[Elsword] Special Attendance Event!

5552

[Elsword] Special Attendance Event!
[Elsword] Special Attendance Event!

 1. Special Attendance Event!
  ระยะเวลากิจกรรม: 26 มิถุนายน 2562 00.00 น. ถึง 2 กรกฏาคม 2562 23.59 น.
  รายละเอียดกิจกรรม:
  [Elsword] Special Attendance Event!
  [Elsword] Special Attendance Event!
 2. Special Shop Open
  ระยะเวลากิจกรรม: 26 มิถุนายน 2562 00.00 น. ถึง 3 กรกฏาคม 2562 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
  รายละเอียดกิจกรรมเปิดขาย Special Event Shop ซึ่งขายแพ็คเกจพิเศษ
  [Elsword] Special Attendance Event! [Elsword] Special Attendance Event!

[Elsword] Special Attendance Event! [Elsword] Special Attendance Event! [Elsword] Special Attendance Event!

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 19 มิถุนายน 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า