ELSWORD The Man Of Steel !! แข่งชิงแชมป์ สุดยอดตัวละครชาย !

1999

ELSWORD The Man Of Steel !! แข่งชิงแชมป์ สุดยอดตัวละครชาย !
ELSWORD The Man Of Steel

การแข่งขันเฟ้นหาสุดยอดตัวละครชาย
เปิดรับสมัครแค่ 16 สุดยอดนักสู้ เพื่อขึ้นเป็น The Man Of Steel !!
ชิงเงินรางวัลมูลค่าร่วม 500,000 แคชพอยท์


**รายละเอียดกิจกรรม**
**เงื่อนไข**
– 1 ไอดี สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 1 ตัวละครเท่านั้น
– ตัวละครที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็น ตัวละครเพศชาย เท่านั้น
(อนุโลมให้ใช้ตัวละคร Lu/Ciel ได้ เนื่องจากมีทั้งเพศชายและหญิง)
เปิดรับสมัคร ผู้เข้าแข่ง 16 คนเท่านั้น
เปิดลงทะเบียนสมัครแข่ง ตั้งแต่วันที่ 3- 10 สิงหาคม 2561
แข่งขันรอบแรก 16 ทีม วันที่ 19 สิงหาคม 2561
แข่งขันรอบ 8 ทีมและชิงชนะเลิศ 26 สิงหาคม 2561


ELSWORD The Man Of Steel !! แข่งชิงแชมป์ สุดยอดตัวละครชาย !


**รูปแบบการแข่ง**
   (รอบการแข่งทั่วไป)
– ทีมงานจะทำการแบ่งสายการแข่งแต่ละคนโดยการสุ่ม
– แข่งแบบ 1vs1 ตั้งห้อง PVP เป็นโหมด Power Battle / 4 kill / 1100 วินาที (แพ้ตกรอบ)
   (คู่ชิงชนะเลิศ)
– แข่งแบบ 1vs1 ตั้งห้อง PVP เป็นโหมด Power Battle / 4 kill / 1100 วินาที (ตัดสินจากการแข่ง 2 ใน 3)


**กติกาการแข่ง **
– ห้ามใช้ฉายา
– ห้ามใช้แหวน Ring of Rage
– ห้ามใช้ IP Bonus จาก @Cafe
– เมื่อทำการเข้าห้องแล้วห้ามออกจากห้องเพื่อเปลี่ยนอาชีพอีก
– ห้ามเปลี่ยนชื่อตัวละครจนกว่าการแข่งจะจบและได้รางวัล
– สวมใส่ Avatar และประดับทุกชนิดได้อิสระ แต่ไอเทมที่สวมใส่ทั้งหมดจะต้องเป็นไอเทมถาวร ไม่มีระยะเวลา
เท่านั้น
– ห้ามใช้ Skill คู่รัก (Extreme love above sky)
– ห้ามทำการ Mod เป็นอันขาด
– การแข่งขันคู่แรกจะเริ่มเวลา 18.00 น. ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจะต้องเตรียมตัวก่อนถึงเวลาแข่ง 20-30 นาที
– หากถึงกำหนดเวลาแข่ง ผู้เล่นที่มาช้าเกิน 5 นาทีจะถูกตัดสินและให้อีกฝ่ายเป็นฝ่ายชนะ


**ของรางวัล **
อันดับที่ 1 ได้รับรางวัล 200,000 แคชพอยท์
อันดับที่ 2 ได้รับรางวัล 150,000 แคชพอยท์
อันดับที่ 3 ได้รับรางวัล 100,000 แคชพอยท์
อันดับที่ 4 ได้รับรางวัล 50,000 แคชพอยท์
– ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านจะได้รับ กล่อง Ice Bruner 2 ชิ้น ต่อตัวละคร
(สมัครแล้วไม่มาแข่งจะไม่ได้รับไอเทมนี้)
– ทีมงานจะทำการติดต่อทีมที่ได้รางวัลเพื่อแจ้งกำหนดการมอบรางวัลและวิธีการรับรางวัล
หลังประกาศผลทีมชนะเลิศภายใน 7 วันทำการ
– ไอดีที่รับรางวัลต้องเป็นไอดีและตัวละครที่ใช้ในการแข่งเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้


**หมายเหตุ**
– ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินผลแพ้,ชนะหรือให้เป็นโมฆะ ด้วยดุลพินิจทีมงาน หากพบว่ามีการโกง
โดยใช้โปรแกรมช่วยเล่น หรือจงใช้กระทำการใดๆ ที่ส่งผลต่อการแข่งให้เป็นไปอย่างไม่ยุติธรรม
– ผู้เข้าแข่งขันต้องศึกษากฏกติกาการแข่งขันโดยละเอียด และหากกระทำผิดกฏกติกาข้อใดข้อหนึ่ง
จะต้องยอมรับผลการตัดสินโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
– ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับผู้ที่แจ้งรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น
– ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ตามความเหมาะสม
โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– ในกรณีนอกเหนือจากที่ระบุไว้ การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
– ในกรณีที่ถูกระงับไอดี ทางทีมงานขอทำการตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันนั้น โดยไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมรายชื่อผู้เข้าแข่งขันใหม่ให้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันตามลำดับการสมัคร


ELSWORD The Man Of Steel !! แข่งชิงแชมป์ สุดยอดตัวละครชาย ! ELSWORD The Man Of Steel !! แข่งชิงแชมป์ สุดยอดตัวละครชาย !

ELSWORD The Man Of Steel !! แข่งชิงแชมป์ สุดยอดตัวละครชาย !

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 3 สิงหาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า