[Elsword] Treasure Hunt!

8459

[Elsword] Treasure Hunt!
[Elsword] Treasure Hunt!

Treasure Hunt!
ระยะเวลากิจกรรม: 31 กรกฎาคม 2562 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 21 สิงหาคม 2562 ตามเวลารีเซ็ต
รายละเอียดกิจกรรม:
 ระหว่างช่วงเวลากิจกรรม ‘Treasure Hunt!’ UI จะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอ คลิกที่ UI เพื่อเริ่มกิจกรรม Treasure Hunt

 1. วิธีการเล่น
  a) ท่านจะเห็นกล่องสมบัติเมื่อเปิด UI และจะมีรูกุญแจทั้งหมด 10 รู แต่มีเพียงรูเดียวเท่านั้นที่จะสามารถไขเปิดกล่องสมบัติได้
  b) หากท่านคลิกที่ Random Select จาก UI ระบบจะใช้กุญแจ 1 ดอกกับรูกุญแจแบบสุ่ม
  c) รูกุญแจที่ถูกไขไปเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถไขได้อีกจนกว่ากล่องสมบัติจะถูกเปิดออก และรูกุญแจทั้งหมดถูกรีเซ็ต
  d) ท่านจะได้รับ Coin 1 เหรียญ เมื่อเปิดกล่องสมบัติสำเร็จ
  e) ท่านจะได้รับ Exchange Ticket 1 ใบ เมื่อเปิดกล่องสมบัติไม่สำเร็จ
  f) Coin และ Exchange Ticket ที่ได้รับจะสามารถนำไปแลกเปลี่ยนไอเทมได้ที่ ‘Treasure Hunt!’ UI
 2. วิธีการได้รับกุญแจ
  a) Item mall
  ได้รับกุญแจ 1 ดอกทุก ๆ การใช้จ่าย 100 K-Ching
  b) ใช้ไอเทม Treasure Hunt Key
  รับไอเทม Treasure Hunt Key จาก Event Quest เพื่อเพิ่มจำนวนกุญแจของท่าน
  [Elsword] Treasure Hunt!
 3. ข้อมูลไอเทมของรางวัล
  a) รางวัล Exchange Ticket
  Exchange Ticket จะได้รับเมื่อท่านเปิดกล่องสมบัติไม่สำเร็จ ท่านจะได้รับไอเทมดังต่อไปนี้จาก Exchange Ticket
  [Elsword] Treasure Hunt!
  a) รางวัล Coin Exchange
  – Coin จะได้รับเมื่อท่านเปิดกล่องสมบัติสำเร็จ ท่านจะได้รับไอเทมดังต่อไปนี้จาก Coin
  [Elsword] Treasure Hunt!
  – ในช่วงแรก ท่านจะสามารถรับรางวัลได้เพียง Group 1, Group 2-1, และ Group 2-2 ได้เท่านั้น รางวัลจาก Group 3-1, 3-2, 4-1, 4-2 จะยังไม่สามารถรับได้
  – รางวัล Group 3-1 จะสามารถรับได้เมื่อท่านรับรางวัลจาก Group 2-1 ครบทุกชิ้น และรางวัล Group 3-2 จะสามารถรับได้เมื่อ รับรางวัลจาก Group 2-2 ครบทุกชิ้น (4-1, 4-2 ก็เช่นกัน)
  – หลังจากการรับรางวัล 4-1 ครบทั้งหมด รางวัลจะถูกรีเซ็ต และท่านจะสามารถรับรางวัลจาก Group 2-1 ได้อีกครั้ง รางวัล Group 3-1, 4-1 จะยังไม่สามารถรับได้จนกว่าท่านจะรับรางวัลจาก Group 2-1 ครบทั้งหมดอีกครั้ง (เช่นเดียวกับ 4-2)
  – Group 4-1 จะรีเซ็ตรางวัลเฉพาะ Group 2-1/3-1 เท่านั้น (Group 2-2/3-2/4-2 จะไม่ถูกรีเซ็ต) (เช่นเดียวกับ 4-2)
  – บัฟ Radiant Flower (Black) Ice Burner Season จะต่อเนื่องยาวนาน 6 สัปดาห์ (31 กรกฎาคม 2562 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ~ 11 กันยายน 2562  หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
  [Elsword] Treasure Hunt! [Elsword] Treasure Hunt!

[Elsword] Treasure Hunt! [Elsword] Treasure Hunt! [Elsword] Treasure Hunt!

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า