[Elsword] Wedding Event

4590

[Elsword] Wedding Event

[Elsword] Wedding Event

 


  1. Ring  Package Sale
    ระยะเวลากิจกรรม
    : 10 เมษายน 2562 ถึง 24 เมษายน 2562

1. Ring Package Sale
> แพคเกจแหวนนี้จะสามารถซื้อได้เฉพาะตัวละครที่ทำการแต่งงานก่อนการอัพเดทเท่านั้น ตัวละครที่แต่งงานหลังการอัพเดทหรือยังไม่ได้แต่งงานจะมองไม่เห็นแพคเกจนี้ใน Item mall

ไอเทม

Package

ราคา

ส่ง Gift

จำกัดการซื้อ

Ring Package Sale

Wedding Ring (Propose)

1000 K-Ching

N/A

1 ครั้ง / ID

สามารถใช้ได้แม้แต่งงานไปแล้ว
> ไอเทมที่จะส่งเข้าเมลล์หลังขอแต่งงาน:
– Wedding Dress/Tuxedo Cube
– Celebrity Style Wedding Outfit (1 วัน)
– Wedding Reservation Ticket
– 30 Wedding Invitation

ประเภท

Cube

รางวัล

(สำหรับตัวละครที่เปิด Cube)

Wedding Tuxedo Cube

White Tuxedo (Elsword)
White Tuxedo (Raven)
White Tuxedo (Chung)
White Tuxedo (Add)
White Tuxedo (Ciel)
White Tuxedo (Ain)

(สำหรับตัวละครที่เปิด Cube)

Wedding Dress Cube

Pink Dress (Aisha)
Pink Dress (Rena)
Pink Dress (Eve)
Pink Dress (Ara)
Pink Dress (Elesis)
Pink Dress (Lu)
Pink Dress (Rose)
Pink Dress (Laby)

เลือก

Celebrity Style Wedding Outfit (1 วัน)

Luxury Wedding Costume Full Set (1 วัน) Cube
Elternal Costume Full Set (1 วัน) Cube
Gloomy Night Costume Full Set (1 วัน) Cube
Wedding Costume Full Set (1 วัน) Cube

(สำหรับตัวละครที่เปิด Cube)

Luxury Wedding Costume Full Set (1 วัน) Cube

Luxury Wedding Weapon – Sapphire
Luxury Wedding Top Piece – Sapphire
Luxury Wedding Bottom Piece – Sapphire
Luxury Wedding Gloves – Sapphire
Luxury Wedding Shoes – Sapphire
Luxury Wedding Hair – Sapphire
Luxury Wedding Another Hair – Sapphire

(สำหรับตัวละครที่เปิด Cube)

Elternal Costume Full Set (1 วัน) Cube

Elternal Wedding Weapon – White
Elternal Wedding Top Piece – White
Elternal Wedding Bottom Piece – White
Elternal Wedding Gloves – White
Elternal Wedding Shoes – White
Elternal Wedding Hair – White
Elternal Wedding Wreath – White
Elternal Wedding Wings – White
Elternal Wedding Heavenly Aura – White

(สำหรับตัวละครที่เปิด Cube)

Gloomy Night Costume Full Set (1 วัน) Cube

Gloomy Night Weapon
Gloomy Night Top Piece
Gloomy Night Bottom Piece
Gloomy Night Gloves
Gloomy Night Shoes
Gloomy Night Hair
Gloomy Night Thorn Ornament/Night Veil
Gloomy Stained Glass
Gloomy Butterfly
Gloomy Rosebush

(สำหรับตัวละครที่เปิด Cube)

Wedding Costume Full Set (1 วัน) Cube

Wedding Weapon (1P)
Wedding Top Piece (1P)
Wedding Bottom Piece (1P)
Wedding Gloves (1P)
Wedding Shoes (1P)
Wedding Hair (1P)


2. Wedding Quest Event
ระยะเวลากิจกรรม: 10 เมษายน 2562 ถึง 24 เมษายน 2562

 

ประเภท

Quest

เงื่อนไข

รางวัล

จำกัด

 

รายวัน/ต่อเนื่อง

[EVENT] Marriage Quest (1/2)

เคลียร์ Dungeons ในระยะเลเวล 1 ครั้ง

(ยกเว้น Ruben/Henir’s Time and Space/Add’s Energy Fusion Theory Dungeon/Ereda/Sinister Intent/Gate of Darkness/Twisted Time and Space – Fahrmann’s Peak/Event Dungeon/Guild Expedition)

10 Wedding Cakes


Lv. 10
ขึ้นไป / ID

[EVENT] Marriage Quest (2/2)

เคลียร์ Dungeons ในระยะเลเวล 3 ครั้ง

(ยกเว้น Ruben/Henir’s Time and

Space/Add’s Energy Fusion Theory Dungeon/Ereda/Sinister Intent/Gate of Darkness/Twisted Time and Space – Fahrmann’s Peak/Event Dungeon/Guild Expedition)

10 Wedding Cakes


Lv. 10
ขึ้นไป / ID

ครั้งเดียว

[EVENT] Couple’s Ring Quest

เคลียร์ Dungeons ในระยะเลเวล 10 ครั้ง (ยกเว้น Ruben/Henir’s Time and Space/Add’s Energy Fusion Theory Dungeon/Ereda/Sinister Intent/Gate of Darkness/Twisted Time and Space – Fahrmann’s Peak/Event Dungeon/Guild Expedition)

[Cobo] Couple’s Ring


Lv. 10
ขึ้นไป / ID


3. Wedding Buff Event
ระยะเวลากิจกรรม :
10 เมษายน 2562 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 11 เมษายน 2562  14.29น.
13 เมษายน 2562 15.00น. ถึง 15 เมษายน 2562 14.59น.
20 เมษายน 2562 15.00น. ถึง 22 เมษายน 2562 14.59น.
รายละเอียดกิจกรรม :  Dungeon/Field
Physical/Magical Attack Power +5% Buff

 

ไอเทม

Stackable

คลัง

แลกเปลี่ยน

ขาย

ลบ

หมยเหตุ

Wedding Ring (Propose)

X

O

O

X

Wedding Tuxedo Cube

X

X

X

X

Wedding Dress Cube

X

O

X

X

White Tuxedo

O

O

X

X

Physical/Magical Attack/Defense 30 / Socket Effect: โอกาส 2% Double Attack

Pink Dress

X

O

X

X

Physical/Magical Attack/Defense 30 / Socket Effect: โอกาส 2% Double Attack

Wedding Reservation Ticket

X

X

X

X

Wedding Invitation

O

X

X

10,000ed

Celebrity Style Wedding Outfit (1 วัน)

X

X

X

X

คำเตือน: Laby ไม่สามารถได้ Elternal Wedding Costume, Wedding Costume.

Luxury Wedding Costume Full Set (1 Day) Cube

X

X

X

X

Elternal Costume Full Set (1 Day) Cube

X

X

X

X

※Warning: Laby cannot obtain Elternal Wedding Costume.

Gloomy Night Costume Full Set (1 Day) Cube

X

X

X

X

Wedding Costume Full Set (1 Day) Cube

X

X

X

X

※Warning: Laby cannot obtain Wedding Costume.

Luxury Wedding Costume

X

O

X

X

Item removed 1 day after obtaining

Elternal Wedding Costume + Accessory

X

O

X

X

Item removed 1 day after obtaining

Gloomy Night Costume + Accessory

X

O

X

X

Item removed 1 day after obtaining

Wedding Costume

X

O

X

X

Item removed 1 day after obtaining

Wedding Cake

O

O

X

10,000ED

HP 100%, MP 100% Recovery, 10 sec. Cooldown

[Cobo] Couple’s Ring

X

O

X

X

 


[Elsword] Wedding Event [Elsword] Wedding Event [Elsword] Wedding Event

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 3 เมษายน 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า