[Elsword] Memorial Day Event

852

[Elsword] Memorial Day Event


[Elsword] Memorial Day Event

 1. Memorial Day Buff
  ระยะเวลากิจกรรม: 27 พฤษภาคม 2562 00.00 น. ถึง 27 พฤษภาคม 2562 23.59 น.
  รายละเอียดกิจกรรม:
  [Elsword] Memorial Day Event [Elsword] Memorial Day Event
  * เพิ่ม Buff สำหรับเฉพาะ Dungeon เท่านั้น
 2. Memorial Day Sale
  ระยะเวลากิจกรรม: 27 พฤษภาคม 2562 00.00 น. ถึง 27 พฤษภาคม 2562 23.59 น.
  รายละเอียดกิจกรรม:
  [Elsword] Memorial Day Event

 


[Elsword] Memorial Day Event [Elsword] Memorial Day Event [Elsword] Memorial Day Event

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า