[Elsword]Treasure Hunt!

1715

[Elsword]Treasure Hunt!
[Elsword] Treasure Hunt!

 1. Treasure Hunt!
  ระยะเวลากิจกรรม: 22 มกราคม 2563 ตามเวลารีเซ็ต ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
  รายละเอียดกิจกรรม:
  – ระหว่างช่วงเวลากิจกรรม ‘Treasure Hunt!’ UI จะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอ คลิกที่ UI เพื่อเริ่มกิจกรรม Treasure Hunt1) วิธีการเล่น

  1. a) ท่านจะเห็นกล่องสมบัติเมื่อเปิด UI และจะมีรูกุญแจทั้งหมด 10 รู แต่มีเพียงรูเดียวเท่านั้นที่จะสามารถไขเปิดกล่องสมบัติได้
  2. b) หากท่านคลิกที่ Random Select จาก UI ระบบจะใช้กุญแจ 1 ดอกกับรูกุญแจแบบสุ่ม
  3. c) รูกุญแจที่ถูกไขไปเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถไขได้อีกจนกว่ากล่องสมบัติจะถูกเปิดออก และรูกุญแจทั้งหมดถูกรีเซ็ต
  4. d) ท่านจะได้รับ Coin 1 เหรียญ เมื่อเปิดกล่องสมบัติสำเร็จ
  5. e) ท่านจะได้รับ Exchange Ticket 1 ใบ เมื่อเปิดกล่องสมบัติไม่สำเร็จ
  6. f) Coin และ Exchange Ticket ที่ได้รับจะสามารถนำไปแลกเปลี่ยนไอเทมได้ที่ ‘Treasure Hunt!’ UI

   

  2) วิธีการได้รับกุญแจ

  1. Item Mall

  ได้รับกุญแจ 1 ดอกทุก ๆ การใช้จ่าย 100 K-Ching

   

  1. ใช้ไอเทม Treasure Hunt Key

  รับไอเทม Treasure Hunt Key จาก Event Quest เพื่อเพิ่มจำนวนกุญแจของท่าน

  เควส ชื่อเควส เงื่อนไข รางวัล จำกัด
  รายวัน [EVENT] Treasure Hunt เคลียร์ Dungeon ในช่วงระยะเลเวลของท่าน 1 ครั้ง 1 Treasure Hunt Key Lv. 10 ขึ้นไป / ID

   

   

  3) ข้อมูลไอเทมของรางวัล

  1. รางวัล Exchange Ticket
  • Exchange Ticket จะได้รับเมื่อท่านเปิดกล่องสมบัติไม่สำเร็จ ท่านจะได้รับไอเทมดังต่อไปนี้จาก Exchange Ticket
  รางวัล จำนวน Ticket
  5 Premium MP Potion 1
  10 Organic Apple 5
  10 Complete Recovery Potion 5
  10 Red-Bean Sherbet 10

   

  1. รางวัล Coin Exchange
  • Coin จะได้รับเมื่อท่านเปิดกล่องสมบัติสำเร็จ ท่านจะได้รับไอเทมดังต่อไปนี้จาก Coin
  Group รางวัล จำนวน Coins
  Group 1

  (รางวัลรับซ้ำได้)

  5 Sage’s Magic Stone 1
  10 Blessed Time and Space Scroll 3
  Group 2-1

  (รับได้อีกครั้งหลังจากรีเซ็ต)

  Ice Burner (Nereid) x5 6
  Ice Burner (Nereid) x10 8
  Group 3-1

  (รับได้หลังจากรับรางวัลจาก Group 2-1 ครบทุกชิ้น)

   

  Mariposa (White) Top Piece Cube 14
  Mariposa (White) Bottom Piece Cube 14
  Mariposa (White) Gloves Cube 13
  Mariposa (White) Shoes Cube 13
  Mariposa (White) Hair Cube 16
  Group 4-1

  (รับได้หลังจากรับรางวัลจาก Group 3-1 ครบทุกชิ้น)

  Magic Amulet Lv.9 ~ Lv.11 Random Cube 14
  Group 2-2

  (รับได้อีกครั้งหลังจากรีเซ็ต)

  Ice Burner (Nereid) x5 6
  Ice Burner (Nereid) x10 8
  Group 3-2

  (รับได้หลังจากรับรางวัลจาก Group 2-2 ครบทุกชิ้น)

   

  Mariposa (White) Weapon Cube 16
  Mariposa (White) Crown Cube 16
  Mariposa (White) Wings Cube 16
  Mariposa (White) Insignia Cube 16
  Group 4-2

  (รับได้หลังจากรับรางวัลจาก Group 3-2 ครบทุกชิ้น)

  Magic Amulet Lv.9 ~ Lv.11 Random Cube 14

   

  • ในช่วงแรก ท่านจะสามารถรับรางวัลได้เพียง Group 1, Group 2-1, และ Group 2-2 ได้เท่านั้น รางวัลจาก Group 3-1, 3-2, 4-1, 4-2 จะยังไม่สามารถรับได้
  • างวัล Group 3-1 จะสามารถรับได้เมื่อท่านรับรางวัลจาก Group 2-1 ครบทุกชิ้น และรางวัล Group 3-2 จะสามารถรับได้เมื่อ รับรางวัลจาก Group 2-2 ครบทุกชิ้น (4-1, 4-2 ก็เช่นกัน)
  • หลังจากการรับรางวัล 4-1 ครบทั้งหมด รางวัลจะถูกรีเซ็ต และท่านจะสามารถรับรางวัลจาก Group 2-1 ได้อีกครั้ง รางวัล Group 3-1, 4-1 จะยังไม่สามารถรับได้จนกว่าท่านจะรับรางวัลจาก Group 2-1 ครบทั้งหมดอีกครั้ง (เช่นเดียวกับ 4-2)
  • Group 4-1 จะรีเซ็ตรางวัลเฉพาะ Group 2-1/3-1 เท่านั้น (Group 2-2/3-2/4-2 จะไม่ถูกรีเซ็ต) (เช่นเดียวกับ 4-2)
  • บัฟ Mariposa (White) Ice Burner Season จะต่อเนื่องยาวนาน 6 สัปดาห์ (2020-01-22 ตามเวลาเปิดอัตโนมัติ ~ 2020-03-04 ตามเวลาปิดอัตโนมัติ)
  ประเภท Cube รางวัล
  สุ่ม Magic Amulet Lv.9 ~ Lv.11 Random Cube Magic Amulet Lv.9
  Magic Amulet Lv.10
  Magic Amulet Lv.11
  ทั้งหมด Mariposa (White) Top Piece Cube Mariposa Requiem (White) Top Piece (Elsword~Laby)
  Mariposa (White) Bottom Piece Cube Mariposa Requiem (White) Bottom Piece (Elsword~Laby)
  Mariposa (White) Gloves Cube Mariposa Requiem (White) Gloves (Elsword~Laby)
  Mariposa (White) Shoes Cube Mariposa Requiem (White) Shoes (Elsword~Laby)
  Mariposa (White) Hair Cube Mariposa Requiem (White) Hair (Elsword~Laby)
  Mariposa (White) Weapon Cube Mariposa Requiem (White) Weapon (Elsword~Laby)
  Mariposa (White) Crown Cube Mariposa Requiem (White) Crown (Elsword~Laby)
  Mariposa (White) Wings Cube Mariposa Requiem (White) Wings (Elsword~Laby)
  Mariposa (White) Insignia Cube Mariposa Requiem (White) Insignia (Elsword~Laby)

  * สำหรับ Ice Burner Cube ท่านจะสามารถรับได้จากตัวละครที่เปิด Cube เท่านั้น

   

  ชื่อไอเทม Stackable คลัง แลกเปลี่ยน ขาย ลบ หมายเหตุ
  Treasure Hunt Key X X X X 2020-02-12
  Premium MP Potion O O O O
  Organic Apple O O O O
  Complete Recovery Potion O O O O
  Red-Bean Sherbet O O O O
  Sage’s Magic Stone O O X X
  Ice Burner (Nereid) O O O X
  Magic Amulet Lv.9 ~ Lv.11 Random Cube O X X X
  Magic Amulet Lv.9 O X O O
  Magic Amulet Lv.10 O X O O
  Magic Amulet Lv.11 O X O O
  Blessed Time and Space Scroll O O O X
  Mariposa (White) Cube o o x Mariposa (White) Cube ทั้งหมด
  Mariposa Requiem (White) Weapon (Elsword~Laby) o x o x
  Mariposa Requiem (White) Top Piece (Elsword~Laby) o x o x
  Mariposa Requiem (White) Bottom Piece (Elsword~Laby) o x o x
  Mariposa Requiem (White) Gloves (Elsword~Laby) o x o x
  Mariposa Requiem (White) Shoes (Elsword~Laby) o x o x
  Mariposa Requiem (White) Hair (Elsword~Laby) o x o x
  Mariposa Requiem (White) Crown (Elsword~Laby) o x o o
  Mariposa Requiem (White) Wings (Elsword~Laby) o x o o
  Mariposa Requiem (White) Insignia (Elsword~Laby) o x o o

   

 


[Elsword]Treasure Hunt!

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 22 มกราคม 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[Elsword]Treasure Hunt! [Elsword]Treasure Hunt! [Elsword]Treasure Hunt!