[Event] Hall of El – Beginning

1121

กิจกรรมต้อนรับการอัพเดทดันเจี้ยนใหม่ Hall of El – Beginning ไปลุยกันรับของรางวัลสุดพิเศษ!

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 29 มิถุนายน 2560 หลังปิดปรับปรุง – 6 กรกฏาคม 2560 เวลา 8.59 น.


ตัวละครเลเวล 99 สามารถทำเควสดังต่อไปนี้

ประเภทเควสNPCเงื่อนไขรางวัล
ทั่วไป[EVENT] Hall of El [Beginning]Ariel1 ครั้ง/ID
เคลียร์ Hall of El [Beginning] 1 ครั้ง
El’s Aspirtion 1ea
(7 วัน)
รายวัน[EVENT] [Daily] Hall of El [Beginning]Ariel1 ครั้ง/ID
เคลียร์ Hall of El [Beginning] 2 ครั้ง
Mana Elixir 10ea

 


El’s Aspiration : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้


Mana Elixir : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

 

 


 

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 28 มิถุนายน 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า