[Event] Hall of El – Choice

1132

[Event] Hall of El – Choice

กิจกรรมต้อนรับการอัพเดทโหมดใหม่ Hall of El – Choice ไปลุยกันรับของรางวัลสุดพิเศษ!

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 หลังปิดปรับปรุง – 20 กรกฏาคม 2560 เวลา 8.59 น.


ตัวละครเลเวล 99 สามารถทำเควสดังต่อไปนี้

ประเภท เควส NPC เงื่อนไข รางวัล
ทั่วไป [EVENT] Hall of El [Choice] Ariel 1 ครั้ง/ID
เคลียร์ Hall of El [Choice]
1 ครั้ง
El’s Aspirtion 1ea
(7 วัน)
รายวัน [EVENT] [Daily] Hall of El [Choice] Ariel 1 ครั้ง/ID
เคลียร์ Hall of El [Choice]
2 ครั้ง
Mana Elixir 10ea

 

[Event] Hall of El – Choice
El’s Aspiration : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

[Event] Hall of El – Choice
Mana Elixir : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

 

[Event] Hall of El – Choice

 


 

[Event] Hall of El – Choice [Event] Hall of El – Choice [Event] Hall of El – Choice

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า