[Event] Hall of El – Trial

1193

[Event] Hall of El – Trial

กิจกรรมต้อนรับการอัพเดทโหมดใหม่ Hall of El – Trial ไปลุยกันรับของรางวัลสุดพิเศษ!

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. – 13 กรกฏาคม 2560 ก่อนปิดปรับปรุง


ตัวละครเลเวล 99 สามารถทำเควสดังต่อไปนี้

ประเภท เควส NPC เงื่อนไข รางวัล
ทั่วไป [EVENT] Hall of El [Trial] Ariel 1 ครั้ง/ID
เคลียร์ Hall of El [Trial]
1 ครั้ง
El’s Aspirtion 1ea
(7 วัน)
รายวัน [EVENT] [Daily] Hall of El [Trial] Ariel 1 ครั้ง/ID
เคลียร์ Hall of El [Trial]
2 ครั้ง
Mana Elixir 10ea

 

[Event] Hall of El – Trial
El’s Aspiration : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

[Event] Hall of El – Trial
Mana Elixir : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

 

[Event] Hall of El – Trial

 


 

[Event] Hall of El – Trial [Event] Hall of El – Trial [Event] Hall of El – Trial

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า