Experience New Balance!!

897

Experience New Balance!!

กิจกรรมต้อนรับการอัพเดทแพทช์ปรับสมดุล Balance Revamp

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 หลังปิดปรับปรุง – 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 7.59 น.


1. สามารถทำเควสดังต่อไปนี้

ประเภท เควส NPC เงื่อนไข รางวัล
รายวัน PVP Balance Experience Ariel Lv. 10 ขึ้นไป
เล่น PVP 2 ครั้ง
Balance Patch Experience Certificate 1ea
รายวัน Dungeon Balance Experience Ariel Lv. 10 ขึ้นไป
เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 3 ครั้ง
Balance Patch Experience Certificate 1ea
ทั่วไป Balance Experience Complete!! Ariel Lv. 10 ขึ้นไป, 1 ครั้ง/ID
Balance Patch Experience Certificate 14ea
Skill Tree Page Expansion 1ea

Experience New Balance!!
Balance Patch Experience Certificate
: แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

Experience New Balance!!
Skill Tree Page Expansion
: แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้, ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
ใช้เพิ่ม Skill Tree Page 1 หน้า

2. สามารถแลกเปลี่ยนรางวัลได้กับ NPC Ariel

 ไอเทมแลก  ไอเทมได้รับ
Balance Patch Experience Certificate 1ea <เลือกระหว่าง>
– [Cobo] Complete Recovery Potion 10ea
– [Cobo] Various Magic Stone Random Cube 2ea
– [Cobo] Special Dungeon Entrance Ticket Selective Cube 1ea

Experience New Balance!!
[Cobo] Complete Perfect Recovery Potion
: แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้, ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

Experience New Balance!!
[Cobo] Various Magic Stone Random Cube
 : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

สุ่มรับไอเทมดังนี้
[Cobo] Shining Dual Magic Stone of Origin 1ea
[Cobo] Shining Dual Magic Stone of Growth 1ea
[Cobo] Shining Dual Magic Stone of Pursuit 1ea
[Cobo] Shining Dual Magic Stone of Retaliation 1ea
[Cobo] Divine Magic Stone of Resonance 1ea
[Cobo] Divine Magic Stone of Mana 1ea
[Cobo] Divine Magic Stone of Impact 1ea
* แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

Experience New Balance!!
[Cobo] Special Dungeon Entrance Ticket Selective Cube
 : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

เลือกรับไอเทมดังนี้
Bethtera Army Assembly Orders 1ea (1 วัน) แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้
[Cobo] Secret Dungeon Entry Permit 1ea แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้, ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
[Cobo] Heroic Invitation 3ea แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้, ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
[Cobo] Elrianode Defense Request 1ea แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้, ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
Sinister Intent Entrance Ticket 1ea (1 วัน) แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้


* กิจกรรมรายวันรีเซ็ตเวลา 8.00 น.

Experience New Balance!! Experience New Balance!!

Experience New Balance!!

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า