Harmony Festival 2018

4322

Harmony Festival 2018

Harmony Festival 2018
กิจกรรมสุดมันส์ ! เพื่อเทศกาลดนตรีสุดเจ๋ง !


Velder Academy Harmony Festival Open!
ระยะเวลากิจกรรม : 20 กันยายน ถึง 11 ตุลาคม 2561
สัญลักษณ์ Velder Academy Festival จะแสดงผลระหว่างระยะเวลากิจกรรม
– Ariel Line Change

Harmony Festival 2018

Harmony Festival 2018
– ถึง 11 ตุลาคม 2561

Harmony Festival 2018


Enjoy the Harmony Festival!
ระยะเวลากิจกรรม
: 20 กันยายน ถึง 11 ตุลาคม 2561
– ระหว่างกิจกรรม, เข้า Harmony Festival ผ่านทางไอคอน

Harmony Festival 2018

Harmony Festival 2018

Harmony Festival 2018

Harmony Festival 2018

Harmony Festival 2018

Harmony Festival 2018

Harmony Festival 2018

Harmony Festival 2018

Harmony Festival 2018


Burn up the Harmony Festival Weekend!

กองไฟใน Harmony Festival มีขนาดเพิ่มขึ้น

Harmony Festival 2018

Harmony Festival 2018


Harmony Festival Special Selective Cube

ซื้อได้ 1 ครั้งในระยะเวลากิจกรรม, เมื่อซื้อให้เลือก 3 ไอเทม
Harmony Festival 2018

Harmony Festival 2018

Item

Stack

แลกเปลี่ยน

ขาย

คลังรวม

ลบ

Note

Velder Academy Harmony Festival Pie

O

X

X

X

2018-10-11

Velder Academy Harmony Festival Muffin

O

X

X

X

2018-10-11

Velder Academy Harmony Festival Waffle

O

X

X

X

2018-10-11

Velder Academy Harmony Festival Corn Dog

O

X

X

X

2018-10-11

Passionate Peace Lover (14 Day) (2018 Velder Academy Harmony Festival)

X

X

X

O

2018-10-11

[Cobo] Milky Way Accessory (7 Days) Trial Cube

O

X

X

O

2018-10-11

[Cobo] Milky Way Party – Poppin Headphone

X

X

X

O

[Cobo] Milky Way Party – Aurora Starlight

X

X

X

O

[Cobo] Milky Way Party – Candy Mirror Ball

X

X

X

O

[Cobo] Milky Way Party – Pianissimo

X

X

X

O

Harmony Festival Prize Ticket Box

O

X

X

O

2018-10-11

Harmony Festival Prize Ticket

O

X

X

O

2018-10-11

Harmony Festival Premium Prize Ticket

O

X

X

O

2018-10-11

[Cobo] Mana Elixir

O

X

X

O

[Cobo] Heroic Invitation

O

X

X

O

[Cobo] Elrianode Defense Request

O

X

X

O

[Cobo] [Cobo] Velder Academy Band Club (1 Day) Cube

O

X

X

O

2018-10-11

[Cobo] El Tear Fragment [Unique] Random Cube

X

X

X

O

2018-10-11

[Cobo] EXP Boost Medal (100%)

X

X

X

O

[Cobo] Twisted Time and Space Key

O

X

X

O

[Cobo] Elixir Selective Cube

O

X

X

O

[Cobo] Blessed Time and Space Scroll

O

X

X

O

[Cobo] Add’s Energy Fusion Theory Dungeon Drop Rate Bonus 50% Medal

X

X

X

O

[Cobo] Sage’s Magic Stone

O

X

X

O

[Cobo] Twisted Sage’s Magic Stone

O

X

X

O

[Cobo] Phoru’s Foot Stamp (Gold)

O

X

X

O

[Cobo] 4 Ring of Skills (Ⅱ) Cube

O

X

X

O

[Cobo] Velder Academy Band Club: Elsword (1 Day)

X

X

X

O

[Cobo] Velder Academy Band Club: Aisha (1 Day)

X

X

X

O

[Cobo] Velder Academy Band Club: Rena (1 Day)

X

X

X

O

[Cobo] Velder Academy Band Club: Raven (1 Day)

X

X

X

O

[Cobo] Velder Academy Band Club: Eve (1 Day)

X

X

X

O

[Cobo] Velder Academy Band Club: Chung (1 Day)

X

X

X

O

[Cobo] Velder Academy Band Club: Ara (1 Day)

X

X

X

O

[Cobo] Velder Academy Band Club: Elesis (1 Day)

X

X

X

O

[Cobo] Velder Academy Band Club: Add (1 Day)

X

X

X

O

[Cobo] Velder Academy Band Club: Lu (1 Day)

X

X

X

O

[Cobo] Velder Academy Band Club: Ciel (1 Day)

X

X

X

O

[Cobo] Velder Academy Band Club: Rose (1 Day)

X

X

X

O

[Cobo] Velder Academy Band Club: Ain (1 Day)

X

X

X

O

[Cobo] Ring of Flexibility (II)

X

X

X

O

[Cobo] Ring of Tenacity (II)

X

X

X

O

[Cobo] Ring of Strength (II)

X

X

X

O

[Cobo] Ring of Bravery (II)

X

X

X

O

[Cobo] Blessed Giant Potion (Elixir)

O

X

X

O

[Cobo] Ventus’ Wing (Elixir)

O

X

X

O

[Cobo] Rosso’s Calamity Wheel (Elixir)

O

X

X

O

[Cobo] Blessed Homunculus: Rage (Elixir)

O

X

X

O

[Cobo] Blessed Homunculus: Overload (Elixir)

O

X

X

O

Harmony Festival Special Selective Cube

O

X

X

O

Phoru’s Foot Stamp (Gold)

O

O

X

O

Character Nickname Change Card

X

X

X

O

Blessed Time and Space Scroll

O

O

X

O

High-Performance Nasod Megaphone

O

O

X

O

El Tree Fruit

O

O

X

O

Twisted Time and Space Key

O

O

X

O

Professions Change Ticket

O

X

X

O

Skill Slot Change Medal (Transcendence)

X

O

X

O

El Resonance Point Reset Coin

O

O

X

O

Phoru’s Foot Stamp (Purple)

O

O

X

O


Harmony Festival 2018 Harmony Festival 2018 Harmony Festival 2018

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 20 กันยายน 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า