การปรากฏตัวของ Henir Fanatic!

3686

การปรากฏตัวของ Henir Fanatic!

การมาของ Henir Fanatic มีอะไรแอบซ่อนอยู่บ้างนั้น ต้องมาค้นหาด้วยตัวเอง!

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. – 31 สิงหาคม 2560 เวลา 8.59 น.


• ภายในระยะเวลากิจกรรมมีโอกาสพบ Henir Fanatic ในดันเจี้ยน

ยกเว้น Ruben, Elder, Shadow Forest, Wally’s Castle, Elrianode City, Henir’s Time and Space, Gate of Darkness, Ereda Island, Dimension of Sinister Intent, Add’s Energy Convergence Theory, Heroic Dungeon, Besthera Dungeon, Event Dungeon

• เมื่อโจมตี Henir Fanatic จะหายตัวไปยังตำแหน่งอื่นใน Stage นั้น ต้องตามหาตัวให้พบเพื่อกำจัดให้ได้จึงจะผ่านไปยัง Stage ต่อไป

• สามารถทำเควสต่อไปนี้ได้วันละเควส ตามลำดับเควสดังนี้

ประเภท เควส NPC เงื่อนไข รางวัล
ทั่วไป/
ต่อเนื่อง
[EVENT] Defeat Henir Fanatics – Day 1 Ariel Lv. 10 ขึ้นไป, 1 ครั้ง/ID
กำจัด Henir Fanatic 10 ครั้ง
Henir Fanatic Mask 1ea
ทั่วไป/
ต่อเนื่อง
[EVENT] Defeat Henir Fanatics – Day 2 Ariel Lv. 10 ขึ้นไป, 1 ครั้ง/ID
กำจัด Henir Fanatic 10 ครั้ง
Stamina Potion 3ea
ทั่วไป/
ต่อเนื่อง
[EVENT] Defeat Henir Fanatics – Day 3 Ariel Lv. 10 ขึ้นไป, 1 ครั้ง/ID
กำจัด Henir Fanatic 10 ครั้ง
[Cobo] Complete Recovery Potion 30ea
ทั่วไป/
ต่อเนื่อง
[EVENT] Defeat Henir Fanatics – Day 4 Ariel Lv. 10 ขึ้นไป, 1 ครั้ง/ID
กำจัด Henir Fanatic 10 ครั้ง
เลือกระหว่าง
– [Cobo] Heroic Invitation 10ea
– [Cobo] Secret Dungeon Entrance Ticket 10ea
ทั่วไป/
ต่อเนื่อง
[EVENT] Defeat Henir Fanatics – Day 5 Ariel Lv. 10 ขึ้นไป, 1 ครั้ง/ID
กำจัด Henir Fanatic 10 ครั้ง
Sage’s Magic Stone 5ea
ทั่วไป/
ต่อเนื่อง
[EVENT] Defeat Henir Fanatics – Day 6 Ariel Lv. 10 ขึ้นไป, 1 ครั้ง/ID
กำจัด Henir Fanatic 10 ครั้ง
Twisted Sage’s Magic Stone 5ea

 

การปรากฏตัวของ Henir Fanatic!
Henir Religious Fanatic Mask : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้
ประดับใบหน้า (กลาง)

การปรากฏตัวของ Henir Fanatic!

* ไอเทมอื่นๆ แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้


* กิจกรรมรายวัน เริ่มต้นและรีเซ็ตเวลา 9.00 น.

การปรากฏตัวของ Henir Fanatic! การปรากฏตัวของ Henir Fanatic! การปรากฏตัวของ Henir Fanatic!

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 16 สิงหาคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า