Laby 1stLine Pre-Event !!

3908

Laby 1stLine Pre-Event !!

Laby 1stLine Pre-Event !!


ระยะเวลากิจกรรม  : 26 ธันวาคม 2561 ถึง 3 มกราคม 2561

  1. What Happened in Black Forest?

ประเภท

กิจกรรม

เงื่อนไข

รางวัล

จำกัด

รายวัน

Mysterious Power

ออนไลน์ 30 นาที

3 [Cobo] Mysterious Orb

Lv. 10 or higher

per character

*ลบวันที่ 3 เมษายน 2562

2. Investigate Black Forest
คลิ๊ก Dungeon, ไอคอน Outer Edge of Black Forest’ จะอยู่ที่มุมของเขตพื้นที่ Feita
เข้าได้: 3 ครั้ง/วัน (ต่อตัวละคร)
ใน Dungeon, Monster, Wooki, จะปรากฏตัวเป็นเวลา 60 วินาที
– Wooki
มีโอกาสที่จะดรอป [Cobo] Complete Recovery Potion
– Dungeon
จะเคลียร์หลัง 60 วินาที
เควสWhat happened in Black Forest?’ จะเปลี่ยนอัตโนมัติหลังจากอัพเดทตัวละคร Laby
เควสWhat happened in Black Forest?’ สามารถทำได้ก่อนถึงวันที่ 2019-01-16 Before MA

ประเภท

Quest

เงื่อนไข

รางวัล

จำกัด

รายวัน

[EVENT] Investigate Black Forest! 1

เคลียร์ Outer Edge of Black Forest 1 ครั้ง

2 [Cobo] Tenacious Flower

Lv. 10 ขึ้นไป / ID

 

ประเภท

Quest

เงื่อนไข

รางวัล

จำกัด

ต่อเนื่อง

[EVENT] Investigate Black Forest 2 (1/3)

เคลียร์ Dungeon ใน ระยะเลเวล 3 ครั้ง

2 [Cobo] Tenacious Flower

Lv. 10 ขึ้นไป / ID

[EVENT] Investigate Black Forest2 (2/3)

เคลียร์ Outer Edge of Black Forest 2 ครั้ง

2 [Cobo] Tenacious Flower

[EVENT] Investigate Black Forest2 (3/3)

เคลียร์ Dungeon ใน ระยะเลเวล 5 ครั้ง

2 [Cobo] Tenacious Flower

[EVENT] What happened in Black Forest?

พูดคุยกับ ????????

20 [Cobo] Tenacious Flower of Black Forest

ต่อเนื่อง

[EVENT] What happened in Black Forest?

มองเข้าไปที่ ‘Spring of Memories’

20 [Cobo] Tenacious Flower of Black Forest

Lv. 10 ขึ้นไป / ID

 

Exchange

NPC

แลกเปลี่ยน

รางวัล

ทั้งหมด

Ariel

1 [Cobo] Tenacious Flower

[Cobo] Dungeon Entrance Ticket Selective Cube

เลือก

2 [Cobo] Tenacious Flower

15 [Luriel] Sage’s Magic Stone
(
จำกัดการแลก: 1 ครั้ง)

15 [Luriel] Twisted Sage’s Magic Stone
(
จำกัดการแลก: 1 ครั้ง)

3 [Cobo] Tenacious Flower

2 [Cobo] Twisted Time and Space Key
(
จำกัดการแลก: 1 ครั้ง)

3 [Luriel] Blessed Time and Space Scroll
(
จำกัดการแลก: 1 ครั้ง)

ทั้งหมด

5 [Cobo] Tenacious Flower

[Luriel] Phoru Foot Stamp (Gold)
(
จำกัดการแลก: 1 ครั้ง)

สามารถแลกเปลี่ยนของรางวัลจากเควสได้จนถึง 16 มกราคม 2561

แลกเปลี่ยน

NPC

แลกเปลี่ยน

รางวัล

เลือก

Ariel

1 [Cobo] Tenacious Flower of Black Forest

[Cobo] Complete Recovery Potion (50) Cube

[Cobo] Mana Elixir (50) Cube

2 [Cobo] Tenacious Flower of Black Forest

[Ariel] Drop Rate Bonus 25% Medal (3 Days)
(
จำกัดการแลก: 1 ครั้ง)

[Cobo] Camilla’s Secret Manual (Basic, Intermediate, Advanced) Select Cube
(
จำกัดการแลก: 1 ครั้ง)

3 [Cobo] Tenacious Flower of Black Forest

[Cobo] Twisted Sage’s Magic Stone (20) Cube
(
จำกัดการแลก: 1 ครั้ง)

[Cobo] Sage’s Magic Stone (20) Cube
(
จำกัดการแลก: 1 ครั้ง)

ทั้งหมด

5 [Cobo] Tenacious Flower of Black Forest

[Cobo] Phoru Foot Stamp (Gold) Cube
(
จำกัดการแลก: 1 ครั้ง)

 

ประเภท

Cube

รางวัล

เลือก

[Cobo] Dungeon Entrance Ticket Selective Cube

[Luriel] Secret Dungeon Entry Permit (3)
[Luriel] Heroic Invitation (3)
[Luriel] Elrianode Defense Request (3)

ทั้งหมด

[Cobo] Complete Recovery Potion (50) Cube

[Ariel] Complete Recovery Potion (50)

ทั้งหมด

[Cobo] Mana Elixir (50) Cube

[Ariel] Mana Elixir (50)

ทั้งหมด

[Cobo] Drop Rate Bonus 25% Medal (3 วัน) Cube

[Ariel] Drop Rate Bonus 25% Medal (3 วัน)

เลือก

[Cobo] Camilla’s Secret Manual (Basic, Intermediate, Advanced) Select Cube

Camilla’s Secret Manual (Basic)

Camilla’s Secret Manual (Intermediate)

Camilla’s Secret Manual (Advanced)

ทั้งหมด

[Cobo] Sage’s Magic Stone (20) Cube

[Ariel] Sage’s Magic Stone (20)

ทั้งหมด

[Cobo] Twisted Sage’s Magic Stone (20) Cube

[Ariel] Twisted Sage’s Magic Stone (20)

ทั้งหมด

[Cobo] Phoru Foot Stamp (Gold) Cube

[Ariel] Phoru Foot Stamp (Gold)

 

ไอเทม

Stackable

คลัง

แลกเปลี่ยน

ขาย

ลบ

หมายเหตุ

[Cobo] Mysterious Orb

O

X

X

X

2019-04-03

Damage: 1500% Physical/Magical average attack power
Cooldown: 30
วินาที <Item Group: Throw>

[Cobo] Complete Recovery Potion

O

X

X

O

2019-04-03

[Cobo] Tenacious Flower

O

O

X

X

2019-01-16

[Cobo] Tenacious Flower of Black Forest

O

X

X

X

2019-01-16

[Cobo] Dungeon Entrance Ticket Selective Cube

O

O

X

X

2019-04-03

[Cobo] Twisted Time and Space Key

O

O

X

X

2019-04-03

[Luriel] Phoru Foot Stamp (Gold)

O

O

X

O

[Luriel] Blessed Time and Space Scroll

O

O

X

O

[Luriel] Sage’s Magic Stone

O

O

X

O

[Luriel] Twisted Sage’s Magic Stone

O

O

X

O

[Cobo] Complete Recovery Potion (50) Cube

O

X

X

X

2019-04-03

[Cobo] Mana Elixir (50) Cube

O

X

X

X

2019-04-03

[Cobo] Phoru Foot Stamp (Gold) Cube

O

X

X

X

2019-04-03

[Cobo] Sage’s Magic Stone (20) Cube

O

X

X

X

2019-04-03

[Cobo] Twisted Sage’s Magic Stone (20) Cube

O

X

X

X

2019-04-03

[Cobo] Camilla’s Secret Manual (Basic, Intermediate, Advanced) Select Cube

O

X

X

X

2019-04-03

[Ariel] Mana Elixir

O

X

X

O

[Ariel] Complete Recovery Potion

O

X

X

O

Camilla’s Secret Manual (Basic)

X

X

X

X

Camilla’s Secret Manual (Intermediate)

X

X

X

X

Camilla’s Secret Manual (Advanced)

X

X

X

X

[Ariel] Phoru Foot Stamp (Gold)

O

X

X

O

[Cobo] Drop Rate Bonus 25% Medal (3 วัน) Cube

X

X

X

X

2019-04-03

[Ariel] Drop Rate Bonus 25% Medal

X

X

X

O

[Ariel] Sage’s Magic Stone

O

X

X

O

[Ariel] Twisted Sage’s Magic Stone

O

X

X

O

[Luriel] Secret Dungeon Entry Permit

O

O

X

O

[Luriel] Heroic Invitation

O

O

X

O

[Luriel] Elrianode Defense Request

O

O

X

O

 


Laby 1stLine Pre-Event !! Laby 1stLine Pre-Event !! Laby 1stLine Pre-Event !!

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 26 ธันวาคม  2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า