ประกาศผลการแข่ง Man of Steel !!

1453

ประกาศผลการแข่ง Man of Steel !! ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรม Man of Steel !!
ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศดังนี้ !!

อันดับที่ 1 ได้รับรางวัล 200,000 แคชพอยท์ ได้แก่
– Sensuous

อันดับที่ 2 ได้รับรางวัล 150,000 แคชพอยท์ ได้แก่
– กอตส์

อันดับที่ 3 ได้รับรางวัล 100,000 แคชพอยท์ ได้แก่
– EnGarde

อันดับที่ 4 ได้รับรางวัล 50,000 แคชพอยท์ ได้แก่
– StarPlatiทum

ทีมงานจะทำการมอบของรางวัลให้ในไอดีที่ลงทะเบียนไว้ภายใน 15 วันทำการ


ประกาศผลการแข่ง Man of Steel !! ประกาศผลการแข่ง Man of Steel !!

ประกาศผลการแข่ง Man of Steel !!

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 30 สิงหาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า