สร้างตัวละครใหม่ รับไอเทมเพียบ! 8 – 22 ก.พ. นี้

6838

สร้างตัวละครใหม่ รับไอเทมเพียบ! 8 - 22 ก.พ. นี้

ELSWORD จัดหนัก! แจกอย่างเยอะให้ตัวละครที่สร้างใหม่!!! ยิ่งเลเวลอัพยิ่งรับรางวัลเพิ่ม!

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 หลังปิดปรับปรุง – 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.59 น.

เงื่อนไข : ตัวละครที่สร้างใหม่ภายในระยะเวลากิจกรรม


1. เลเวลอัพ รับไอเทมเพียบ! หนทางสู่ Class 3

  • เมื่อตัวละครทำได้ตามเงื่อนไข ให้กดรับรางวัลจากไอคอน สร้างตัวละครใหม่ รับไอเทมเพียบ! 8 - 22 ก.พ. นี้ จะได้รับรางวัลในช่องเก็บของตัวละคร
  • ภายในระยะเวลากิจกรรม 1st Class Advance Ticket และ 2nd Class Advance Ticket ใน Cash Shop
    สามารถซื้อได้ฟรี !!!
  • แต่ละรางวัล รับได้ 1 ครั้ง ต่อตัวละคร

สร้างตัวละครใหม่ รับไอเทมเพียบ! 8 - 22 ก.พ. นี้

เงื่อนไข ของรางวัล ประกอบด้วย
ตัวละคร Lv. 1 Start Leveling! Cube (Lv. 1) 1ea สร้างตัวละครใหม่ รับไอเทมเพียบ! 8 - 22 ก.พ. นี้
– [Cobo] Rapid Leveling EXP 100% Medal 1ea
– [Cobo] Start Leveling! Accessory (15 วัน) cube 1ea
ตัวละคร Lv. 15
– เปลี่ยน 1st Class
1st Job Class Advanced! Cube (Lv. 15) 1ea สร้างตัวละครใหม่ รับไอเทมเพียบ! 8 - 22 ก.พ. นี้ – [Cobo] Philosopher’s Scroll (Lv.15~34) 5ea
– [Cobo] Magic Necklace (II) (15 วัน) 1ea
– [Cobo] Twister Apple 20ea
– [Cobo] Superhuman Apple 20ea
– [Cobo] Andromeda Apple 20ea
– [Cobo] Fire Orb 20ea
– [Cobo] Nature Orb 20ea
– [Cobo] Light Orb 20ea
– [Cobo] El Tree Seed 20ea
ตัวละคร Lv. 35
– เปลี่ยน 2nd Class
2nd Job Class Advanced! Cube (Lv. 35) 1ea สร้างตัวละครใหม่ รับไอเทมเพียบ! 8 - 22 ก.พ. นี้
– [Cobo] Rapid Leveling EXP 100% Medal 1ea
– [Cobo] Summon Stone: Perkisas (15 วัน) 1ea
ตัวละคร Lv. 45
– ได้รับ Advanced Skill
– หรือทำเควส Camilla’s Advance skill training 5/5
Advanced Skill Training Cube (Lv. 45) 1ea สร้างตัวละครใหม่ รับไอเทมเพียบ! 8 - 22 ก.พ. นี้
– [Cobo] Advanced Skill Accessory (15 วัน) Cube 1ea
– [Cobo] Philosopher’s Scroll (Lv.45~70) 5ea
– [Cobo] Epic NPC Card ‘Edan’ 10ea
– [Cobo] Epic NPC Card ‘Valak’ 10ea
ตัวละคร Lv. 60
– ได้รับ Expert skill
– หรือทำเควส Camilla’s Expert skill training 5/5
Expert Skill Training Cube (Lv. 60) 1ea สร้างตัวละครใหม่ รับไอเทมเพียบ! 8 - 22 ก.พ. นี้
– [Cobo] Expert Skill Accessory (15 วัน) Cube 1ea
– [Cobo] Pet Auto Consume Quick Slot Expansion (15 วัน) 1ea
– [Cobo] Stone Apple 20ea
– [Cobo] Giant Apple 20ea
– [Cobo] Dark Orb 20ea
– [Cobo] Water Orb 20ea
– [Cobo] Wind Orb 20ea
ตัวละคร Lv. 70
– เปลี่ยนเป็น Transcendence
Transcendence Complete! Cube (Lv. 70) 1ea สร้างตัวละครใหม่ รับไอเทมเพียบ! 8 - 22 ก.พ. นี้ – [Cobo] Rapid Leveling EXP 100% Medal 1ea
– [Cobo] Transcendence Complete! Accessory (15 วัน) Cube 1ea
– [Cobo] Philosopher’s Scroll (Lv.80~98) 5ea
– [Cobo] Secret Dungeon Entry Permit 15ea
– [Cobo] Heroic Invitation 15ea
– [Cobo] Concentrated El’s Essence 50ea
ตัวละคร Lv. 99 Ready for 3rd Job! Cube (Lv. 99, Transcendence) 1ea สร้างตัวละครใหม่ รับไอเทมเพียบ! 8 - 22 ก.พ. นี้ [Cobo] ELS-N1 Grand Prix Maintenance Team (Black) 1ea

* ไอเทมแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบวันที่ 8 มี.ค. 61 (8.00 น.)

(ยกเว้น [Cobo] Magic Necklace (II) และ [Cobo] ELS-N1 Grand Prix Maintenance Team (Black)
แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้)

* [Cobo] Rapid Leveling EXP 100% Medal : EXP ซ้อนทับได้สูงสุด 300%

[Cobo] Start Leveling! Accessory (15 วัน) Cube : เปิดรับไอเทมดังนี้
สร้างตัวละครใหม่ รับไอเทมเพียบ! 8 - 22 ก.พ. นี้
[Cobo] Black Dragon Wing 1ea (15 วัน)
[Cobo] Black Dragon Tail 1ea (15 วัน)
[Cobo] Impact Flare-Command (Purple) 1ea (15 วัน)
* ประดับแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้

[Cobo] Advanced Skill Accessory (15 วัน) Cube : เปิดรับไอเทมดังนี้
สร้างตัวละครใหม่ รับไอเทมเพียบ! 8 - 22 ก.พ. นี้
[Cobo] Ring of Fury 1ea (15 วัน)
[Cobo] Ring of Flexibility (II) 1ea (15 วัน)
[Cobo] Ring of Tenacity (II) 1ea (15 วัน)
[Cobo] Ring of Strength (II) 1ea (15 วัน)
[Cobo] Ring of Bravery (II) 1ea (15 วัน)
* ประดับแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้

[Cobo] [Cobo] Expert Skill Accessory (15 วัน) Cube : เปิดรับไอเทมดังนี้
สร้างตัวละครใหม่ รับไอเทมเพียบ! 8 - 22 ก.พ. นี้
[Cobo] Black Dragon Horn 1ea (15 วัน)
[Cobo] Black Cyber Infiltration Mask 1ea (15 วัน)
[Cobo] Ninja Mask 1ea (15 วัน)
[Cobo] Maid’s Earrings (A) 1ea (15 วัน)
* ประดับแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้

[Cobo] Transcendence Complete! Accessory (15 วัน) Cube : เปิดรับไอเทมดังนี้
สร้างตัวละครใหม่ รับไอเทมเพียบ! 8 - 22 ก.พ. นี้
[Cobo] Zodiac-Scorpio 1ea (15 วัน)
[Cobo] Black Angel’s Wing Weapon Guard 1ea (15 วัน)
* ประดับแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้

หมายเหตุ :- ประดับจากกล่อง Start Leveling! / Expert Skill / Transcendence Complete!
มี Set Option ดังนี้
3 ชิ้น : Critical 5%, Attack Speed 5%, ลดความเสียหาย 10%
7 ชิ้น : Pdef & Mdef +225
9 ชิ้น : HP +10%, ต้านทานทุกธาตุ +40, Maximize 5%

สร้างตัวละครใหม่ รับไอเทมเพียบ! 8 - 22 ก.พ. นี้


2. ยิ่งเล่นยิ่งรับไอเทมสนับสนุน

ตัวละครที่สร้างใหม่สามารถรับเควสอัตโนมัติต่อไปนี้

ประเภท เควส เงื่อนไข รางวัล
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] New Adventurer Aid (1~3/15) เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 1 ครั้ง – [Cobo] Complete Recovery Potion 5ea
– [Cobo] Mana Elixir 5ea
– [Cobo] Stamina Potion 1ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] New Adventurer Aid (4~6/15) เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 2 ครั้ง – [Cobo] Complete Recovery Potion 10ea
-[Cobo] Mana Elixir 10ea
– [Cobo] Stamina Potion 2ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] New Adventurer Aid (7~9/15) เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 3 ครั้ง – [Cobo] Complete Recovery Potion 15ea
– [Cobo] Mana Elixir 15ea
– [Cobo] Stamina Potion 3ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] New Adventurer Aid (10~12/15) เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 4 ครั้ง – [Cobo] Complete Recovery Potion 20ea
– [Cobo] Mana Elixir 20ea
– [Cobo] Stamina Potion 4ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] New Adventurer Aid (13~15/15) เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 5 ครั้ง – [Cobo] Complete Recovery Potion 25ea
– [Cobo] Mana Elixir 25ea
– [Cobo] Stamina Potion 5ea

สร้างตัวละครใหม่ รับไอเทมเพียบ! 8 - 22 ก.พ. นี้
* ไอเทมแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบวันที่ 8 มี.ค. 61 (8.00 น.)


 

สร้างตัวละครใหม่ รับไอเทมเพียบ! 8 - 22 ก.พ. นี้ สร้างตัวละครใหม่ รับไอเทมเพียบ! 8 - 22 ก.พ. นี้ สร้างตัวละครใหม่ รับไอเทมเพียบ! 8 - 22 ก.พ. นี้

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า