ตัวละครสร้างใหม่! รับฟรีไอเทมเพียบ!

6028

ตัวละครสร้างใหม่! รับฟรีไอเทมเพียบ!

เข้าเกม ELSWORD สร้างตัวละครใหม่ รับรางวัลไอเทมมากมาย! ยิ่งเลเวลอัพยิ่งรับรางวัลเพิ่ม!

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 21 ธันวาคม 2560 หลังปิดปรับปรุง – 11 มกราคม 2561 ก่อนปิดปรับปรุง

เงื่อนไข : ตัวละครที่สร้างใหม่ภายในระยะเวลากิจกรรม


1. เลเวลอัพ รับไอเทมเพียบ! หนทางสู่ Class 3

  • เมื่อตัวละครทำได้ตามเงื่อนไข ให้กดรับรางวัลจากไอคอน ตัวละครสร้างใหม่! รับฟรีไอเทมเพียบ! จะได้รับรางวัลในช่องเก็บของตัวละคร
  • ภายในระยะเวลากิจกรรม 1st Class Advance Ticket และ 2nd Class Advance Ticket ใน Cash Shop
    สามารถซื้อได้ฟรี !!!
  • แต่ละรางวัล รับได้ 1 ครั้ง ต่อตัวละคร

ตัวละครสร้างใหม่! รับฟรีไอเทมเพียบ!

เงื่อนไข ของรางวัล ประกอบด้วย
ตัวละคร Lv. 1 Growth Start! Cube (Lv. 1) 1ea ตัวละครสร้างใหม่! รับฟรีไอเทมเพียบ!
– [Cobo] quick growth EXP 100% medal 1ea
– [Cobo] Growth Start! Commemorating accessory (15 วัน) cube 1ea
ตัวละคร Lv. 15
และเปลี่ยน 1st Class
1st class Complete! Cube (Lv. 15) 1ea ตัวละครสร้างใหม่! รับฟรีไอเทมเพียบ! – [Cobo] Philosopher’s Scroll (Lv.15~34) 5ea
– [Cobo] Magic Necklace (II) (15 วัน) 1ea
– [Cobo] Stormy Apple 20ea
– [Cobo] Superman’s Apple 20ea
– [Cobo] Fire Orb 20ea
– [Cobo] Nature Orbs 20ea
– [Cobo] Light Orbs 20ea
– [Cobo] Andromeda Apple 20ea
– [Cobo] El Tree Seed 20ea
ตัวละคร Lv. 35
และเปลี่ยน 2nd Class
2nd class Complete! Cube (Lv. 35) 1ea ตัวละครสร้างใหม่! รับฟรีไอเทมเพียบ!
– [Cobo] quick growth EXP 100% medal 1ea
– [Cobo] Summon Stone: Perkisas (15 วัน) 1ea
ตัวละคร Lv. 45
และได้รับ Advanced Skill หรือทำเควส Camilla’s Advance skill training 5/5
Advanced skill training cube (Lv. 45) 1ea ตัวละครสร้างใหม่! รับฟรีไอเทมเพียบ!
– [Cobo] advanced skill training commemorating accessory (15 วัน) cube 1ea
– [Cobo] Philosopher’s Scroll (Lv.45~70) 5ea
– [Cobo] Epic NPC Card ‘Edan’ 10ea
– [Cobo] Epic NPC Card ‘Valak’ 10ea
ตัวละคร Lv. 60
และได้รับ Expert skill หรือทำเควส Camilla’s Expert skill training 5/5
Expert skill training cube (Lv. 60) 1ea ตัวละครสร้างใหม่! รับฟรีไอเทมเพียบ!
– [Cobo] Expert skill training commemorating accessory (15 วัน) cube 1ea
– [Cobo] Pet Auto Consume Quick Slot Expansion (15 วัน) 1ea
– [Cobo] Stone Apple 20ea
– [Cobo] Giant Apple 20ea
– [Cobo] Dark Orb 20ea
– [Cobo] Water Orb 20ea
– [Cobo] Wind Orb 20ea
ตัวละคร Lv. 70
และเปลี่ยนเป็น Transcendence
Transcendence Complete! Cube (Lv. 70) 1ea ตัวละครสร้างใหม่! รับฟรีไอเทมเพียบ! – [Cobo] quick growth EXP 100% medal 1ea
– [Cobo] Transcendence Complete! Commemorating accessory (15 วัน) cube 1ea
– [Cobo] Philosopher’s Scroll (Lv.80~98) 5ea
– [Cobo] Secret Dungeon Entry Permit 15ea
– [Cobo] Heroic Invitation 15ea
– [Cobo] Concentrated El’s Essence 50ea
ตัวละคร Lv. 99 Ready for 3rd class! cube (Lv. 99, Transcendence) 1ea ตัวละครสร้างใหม่! รับฟรีไอเทมเพียบ! [Cobo] I Bear Cuddles 1ea

* ไอเทมแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม (ยกเว้น [Cobo] I Bear Cuddles)
* [Cobo] quick growth EXP 100% medal : EXP ซ้อนทับได้สูงสุด 300%

[Cobo] Growth Start! Commemorating accessory (15 วัน) cube : เปิดรับไอเทมดังนี้
[Cobo] Seraphim Wing – Holy 1ea (15 วัน)
[Cobo] Seraphim’s Blessing – Aura (Holy) 1ea (15 วัน)
[Cobo] Impact Flare – Command (White) 1ea (15 วัน)
* ประดับแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้

[Cobo] advanced skill training commemorating accessory (15 วัน) cube : เปิดรับไอเทมดังนี้
[Cobo] Rage Ring 1ea (15 วัน)
[Cobo] Ring of Flexibility (II) 1ea (15 วัน)
[Cobo] Ring of Tenacity (II) 1ea (15 วัน)
[Cobo] Ring of Strength (II) 1ea (15 วัน)
[Cobo] Ring of Bravery (II) 1ea (15 วัน)
* ประดับแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้

[Cobo] Expert skill training commemorating accessory (15 วัน) cube : เปิดรับไอเทมดังนี้
[Cobo] Seraphim Ring – Holy 1ea (15 วัน)
[Cobo] El Lord Exodus 1ea (15 วัน)
[Cobo] Frost Pixie’s Warm Breath 1ea (15 วัน)
[Cobo] Maid’s Earrings 1ea (15 วัน)
* ประดับแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้

[Cobo] Transcendence Complete! Commemorating accessory (15 วัน) cube : เปิดรับไอเทมดังนี้
[Cobo] White Angel’s Wing Weapon Guard 1ea (15 วัน)
[Cobo] Goatman Mini-Ver.White 1ea (15 วัน)
* ประดับแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้

หมายเหตุ :- ประดับจากกล่อง Growth Start!/Expert/Transcendence Complete! มี Set Option ดังนี้
3 ชิ้น : Critical 5%, Attack Speed 5%, ลดความเสียหาย 10%
7 ชิ้น : Pdef & Mdef +225
9 ชิ้น : HP +10%, ต้านทานทุกธาตุ +40, Maximize 5%

[Cobo] I Bear Cuddles : Costume Suit อายุถาวร แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้


2. ยิ่งเล่นยิ่งรับไอเทมสนับสนุน

สามารถรับเควสอัตโนมัติต่อไปนี้

ประเภท เควส เงื่อนไข รางวัล
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] New adventurer supporter (1~3/15) เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 1 ครั้ง – [Cobo] Complete Recovery Potion 5ea
– [Cobo] Mana Elixir 5ea
– [Cobo] Stamina potion 1ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] New adventurer supporter (4~6/15) เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 2 ครั้ง – [Cobo] Complete Recovery Potion 10ea
-[Cobo] Mana Elixir 10ea
– [Cobo] Stamina potion 2ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] New adventurer supporter (7~9/15) เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 3 ครั้ง – [Cobo] Complete Recovery Potion 15ea
– [Cobo] Mana Elixir 15ea
– [Cobo] Stamina potion 3ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] New adventurer supporter (10~12/15) เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 4 ครั้ง – [Cobo] Complete Recovery Potion 20ea
– [Cobo] Mana Elixir 20ea
– [Cobo] Stamina potion 4ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] New adventurer supporter (13~15/15) เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 5 ครั้ง – [Cobo] Complete Recovery Potion 25ea
– [Cobo] Mana Elixir 25ea
– [Cobo] Stamina potion 5ea

ตัวละครสร้างใหม่! รับฟรีไอเทมเพียบ!
* ไอเทมแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม


 

ตัวละครสร้างใหม่! รับฟรีไอเทมเพียบ! ตัวละครสร้างใหม่! รับฟรีไอเทมเพียบ! ตัวละครสร้างใหม่! รับฟรีไอเทมเพียบ!

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 20 ธันวาคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า