สมัครไอดีใหม่ แจกไอเทมชุดใหญ่!

4144

สมัครไอดีใหม่ แจกไอเทมชุดใหญ่!

ELSWORD แจกชุดใหญ่สำหรับนักผจญภัยหน้าใหม่ เพียงสมัครไอดีใหม่แล้วเข้ามาเล่นเกมก็รับไอเทมไปใช้ฟรี เวลไว เก็บเวลง่ายขึ้นเยอะ!

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 28 กันยายน 2560 หลังปิดปรับปรุง – 19 ตุลาคม 2560 ก่อนปิดปรับปรุง


รายละเอียดกิจกรรม :

  • ไอดีที่สมัครใหม่ภายในระยะเวลากิจกรรม เมื่อสร้างตัวละครแล้วมาที่ในเมือง จะได้รับของรางวัล
  • ได้รับ “[Cobo] New Adventurer’s Support Cube 1ea” ในช่องเก็บของตัวละคร
  • 1 ID ได้รับรางวัล 1 ครั้งเท่านั้น

ของรางวัล :

[Cobo] New Adventurer’s Support Cube : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
เปิดรับไอเทมทั้งหมดดังนี้

[Cobo] Complete Recovery Potion 50ea
[Cobo] EXP Boost Medal (100%) 1ea
[Cobo] Stamina Potion 5ea
[Cobo] El Tree Fruit 10ea
[Cobo] Secret Dungeon Equipment Only Magic Amulet Lv.7 5ea
[Cobo] Blessed Elixir Cube 1ea
[Cobo] Summon Stone: Raul’s Vassal (30 วัน) 1ea
[Cobo] Elpheus Costume Full Set (30 วัน) Cube 1ea
[Cobo] Philosopher’s Scroll (LV. 1~10) 1ea
[Cobo] Philosopher’s Scroll (LV. 11~20) Cube 1ea
[Cobo] 1st Class Advance Ticket 1ea
[Cobo] 2nd Class Advance Ticket 1ea
[Cobo] Useful Accessories (30 วัน) Cube 1ea
[Cobo] 4 Rings of Skills (30 วัน) Cube 1ea
Dormant Sage’s Magic Stone 10ea
Camilla’s Skill Book (Novice) 1ea

เมื่อคลิกที่ไอคอนรูปกล่องด้านบน จะแสดงรายละเอียดไอเทมในกล่องที่ตัวละครใช้ได้เลย
และที่ต้องรอเลเวลอัพถึงจะใช้ได้
สมัครไอดีใหม่ แจกไอเทมชุดใหญ่!

รายละเอียดไอเทม :-

ไอเทม รายละเอียด
[Cobo] Complete Recovery Potion
(แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้)
ฟื้นฟู HP & MP 100%
[Cobo] EXP Boost Medal (100%)
(แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้,
ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม)
เมื่อมีในช่องเก็บของตัวละคร จะได้รับ EXP +100%
[Cobo] Stamina Potion
(แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้)
ฟื้นฟู Stamina 30%
[Cobo] El Tree Fruit
(แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้)
อาหารสัตว์เลี้ยง
[Cobo] Secret Dungeon Equipment Only Magic Amulet Lv.7
(แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้,
ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม)
 

ใช้กับ Secret Dungeon Equipment ไม่เกิน +6 จะอัพเกรดให้เป็น +7

[Cobo] Blessed Elixir Cube
(แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้,
ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม)
สุ่มรับไอเทม 1 อย่าง ดังนี้
[Cobo] Blessed Ventus’ Feathers (Elixir) 3ea
[Cobo] Blessed Denif’s Ice Orb (Elixir) 3ea
[Cobo] Blessed Rosso’s Blazing Ring (Elixir) 3ea
[Cobo] Blessed Blazing Bomb (Elixir) 3ea
[Cobo] Blessed Giant Potion (Elixir) 3ea
[Cobo] Blessed Giant Hand Potion (Elixir) 3ea
[Cobo] Blessed Tracker’s Soul (Elixir) 3ea
[Cobo] Blessed Baby Fairy Cradle (Elixir) 3ea
(แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้)
[Cobo] Summon Stone: Raul’s Vassal (30 วัน)
(แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้)
เมื่อใช้จะได้รับสัตว์ขี่ Raul’s Vassal (30 วัน)
[Cobo] Elpheus Costume
Full Set (30 วัน) Cube
(แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้,
ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม)
เปิดรับ Avatar ของตัวละคร ดังนี้
Elpheus Weapon 1ea (30 วัน)
Elpheus Top Piece 1ea (30 วัน)
Elpheus Bottom Piece 1ea (30 วัน)
Elpheus Gloves 1ea (30 วัน)
Elpheus Shoes 1ea (30 วัน)
Elpheus Hair 1ea (30 วัน)
Elpheus Insignia 1ea (30 วัน)
Elpheus Wings 1ea (30 วัน)
Elpheus Vestige 1ea (30 วัน)
(แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้)
[Cobo] Philosopher’s Scroll (LV. 1~10)
(แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้,
ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม)
ตัวละคร Lv. 1~10 เมื่อใช้จะอัพ 1 เลเวล
[Cobo] Philosopher’s Scroll (LV. 11~20) Cube
เมื่อเปิดจะได้รับ Cube เลเวลถัดไปตามลำดับดังนี้

[Cobo]Philosopher’s Scroll (LV. 21~30) Cube

[Cobo]Philosophers Scroll (LV. 31~40) Cube

[Cobo] Philosopher’s Scroll (LV. 41~50) Cube

[Cobo]Philosopher’s Scroll (LV. 51~60) Cube

[Cobo]Philosopher’s Scroll (LV. 61~70) Cube

[Cobo] Philosopher’s Scroll (LV. 71~80) Cube

[Cobo]Philosopher’s Scroll (LV. 81~90) Cube

[Cobo] Philosopher’s Scroll (LV. 91~99) Cube
(แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้,
ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม)

* Cube จะเปิดได้เมื่อตัวละครเก็บเลเวลถึงเลเวลขั้นต่ำที่กำหนด

* เมื่อเปิดจะได้รับไอเทมดังนี้
[Cobo] Philosopher’s Scroll (Lv.) 1ea ใช้ได้กับตัวละครตามช่วงเลเวลที่กำหนด สำหรับใช้อัพ 1 เลเวล
[Cobo] Philosopher’s Scroll Cube (Lv.) 1ea ของเลเวลถัดไป

(แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม)

[Cobo] 1st Class Advance Ticket
(แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้,
ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม)
ตัวละคร Basic Class Lv. 15 ขึ้นไป ใช้เปลี่ยนเป็น 1st Class
[Cobo] 2nd Class Advance Ticket
(แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้,
ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม)
ตัวละคร 1st Class Lv. 35 ขึ้นไป ใช้เปลี่ยนเป็น 2nd Class
[Cobo] Useful Accessories (30 วัน) Cube
(แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้,
ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม)
เปิดรับ Accessory ของตัวละคร ดังนี้

[Cobo] Sapphire Circlet 1ea (30 วัน)
[Cobo] Sapphire Earring 1ea (30 วัน)
[Cobo] Sapphire Bracelet 1ea (30 วัน)
[Cobo] Sapphire Chaser 1ea (30 วัน)
[Cobo] Rose Hairpin 1ea (30 วัน)

[Cobo] Ring of Fury 1ea (30 วัน)
(แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้)

[Cobo] Magic Necklace (II) 1ea (30 วัน)
(แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้)

[Cobo] 4 Rings of Skills (30 วัน) Cube
(แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้,
ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม)
เปิดรับ Ring ดังนี้
[Cobo] The Ring of Flexibility 1ea (30 วัน)
[Cobo] The Ring of Strength 1ea (30 วัน)
[Cobo] The Ring of Willpower 1ea (30 วัน)
[Cobo] The Ring of Bravery 1ea (30 วัน)
(แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้)
Dormant Sage’s Magic Stone
(แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้)
ใส่ใน Socket ของ Equipment ไม่เกิน Lv. 89 เพื่อเพิ่มความสามารถ
Camilla’s Skill Book (Novice)
(แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้)
ใช้เรียนรู้ Beginner Skill

 

สมัครไอดีใหม่ แจกไอเทมชุดใหญ่!

สมัครไอดีใหม่ แจกไอเทมชุดใหญ่!


สมัครไอดีใหม่ แจกไอเทมชุดใหญ่! สมัครไอดีใหม่ แจกไอเทมชุดใหญ่!

สมัครไอดีใหม่ แจกไอเทมชุดใหญ่!

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 27 กันยายน 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า