Profession Revamp Event

4801

Profession Revamp Event

กิจกรรมต้อนรับการอัพเดทแพทช์ปรับปรุงระบบ Profession โฉมใหม่

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 14 กันยายน 2560 หลังปิดปรับปรุง – 28 กันยายน 2560 ก่อนปิดปรับปรุง


1. Profession EXP Medal

สามารถทำเควสดังต่อไปนี้

ประเภท เควส NPC เงื่อนไข รางวัล
รายวัน [EVENT] First step towards Profession Specialist รับอัตโนมัติ Lv. 40 ขึ้นไป
เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 1 ครั้ง
Profession Revamp Event
Profession EXP Boost Medal (50%) (1 วัน) 1ea (1 วัน)

Profession EXP Boost Medal (50%) (1 วัน) : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้
เมื่อมีไอเทมใน Inventory จะได้รับ Profession EXP +50%


2. Profession Expert

สามารถทำเควสดังต่อไปนี้

ประเภท เควส NPC เงื่อนไข รางวัล
รายวัน [EVENT] Finding Treasure รับอัตโนมัติ Lv. 40 ขึ้นไป, 1 ครั้ง/ID
Treasure Hunter ทำลาย Treasure Chest 5 ครั้ง
Profession Revamp Event
Mana Elixir 10ea
รายวัน [EVENT] Mix and Shake รับอัตโนมัติ Lv. 40 ขึ้นไป, 1 ครั้ง/ID
Alchemist ใช้ Profession Craft 5 ครั้ง และใช้ Magic Stone Advanced Enhancement 5 ครั้ง
Profession Revamp Event
Mana Elixir 10ea
รายวัน [EVENT] Create and Dismantle รับอัตโนมัติ Lv. 40 ขึ้นไป, 1 ครั้ง/ID
Blacksmith ใช้ Advanced Enhancement 5 ครั้ง และ Advanced Dismantle  5 ครั้ง
Profession Revamp Event
Mana Elixir 10ea

Mana Elixir : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้ / ฟื้นฟู MP 100%


3. Profession Experiment

สามารถทำเควสดังต่อไปนี้

ประเภท เควส NPC เงื่อนไข รางวัล
รายวัน [EVENT] Ancient Gift รับอัตโนมัติ Lv. 40 ขึ้นไป, 1 ครั้ง/ID
ใช้ Mysterious El Sphere 1 ครั้ง
Profession Revamp Event
Ancient Silver Coin 5ea
รายวัน [EVENT] New Creation รับอัตโนมัติ Lv. 40 ขึ้นไป, 1 ครั้ง/ID
ใช้ Mysterious El Flask 1 ครั้ง
Profession Revamp Event
Low-class Elixir 10ea
Intermediate Elixir 5ea
รายวัน [EVENT] These Hammer Don’t Lie รับอัตโนมัติ Lv. 40 ขึ้นไป, 1 ครั้ง/ID
ใช้ Mysterious El Anvil 1 ครั้ง
Profession Revamp Event
Mithril Gemstone 10ea
Mithril Sculpture 5ea

* ไอเทมแลกเปลี่ยนได้, เก็บในคลังรวมได้


4. Profession Completion

สามารถทำเควสดังต่อไปนี้

ประเภท เควส NPC เงื่อนไข รางวัล
ทั่วไป [EVENT] Beginning of a Master รับอัตโนมัติ Lv. 40 ขึ้นไป, 1 ครั้ง/ID
สำเร็จ “Treasure Hunter / Alchemist / Blacksmith” เลเวล 2 ขึ้นไป
Profession Revamp Event
[Cobo] Blessed Homunculus Elixir Cube 3ea

[Cobo] Blessed Homunculus Elixir Cube : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้, ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
เปิดรับ Elixir ตามรูปด้านล่าง (แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้, ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม)

Profession Revamp Event


* กิจกรรมรายวันรีเซ็ตเวลา 9.00 น.

Profession Revamp Event Profession Revamp Event

Profession Revamp Event

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 13 กันยายน 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า