Purify The Moon ! Event

3118

Purify The Moon ! Event

Event แห่งเทศกาลพระจันทร์เต็มดวง !!!


Power Up to Save the Moon! (1)
ระยะเวลากิจกรรม : 1 พ.ย. 61 ถึง 14 พ.ย. 61 เวลา 23.59 น.

ประเภท

Timer Event

เงื่อนไข

รางวัล

จำกัด

ครั้งเดียว

[EVENT] Time to Power Up!

ออนไลน์ 30 นาที

[Cobo] 1st, 2nd Class Advance Ticket Cube

ระหว่าง Lv. 10 – 40,

/ ID

 

ประเภท

Cube

รางวัล

ได้รับทั้งหมด

[Cobo] 1st, 2nd Class Advance Ticket Cube

[Cobo] 1st Class Advance Ticket

[Cobo] 2nd Class Advance Ticket

 


Power Up to Save the Moon! (2)
ระยะเวลากิจกรรม : 1 พ.ย. 61 ถึง 15 พ.ย. 61 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟ

Date

Benefit

1 พ.ย. 61 ถึง 15 พ.ย. 61 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟ

30% EXP Filled when Leveling

 


Purify the Demonic Energy from the Moon!
ระยะเวลากิจกรรม : 1 พ.ย. 61 ถึง 15 พ.ย. 61 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟ

  • จำกัด : LV. 40 ขึ้นไป / ID
  • Icon Purify the Moon จะแสดงด้านบนหน้าจอในระยะเวลากิจกรรม
  • ได้รับ ‘Pure Wish’ เมื่อเคลียร์ดันเจี้ยนทั่วไป, Secret หรือ Heroic ในระยะเลเวลของตัวละครช่วงเวลากิจกรรม
  • 1’Pure Wish’จะเพิ่ม 1% ปุ่ม Purify จะมี cooldown 3 วินาที ,สามารถทำได้ 20 % ต่อวัน
  • มีรางวัลทุก ๆ 1 % และรางวัลพิเศษทุก 10 %

รางวัลทั่วไปที่ให้ทุก 1%

Stage (%)

รางวัล

1

5 [Cobo] Heroic Invitation

2

10 [Cobo] Organic Apple

3

3 [Cobo] Elrianode Defense Request

4

10 [Cobo] Highly Concentrated Recovery Potion

5

10 [Cobo] Refined Recovery Potion

6

10 [Cobo] Mana Elixir

7

10 [Cobo] Complete Recovery Potion

8

[Cobo] El Tree Fruit

9

[Cobo] Stamina Potion

 

รางวัลทั่วไปที่ให้ทุก 10%

Stage (%)

รางวัล

10

[Cobo] +11 Heroic Wrath Weapon (14 วัน) Cube

20

[Cobo] Giant Mystic Stone Cube

30

3 [Cobo] El Tear Fragment [Unique] Random Cube

40

20 [Cobo] Philosopher’s Scroll

50

[Cobo] Sage’s Magic Stone Package Cube

60

300 [Cobo] Ancient Fossil Pill

70

5 [Cobo] Twisted Time and Space Key

80

[Cobo] Book of Transcendence: God’s Will

90

3 [Cobo] Phoru’s Foot Stamps Selective Cube

100

[Cobo] 3rd Class Advance Ticket

 

ประเภท

Cube

รางวัล

ได้รับทั้งหมด

[Cobo] +11 Heroic Wrath Weapon (14 Days) Cube

+11 Heroic: Wrath Sword (14 วัน)

+11 Heroic: Wrath Staff (14 วัน)

+11 Heroic: Wrath Bow (14 วัน)

+11 Heroic: Wrath Blade (14 วัน)

+11 Heroic: Wrath Drone (14 วัน)

+11 Heroic: Wrath Cannon (14 วัน)

+11 Heroic: Wrath Spear (14 วัน)

+11 Heroic: Wrath Claymore (14 วัน)

+11 Heroic: Wrath Dynamo (14 วัน)

+11 Heroic: Wrath Dual Weapon (14 วัน)

+11 Heroic: Wrath Guns (14 วัน)

+11 Heroic: Wrath Pendulum (14 วัน)

 

ประเภท

Cube

รางวัล

สุ่ม

[Cobo] El Tear Fragment [Unique] Random Cube

Red Transformation El Tear Fragment (Unique)

Red Balance El Tear Fragment (Unique)

Red Destruction El Tear Fragment (Unique)

Red Proficiency El Tear Fragment (Unique)

Blue Transformation El Tear Fragment (Unique)

Blue Balance El Tear Fragment (Unique)

Blue Destruction El Tear Fragment (Unique)

Blue Proficiency El Tear Fragment (Unique)

Purple Transformation El Tear Fragment (Unique)

Purple Balance El Tear Fragment (Unique)

Purple Destruction El Tear Fragment (Unique)

Purple Proficiency El Tear Fragment (Unique)

 

ประเภท

Cube

รางวัล

สุ่ม

[Cobo] Giant Mystic Stone Cube

Giant Common Mystic Stone

Giant Refined Mystic Stone

 

ประเภท

Cube name

รางวัล

เลือก

[Cobo] Phoru’s Foot Stamps Selective Cube

6 [Cobo] Phoru’s Foot Stamps (White)

3 [Cobo] Phoru’s Foot Stamps (Purple)

[Cobo] Phoru’s Foot Stamps (Gold)

 

ปนะเภท

Cube

รางวัล

ได้รับทั้งหมด

[Cobo] Sage’s Magic Stone Package Cube

30 [Cobo] Sage’s Magic Stone

30 [Cobo] Twisted Sage’s Magic Stone

 

 

Item

Stackable

แลกเปลี่ยน

ขาย

คลัง

ลบ

เพิ่มเติม

[Cobo] 1st, 2nd Class Advance Ticket Cube

O

X

X

O

2018-11-15

[Cobo] 1st Class Advance Ticket

X

X

X

O

[Cobo] 2nd Class Advance Ticket

X

X

X

O

[Cobo] Heroic Invitation

O

X

X

O

[Cobo] Organic Apple

O

X

X

O

[Cobo] Elrianode Defense Request

O

X

X

O

[Cobo] Highly Concentrated Recovery Potion

O

X

X

O

[Cobo] Refined Recovery Potion

O

X

X

O

[Cobo] Mana Elixir

O

X

X

O

[Cobo] Complete Recovery Potion

O

X

X

O

[Cobo] El Tree Fruit

O

X

X

O

[Cobo] Stamina Potion

O

X

X

O

Pure Wish

O

X

X

O

2018-11-15

[Cobo] +11 Heroic Wrath Weapon (14 Days) Cube

O

X

X

O

2018-11-15

[Cobo] El Tear Fragment [Unique] Random Cube

X

X

X

X

2018-11-15

[Cobo] Giant Mystic Stone Cube

O

X

X

O

2018-11-15

[Cobo] Phoru’s Foot Stamps Selective Cube

O

X

X

O

2018-11-15

[Cobo] Sage’s Magic Stone Package Cube

O

X

X

O

2018-11-15

+11 Heroic: Wrath Sword ~

+11 Heroic: Wrath Pendulum

X

X

X

O

Red Transformation El Tear Fragment (Unique)

X

X

O

O

Red Balance El Tear Fragment (Unique)

X

X

O

O

Red Destruction El Tear Fragment (Unique)

X

X

O

O

Red Proficiency El Tear Fragment (Unique)

X

X

O

O

Blue Transformation El Tear Fragment (Unique)

X

X

O

O

Blue Balance El Tear Fragment (Unique)

X

X

O

O

Blue Destruction El Tear Fragment (Unique)

X

X

O

O

Blue Proficiency El Tear Fragment (Unique)

X

X

O

O

Purple Transformation El Tear Fragment (Unique)

X

X

O

O

Purple Balance El Tear Fragment (Unique)

X

X

O

O

Purple Destruction El Tear Fragment (Unique)

X

X

O

O

Purple Proficiency El Tear Fragment (Unique)

X

X

O

O

[Cobo] Philosopher’s Scroll

O

X

X

O

[Cobo] Sage’s Magic Stone

O

X

X

O

[Cobo] Twisted Sage’s Magic Stone

O

X

X

O

[Cobo] Ancient Fossil Pill

O

X

X

O

[Cobo] Twisted Time and Space Key

O

X

X

O

Giant Common Mystic Stone

O

O

X

O

Giant Refined Mystic Stone

O

O

X

O

[Cobo] Book of Transcendence: God’s Will

X

X

X

O

[Cobo] 3rd Class Advance Ticket

X

X

X

O

[Cobo] Phoru’s Foot Stamps (White)

O

X

X

O

[Cobo] Phoru’s Foot Stamps (Purple)

O

X

X

O

[Cobo] Phoru’s Foot Stamps (Gold)

O

X

X

O

 


Purify The Moon ! Event Purify The Moon ! Event Purify The Moon ! Event

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า