PVP Free Season BURNING!!

1207

PVP Free Season BURNING!!

ช่วงเวลาความมันส์ PVP Free Season พร้อมกิจกรรมแจกไอเทม ห้ามพลาด!

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 หลังปิดปรับปรุง – 10 สิงหาคม 2560 ก่อนปิดปรับปรุง


1. ภายในระยะเวลากิจกรรม รางวัล PVP ได้รับ AP 2 เท่า

2. ภายในระยะเวลากิจกรรม เพิ่มโอกาสปรากฏ NPC PVP Epic

3. ภายในระยะเวลากิจกรรม ออนไลน์ต่อเนื่องรับอาวุธ +10 สำหรับใช้เฉพาะใน PVP
สามารถรับได้ทางจดหมาย

จำกัด หัวข้อ ออนไลน์ รางวัล เงื่อนไข
1 ครั้ง/ตัวละคร PVP Burning Time! 10 นาที [Cobo] +10 Sparring Weapon Cube 1ea Lv. 10
ขึ้นไป

PVP Free Season BURNING!!
[Cobo] +10 Sparring Weapon Cube : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
เปิดรับ [Cobo] +10 Sparring Weapon ของตัวละคร / มีผลของธาตุ
(อาวุธแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม)

4. สามารถทำเควสเพื่อรับรางวัลดังนี้

ประเภท เควส NPC เงื่อนไข รางวัล
ทั่วไป [EVENT] PVP Burning Time! รับอัตโนมัติ Lv. 10 ขึ้นไป
เล่น Official PVP 3 ครั้ง
[Cobo] PVP Essential Item Cube (15 วัน) 1ea

PVP Free Season BURNING!!
[Cobo] PVP Essential Item Cube (15 วัน)
: แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
เปิดรับไอเทมดังนี้

[Cobo] Magic Necklace (II) 1ea (15 วัน)
[Cobo] Ring of Fury 1ea (15 วัน)
[Cobo] Flexible Skill Ring (II) 1ea (15 วัน)
[Cobo] Tenacious Skill Ring (II) 1ea (15 วัน)
[Cobo] Powerful Skill Ring (II) 1ea (15 วัน)
[Cobo] Transcendent Skill Ring (II) 1ea (15 วัน)
* แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้

PVP Free Season BURNING!!


 

PVP Free Season BURNING!! PVP Free Season BURNING!!

PVP Free Season BURNING!!

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า