PVP League 2019 SeaSon 1

4226

PVP League 2019 SeaSon 1

PVP League 2019 SeaSon 1
ปฐมบทสู่ความเป็น 1 ในเวที PVP ได้เริ่มขึ้นแล้ว !!


ระยะเวลากิจกรรม : 27 มีนาคม 62 ถึง 10 เมษายน 2562

1. PvP League 1 Open Weekend Login Event
เงื่อนไข : ออนไลน์ครบ 30 นาที ในช่วงเวลา 05.00 น. ถึง 07.00 น. ของวันที่ 31 มีนาคม 2562 

ประเภท

Timer

เงื่อนไข

รางวัล

จำกัด

ครั้งเดียว

PvP Season 1 Open

ออนไลน์ 30 นาที

[Cobo] Class Change Selective Cube

Lv. 10 ขึ้นไป / ID

 

ประเภท

Cube

รางวัล

เลือก

[Cobo] Class Change Selective Cube

[Cobo] 1st Class Change Ticket
[Cobo] 2nd Class Change Ticket
[Cobo] Transcendence 2nd Class Change Ticket
[Cobo] 3rd Class Change Ticket

 


2. PvP League 1 Event

ประเภท

Quest

เงื่อนไข

รางวัล

จำกัด

ต่อเนื่อง

(รับอัตโนมัติ)

[EVENT] PvP League1 Open (1/5)

เล่น Official PvP 6 ครั้ง

1 [Luriel] Phoru’s Foot Stamp (Gold)

Lv 10 ขึ้นไป / ID

[EVENT] PvP League1 Open (2/5)

50 [Luriel] Refined Recovery Potion

[EVENT] PvP League1 Open (3/5)

30 [Luriel] Refined Magic Stone

[EVENT] PvP League1 Open (4/5)

50 [Luriel] Refined Recovery Potion

[EVENT] PvP League1 Open (5/5)

30 [Luriel] Refined Magic Stone

 

ไอเทม

Stackable

คลัง

แลกเปลี่ยน

ขาย

ลบ

หมายเหตุ

[Cobo] Class Change Ticket Selective Cube

X

O

X

X

2019-04-10

[Cobo] 1st Class Change Ticket

X

O

X

X

2019-04-10

[Cobo] 2nd Class Change Ticket

X

O

X

X

2019-04-10

[Cobo] Transcendence 2nd Class Change Ticket

X

O

X

X

2019-04-10

[Cobo] 3rd Class Change Ticket

X

O

X

X

2019-04-10

[Luriel] Phoru’s Foot Stamp

(Gold)

O

O

X

O

[Luriel] Refined Recovery Potion

O

O

X

O

[Luriel] Refined Magic Stone

O

O

X

O


 

PVP League 2019 SeaSon 1 PVP League 2019 SeaSon 1 PVP League 2019 SeaSon 1

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 27 มีนาคม 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า