สุขสันต์วันสงกรานต์ สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๑

4037

สุขสันต์วันสงกรานต์ สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๑

ELSWORD ร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์กับกิิจกรรมสนุกไม่ซ้ำทุกวันตลอดวันหยุดยาวนี้!


💦 12 เมษา : Stamina 💦 

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. – 13 เมษายน 2561 เวลา 8.59 น.

ตัวละคร Lv. 10 ขึ้นไป สามารถทำเควสอัตโนมัติดังต่อไปนี้

ประเภท เควส เงื่อนไข รางวัล
ครั้งเดียว/
ต่อเนื่อง
[EVENT] Songkran Stamina Event 1 1 ครั้ง/ID
เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวลตัวละคร 1 ครั้ง
สุขสันต์วันสงกรานต์ สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๑
[Cobo] Stamina Potion (100%) 1ea
ครั้งเดียว/
ต่อเนื่อง
[EVENT] Songkran Stamina Event 2 1 ครั้ง/ID
เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวลตัวละคร 1 ครั้ง
สุขสันต์วันสงกรานต์ สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๑
[Cobo] Stamina Potion (100%) 1ea

* ไอเทมแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้, ลบวันที่ 19 เม.ย. 61 (8.00 น.)


💦 13 เมษา : Drop Rate 💦 

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. – 14 เมษายน 2561 เวลา 8.59 น.

ตัวละคร Lv. 10 ขึ้นไป สามารถทำเควสอัตโนมัติดังต่อไปนี้

ประเภท เควส เงื่อนไข รางวัล
ครั้งเดียว/
ต่อเนื่อง
[EVENT] Songkran Drop Rate Event 1 1 ครั้ง/ID
เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวลตัวละคร 1 ครั้ง
สุขสันต์วันสงกรานต์ สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๑
[Cobo] Drop Rate Bonus 25% Medal 1ea (1 วัน)
ครั้งเดียว/
ต่อเนื่อง
[EVENT] Songkran Drop Rate Event 2 1 ครั้ง/ID
เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวลตัวละคร 1 ครั้ง
สุขสันต์วันสงกรานต์ สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๑
[Cobo] Drop Rate Bonus 25% Medal 1ea (1 วัน)

* ไอเทมแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้ / ซ้อนทับได้สูงสุด 50%


💦 14 เมษา : Gold Phoru Foot Stamp 💦 

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 14 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. – 15 เมษายน 2561 เวลา 8.59 น.

🏖 ตัวละคร Lv. 10 ขึ้นไป สามารถทำเควสอัตโนมัติดังต่อไปนี้

ประเภท เควส เงื่อนไข รางวัล
ครั้งเดียว [EVENT] Songkran Gold Phoru Foot Stamp Event 1 ครั้ง/ID
เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวลตัวละคร 1 ครั้ง
สุขสันต์วันสงกรานต์ สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๑
[Cobo] Phoru Foot Stamp (Gold) 1ea

* ไอเทมแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้, ลบวันที่ 19 เม.ย. 61 (8.00 น.)

🏖 ไอเทมลดราคาวางจำหน่ายใน Cash Shop

รูป ไอเทม ราคา
สุขสันต์วันสงกรานต์ สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๑ Phoru Foot Stamp (Gold) 6,000 Cash Point

* ส่ง Gift ไม่ได้


💦 15 เมษา : Blessed Time and Space Scroll 💦 

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 15 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. – 16 เมษายน 2561 เวลา 8.59 น.

🏖 ตัวละคร Lv. 10 ขึ้นไป สามารถทำเควสอัตโนมัติดังต่อไปนี้

ประเภท เควส เงื่อนไข รางวัล
ครั้งเดียว [EVENT] Songkran Blessed Time and Space Scroll Event 1 ครั้ง/ID
เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวลตัวละคร 1 ครั้ง
สุขสันต์วันสงกรานต์ สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๑
[Cobo] Blessed Time and Space Scroll 1ea

* ไอเทมแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้, ลบวันที่ 19 เม.ย. 61 (8.00 น.)

🏖 วางจำหน่ายแพ็คเกจสุดคุ้มใน Cash Shop

รูป แพ็คเกจ ราคา
สุขสันต์วันสงกรานต์ สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๑ Blessed Time and Space Scroll 1+1 Package
บรรจุ Blessed Time and Space Scroll 2ea
1,250 Cash Point
จำกัดซื้อได้ 1 ครั้ง/ID
สุขสันต์วันสงกรานต์ สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๑ Blessed Time and Space Scroll 10+10 Package
บรรจุ Blessed Time and Space Scroll 20ea
7,500 Cash Point
จำกัดซื้อได้ 1 ครั้ง/ID
สุขสันต์วันสงกรานต์ สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๑ Blessed Time and Space Scroll 20+20 Package
บรรจุ Blessed Time and Space Scroll 40ea
12,500 Cash Point
จำกัดซื้อได้ 1 ครั้ง/ID

* ส่ง Gift ไม่ได้


💦 16 เมษา : EXP 💦 

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 16 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. – 17 เมษายน 2561 เวลา 8.59 น.

ตัวละคร Lv. 10 ขึ้นไป สามารถทำเควสอัตโนมัติดังต่อไปนี้

ประเภท เควส เงื่อนไข รางวัล
ครั้งเดียว/
ต่อเนื่อง
[EVENT] Songkran EXP Event 1 1 ครั้ง/ID
เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวลตัวละคร 1 ครั้ง
สุขสันต์วันสงกรานต์ สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๑
[Cobo] 50% EXP Boost  Medal 1ea (1 วัน)
ครั้งเดียว/
ต่อเนื่อง
[EVENT] Songkran EXP Event 2 1 ครั้ง/ID
เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวลตัวละคร 1 ครั้ง
สุขสันต์วันสงกรานต์ สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๑
[Cobo] 50% EXP Boost  Medal 1ea (1 วัน)

* ไอเทมแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้ / ซ้อนทับได้สูงสุด 100%


💦 17 เมษา : Sage’s Magic Stone 💦 

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. – 18 เมษายน 2561 เวลา 8.59 น.

ตัวละคร Lv. 10 ขึ้นไป สามารถทำเควสอัตโนมัติดังต่อไปนี้

ประเภท เควส เงื่อนไข รางวัล
ครั้งเดียว/
ต่อเนื่อง
[EVENT] Songkran Sage’s Magic Stone Event 1 1 ครั้ง/ID
เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวลตัวละคร 1 ครั้ง
สุขสันต์วันสงกรานต์ สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๑
Sage’s Magic Stone 2ea
ครั้งเดียว/
ต่อเนื่อง
[EVENT] Songkran Sage’s Magic Stone Event 2 1 ครั้ง/ID
เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวลตัวละคร 1 ครั้ง
สุขสันต์วันสงกรานต์ สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๑
Twisted Sage’s Magic Stone 2ea

* ไอเทมแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้


 

สุขสันต์วันสงกรานต์ สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๑ สุขสันต์วันสงกรานต์ สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๑ สุขสันต์วันสงกรานต์ สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๑

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 11 เมษายน 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า