Special Dungeon Burning!

5063

Special Dungeon Burning!

กิจกรรมพิเศษรับของรางวัลเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าไปลุยใน Secret Dungeon, Henir’s Time and Space, Heroic Dungeon, Add’s Energy Fusion Theory และ Ereda Island

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 24 สิงหาคม 2560 หลังปิดปรับปรุง – 7 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น.


1. Equipment Material Burning!

1.1 ทำเควสรับไอเทมวัตถุดิบจาก Secret Dungeon / Henir’s Time and Space / Heroic Dungeon / Add’s Energy Fusion Theory

ประเภท เควส NPC เงื่อนไข รางวัล
รายวัน [EVENT] Secret Dungeon Burning Time! รับอัตโนมัติ Lv. 10 ขึ้นไป
เคลียร์ Secret Dungeon
2 ครั้ง
Special Dungeon Burning!
El Reward 2ea
รายวัน [EVENT] Henir’s Time and Space Burning Time! รับอัตโนมัติ Lv. 10 ขึ้นไป
เคลียร์ Henir’s Time and Space Dungeon 2 ครั้ง
Special Dungeon Burning!
Refined Time and Space Crystal 2ea
รายวัน [EVENT] Heroic Dungeon Burning Time! รับอัตโนมัติ Lv. 10 ขึ้นไป
เคลียร์ Heroic Dungeon
2 ครั้ง
Special Dungeon Burning!
Heroic Weapon Storage 2ea
รายวัน [EVENT] Energy Fusion Theory Burning Time! รับอัตโนมัติ Lv. 10 ขึ้นไป
เคลียร์ Add’s Energy Fusion Theory 2 ครั้ง
Special Dungeon Burning!
Energy Shard 10ea

El Reward : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้
Refined Time and Space Crystal : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้
Heroic Weapon Storage : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้
Energy Shard : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

1.2 ลดจำนวน  ‘Heroic Invitation’ สำหรับใช้เข้า Heroic Dungeon [Hell Mode] จาก 3ea เหลือ 1ea


2. Ereda Island Burning Time!

รางวัลจาก Ereda Island จำนวนเพิ่มเป็น 2 เท่า!

>> รางวัล AP x 2
>> รางวัล Warrior’s Victory Medal x 2

Special Dungeon Burning!


* กิจกรรมรายวัน เริ่มต้นและรีเซ็ตเวลา 9.00 น.

Special Dungeon Burning! Special Dungeon Burning!

Special Dungeon Burning!

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 23 สิงหาคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า