Support HOT Item Event

5446

Support HOT Item Event

เข้าเกมออนไลน์เช็คชื่อรับของรางวัลได้ทุกวัน! ยิ่งสะสมวันออนไลน์ ยิ่งรับรางวัลเพิ่ม!

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 หลังปิดปรับปรุง – 27 มิถุนายน 2561 เวลา 23.59 น.


ขั้นตอนร่วมกิจกรรม :

1) เมื่อคลิกที่ไอคอนกิจกรรม Support HOT Item Event ด้านบนของหน้าจอเกม จะเปิดหน้ากิจกรรมออนไลน์เช็คชื่อ

2) กิจกรรมแบ่งเป็นรายสัปดาห์ โดยที่ของรางวัลจะแตกต่างกันในแต่ละสัปดาห์

1st Week : 31 พ.ค. 61 (หลังปิดปรับปรุง) – 6 มิ.ย. 61 (23.59 น.)
2nd Week : 7 มิ.ย. 61 (00.01 น.) – 13 มิ.ย. 61 (23.59 น.)
3rd Week : 14 มิ.ย. 61 (00.01 น.) – 20 มิ.ย. 61 (23.59 น.)
4th Week : 21 มิ.ย. 61 (00.01 น.) – 27 มิ.ย. 61 (23.59 น.)

3) ในแต่ละวันเมื่อเข้าเกมออนไลน์ต่อเนื่องครบ 20 นาที จะสามารถรับรางวัลได้ในหน้ากิจกรรม โดยของรางวัลได้รับตามจำนวนวันออนไลน์สะสมของสัปดาห์นั้น

4) หลังสิ้นสุดกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ หน้ากิจกรรมจะเปลี่ยนไปเป็นสัปดาห์ใหม่

* ตัวละครเลเวล 10 ขึ้นไป
* 1 ID สามารถรับรางวัลเช็คชื่อประจำวันได้ 1 ครั้งต่อวัน
* รางวัลจะส่งให้ทางจดหมาย โปรดกดรับไอเทมก่อนจดหมายจะถูกลบในวันที่ 28 มิ.ย. 61 (8.00 น.)
* หากออนไลน์ตามเงื่อนไขแล้วให้ทำการกดรับรางวัลภายในสัปดาห์นั้น เนื่องจากหากเริ่มสัปดาห์ใหม่แล้วจะไม่สามารถกดรับได้อีก
* รีเซ็ตวันใหม่เวลา 00.01 น.

Support HOT Item Event


ของรางวัล

สัปดาห์ ของรางวัล จำนวนวันออนไลน์สะสม / จำนวนไอเทมที่ได้รับ
1 วัน 2 วัน 3 วัน 4 วัน 5 วัน 6 วัน 7 วัน
1st Week [Cobo] Potion Set 1 1 1 1 1 1 3
2nd Week [Cobo] Phoru Footprint (Golden) 1 1 1 1 1 1 3
3rd Week [Cobo] Sage’s Magic Stone 10 10 10 10 10 10 30
4th Week [Cobo] Blessed Time and Space Scroll 5 5 5 5 5 5 15

Support HOT Item Event [Cobo] Potion Set : ไอเทมแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้
เปิดรับไอเทมดังนี้

[Cobo] Complete Recovery Potion 30ea
[Cobo] Highly Concentrated Recovery Potion 30ea
[Cobo] Stamina Potion 100% 1ea
* แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

Support HOT Item Event [Cobo] Phoru Footprint (Golden) : ไอเทมแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

Support HOT Item Event [Cobo] Sage’s Magic Stone : ไอเทมแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

Support HOT Item Event [Cobo] Blessed Time and Space Scroll : ไอเทมแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้


Support HOT Item Event Support HOT Item Event

Support HOT Item Event

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
อัพเดท 31 พฤษภาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า