Weekend Burning!! อัตราดรอปคูณสอง 20-21 มกราคมนี้

1854

Weekend Burning!! อัตราดรอปคูณสอง 20-21 มกราคมนี้

กิจกรรมเซอร์ไพรส์วันเสาร์อาทิตย์ที่ 20-21 ม.ค. นี้
อัตราดรอปคูณสอง ตลอด 24 ชม.

ระยะเวลากิจกรรม :
วันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 00.01 น. – 21 มกราคม 2561 เวลา 23.59 น.

รายละเอียดกิจกรรม :
Drop Rate x2 & Unlimited Stamina


 

Weekend Burning!! อัตราดรอปคูณสอง 20-21 มกราคมนี้ Weekend Burning!! อัตราดรอปคูณสอง 20-21 มกราคมนี้ Weekend Burning!! อัตราดรอปคูณสอง 20-21 มกราคมนี้

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 19 มกราคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า