ประกาศขยายระยะเวลาดันเจี้ยน Serve as Edel’s Butler for a Day

794

ประกาศขยายระยะเวลาดันเจี้ยน Serve as Edel's Butler for a Day ประกาศขยายระยะเวลาดันเจี้ยน Serve as Edel’s Butler for a Day

           ทีมงานขอแจ้งให้เพื่อนๆ ทราบว่า กิจกรรม Serve as Edel’s Butler for a Day จะมีการขยายระยะเวลากิจกรรมบางส่วนออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยทีมงานจะแจ้งกำหนดการสิ้นสุดกิจกรรมให้ทราบอีกครั้งค่ะ           กิจกรรมที่มีการขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลง ในวันที่ 12 เม.ย. 60 หลังปิดปรับปรุงเป็นต้นไป มีดังนี้…

• เข้าดันเจี้ยน ‘Serve as Edel’s Butler for a Day‘ ได้ในหน้าดันเจี้ยนแท็ป Event

• จำหน่ายบัตรเข้าดันเจี้ยน Sebastian’s Recommendation ใน Cash Shop

           • ไอเทม ‘Edel’s Butler Trial Gift Box‘ ที่ได้รับเมื่อเคลียร์ดันเจี้ยน ปรับเปลี่ยนไอเทมที่สุ่มรับได้ดังนี้
April Fool’s Butler and Maid Textile Elixir 1ea
April Fool’s Butler and Maid Textile Elixir 2ea
April Fool’s Butler and Maid Textile Elixir 3ea
April Fool’s Butler and Maid Craft Elixir 1ea
April Fool’s Butler and Maid Craft Elixir 2ea
April Fool’s Butler and Maid Craft Elixir 3ea
April Fool’s Butler and Maid Memory Elixir 1ea
April Fool’s Butler and Maid Memory Elixir 2ea
April Fool’s Butler and Maid Memory Elixir 3ea
Sebastian’s Recommendation 1ea
Sebastian’s Recommendation 2ea
Sebastian’s Recommendation 3ea
Vigor Potion 10ea
Organic Apple 10ea
Mana Elixir 10ea

• จำนวนไอเทมที่ใช้แลกรางวัลกับ NPC Ariel ปรับเปลี่ยนจำนวนดังนี้

ไอเทมแลก ไอเทมได้รับ
April Fool’s Butler and Maid Textile Elixir 43ea [Cobo] April Fool’s Butler and Maid Weapon Cube – Black 1ea
April Fool’s Butler and Maid Textile Elixir 30ea <เลือกระหว่าง>
[Cobo] April Fool’s Butler and Maid Top Piece Cube – Black 1ea
[Cobo] April Fool’s Butler and Maid Another Top Piece Cube – Black 1ea
[Cobo] April Fool’s Butler and Maid Bottom Piece Cube – Black 1ea
[Cobo] April Fool’s Butler and Maid Hair Cube – Black 1ea
April Fool’s Butler and Maid Textile Elixir 15ea <เลือกระหว่าง>
[Cobo] April Fool’s Butler and Maid Gloves Cube – Black 1ea
[Cobo] April Fool’s Butler and Maid Shoes Cube – Black 1ea
April Fool’s Butler and Maid Craft Elixir 21ea <เลือกระหว่าง>
[Cobo] Part Time Butler’s Glasses 1ea
[Cobo] Part Time Maid’s Headpiece 1ea
[Cobo] Maid Earring 1ea
April Fool’s Butler and Maid Memory Elixir 15ea [Cobo] April Fool’s Butler and Maid Skill Cut-in Cube – Black 1ea

           กิจกรรมที่สิ้นสุดในวันที่ 12 เม.ย. 60 ก่อนปิดปรับปรุง มีดังนี้…

• สิ้นสุดกิจกรรมออนไลน์รับบัตรเข้าดันเจี้ยน
• สิ้นสุดเควส [EVENT] Cleaning Expert!

 

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 10 เมษายน 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า