แจ้งปิดปรับปรุงระบบล็อคอิน ระบบเติมเงิน และระบบต่างๆ วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 13.00 น.

3188

  แจ้งปิดปรับปรุงระบบล็อคอิน ระบบเติมเงิน และระบบต่างๆ วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 13.00 น.

PLAYPARK แจ้งปิดปรับปรุงระบบล็อคอิน ระบบเติมเงิน และระบบต่างๆ วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 13.00 น.  เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามรายละเอียดดังนี้

ผลกระทบจากการปิดปรับปรุงระบบ
          • ไม่สามารถล็อคอินเข้าเกมได้ทุกประเภท ID (ผู้เล่นที่อยู่ในเกมยังสามารถเล่นได้ตามปกติ)
          • ไม่สามารถเติมเงินได้ทุกช่องทางทั้ง PlayMall และ Refill Center
          • ไม่สามารถใช้งานระบบสมาชิกได้
          • ไม่สามารถร่วมกิจกรรมโปรโมชั่นได้
          • ไม่สามารถใช้งานระบบ Item Shop , Item Code , PlayPark Gacha ได้
          • ไม่สามารถใช้งานระบบ @KEY และ @KEY on Mobile และ PlayPark Google Authentication ได้

หมายเหตุ : เกมเปิดให้บริการตามปกติ ผู้เล่นที่อยู่ในเกมยังคงสามารถเล่นได้ตามปกติ


แจ้งปิดปรับปรุงระบบล็อคอิน ระบบเติมเงิน และระบบต่างๆ วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 13.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบล็อคอิน ระบบเติมเงิน และระบบต่างๆ วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 13.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบล็อคอิน ระบบเติมเงิน และระบบต่างๆ วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 13.00 น.

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 27 เมษายน 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า