แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 – 17.00 น.

2892

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 – 17.00 น.

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ :
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น.
ปิดระบบเติมเงิน :

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น.


★ El Search Party Collection

 • จำกัด : ตัวละครจำเป็นต้องมี Lv. 99 หรือสูงกว่า และเป็น First class หรือสูงกว่า
 • เงื่อนไข : ท่านสามารถใช้ El Search Party Collection system ได้หลังจากทำเควสของ NPC Camilla เสร็จสิ้น
 • เอฟเฟกต์ : แต่ละตัวละครจะมีเอฟเฟกต์ Collection เฉพาะตัวตามแต่ละสาย Job ซึ่งเอฟเฟกต์จะถูกใช้งานในดันเจี้ยนและ PvP (ยกเว้น Sparring Mode และ Ereda Island) Collection Effect จะเป็นผลรวมของแต่ละ Stage Effect
  • รายละเอียด :
   1. Collection effect level สามารถเพิ่มขึ้นได้จาก 1st class จนถึง Master Class ยิ่ง level สูงเท่าไหร่ Stat ที่ท่านจะได้รับก็ยิ่งมาก
   2. ใช้ไอเทม [Cobo] El Search Party Collection Book เพื่อเปิดใช้งาน El Search Party Collection และลงทะเบียนตัวละครปัจจุบันเข้าสู่การใช้งาน Collection
   3. สามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 ตัวละครตามแต่ละสาย Job เท่านั้น หากท่านมีตัวละครสาย Job เดียวกันมากกว่า 1 ตัวละคร ตัวละครที่มี Job class สูงที่สุดจะถูกลงทะเบียน
   4. เมื่อใช้ไอเทม El Search Party Collection แล้ว El Search Party Collection”จะถูกเพิ่มลงใน Quick slot menu ของตัวละคร
   5. ไม่มีค่า Default ของ Hot-key setting แต่ท่านสามารถเพิ่มมันลงใน Keyboard setting ได้

 


แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 – 17.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 – 17.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 – 17.00 น.

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า