แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 – 16.30 น.

7002

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 – 16.30 น.
ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันที่ 17 มิถุนายน 2563


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ :
วันที่ 17 มิถุนายน 2563  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น.
ปิดระบบเติมเงิน :

วันที่ 17 มิถุนายน 2563  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น.


★ แก้ไข Bug ตัวละคร

[Lu/Ciel]

[Dreadlord]

  • แก้ไขการยกเลิกสกิล Summon Darkness เมื่อใช้สกิล Darkness Cutter ต่อทันที และแก้ไขจำนวน Hit ที่ไม่ปกติของ Darkness Cutter

 

★ เพิ่มเติมระบบ Master Road, El House Achievement

[Master Road Achievement]

Achievement Title Achievement Condition
Shrine of the Two-Headed Serpent (Normal) Conqueror เคลียร์ Shrine of the Two-Headed Serpent (Normal) 100 ครั้ง
Elrianode Training Grounds (Normal) Conqueror เคลียร์ Elrianode Training Grounds
(Normal) 100 ครั้ง
Spirit Sanctum (Normal) Conqueror เคลียร์ Spirit Sanctum (Normal) 100 ครั้ง
Water Dragon’s Compass (Normal) Conqueror เคลียร์ Water Dragon’s Compass (Normal) 100 ครั้ง
Nasod Testing Chamber (Normal) Conqueror เคลียร์ Nasod Testing Chamber (Normal) 100 ครั้ง
Gate of the Setting Sun (Normal) Conqueror เคลียร์ Gate of the Setting Sun (Normal) 100 ครั้ง
Anguish of the Wavering Servant (Normal) Conqueror เคลียร์ Anguish of the Wavering Servant
(Normal) 100 ครั้ง
Shrine of the Two-Headed Serpent (Hell) Conqueror เคลียร์ Shrine of the Two-Headed Serpent
(Hell) 100 ครั้ง
Elrianode Training Grounds (Hell) Conqueror เคลียร์ Elrianode Training Grounds (Hell) 100 ครั้ง
Spirit Sanctum (Hell) Conqueror เคลียร์ Spirit Sanctum (Hell) 100 ครั้ง
Water Dragon’s Compass (Hell) Conqueror เคลียร์ Water Dragon’s Compass (Hell) 100 ครั้ง
Nasod Testing Chamber (Hell) Conqueror เคลียร์ Nasod Testing Chamber (Hell) 100 ครั้ง
Gate of the Setting Sun (Hell) Conqueror เคลียร์ Gate of the Setting Sun (Hell) 100 ครั้ง
Anguish of the Wavering Servant (Hell) Conqueror เคลียร์ Anguish of the Wavering Servant
(Hell) 100 ครั้ง

 

[El House Achievement]

เงื่อนไขการนับ Achievement จะยึดตามตัวละครที่มีเฟอร์นิเจอร์มากที่สุด
ท่านจำเป็นต้อง Login ตัวละครตัวนั้น ๆ เพื่อเริ่มการนับ

Achievement Title เงื่อนไข Achievement
Home Sweet Home! ได้รับ Stage 1 El House
Furniture is a Must Have in Interior Design วางเฟอร์นิเจอร์ 50 ชิ้นใน El House
I LOVE Decorating! วางเฟอร์นิเจอร์ 100 ชิ้นใน El House
Uh… It’s a Bit Cluttered Right Now… วางเฟอร์นิเจอร์ 200 ชิ้นใน El House

 

★ ปรับปรุงระบบ

  1.  เพิ่ม/ลด การได้รับ ED แก่ Dungeon ที่กำหนด

เพื่อปรับปรุงแก้ไขการไม่ได้รับความสะดวกในการได้รับ ED ภายในเกมทั้งหมด จึงได้มีการปรับสมดุลการได้รับ ED โดยยึดตามระดับความยากของ Dungeon ในการอัปเดตวันที่ 17/6/2020

ด้านล่างนี้คือรายการปรับปรุง

ชื่อ Dungeon +/-
Solace’s Fortress ลดลง
Halted Sun’s Memory ลดลง
Hall of El (Beginning) ลดลง
Water Dragon Sanctum ลดลง
Debrian Laboratory (Story) ลดลง
Forgotten Elrian Sanctum ลดลง
Labyrinth of Ruin เพิ่มขึ้น
Forsaken Spirit Asylum เพิ่มขึ้น
Shadow Vein เพิ่มขึ้น
Abandoned Deep-Sea Tunnel เพิ่มขึ้น

 

  1. ปรับปรุง Magical Crystal
  • Large Magical Crystals จะสามารถหาดรอปได้ใน Varnimyr ~ Rigomor dungeon
  • Magical Crystal จะสามารถทับ Stack ได้สูงสุด 1,000 ชิ้นจากแต่เดิม 500 ชิ้น

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 – 16.30 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 – 16.30 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 – 16.30 น.

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 17 มิถุนายน 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า