แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 – 17.00 น.

1491

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 – 17.00 น. ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ :
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น.
ปิดระบบเติมเงิน :

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น.


 El Search Party Collection – Synergy 

สามารถวางตัวละครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วลงในช่อง Collection เพื่อรับเอฟเฟกต์ Synergy ได้มากมาย

ในกรณีที่ต้องการรับเอฟเฟกต์ Synergy ท่านจำเป็นต้องวางหลาย ๆ ตัวละครที่ Synergy เดียวกัน

 

[วิธีและการวาง Synergy]

1) วิธี: ท่านสามารถใช้งานเอฟเฟกต์ Synergy ได้ผ่านทาง ‘Character > El Search Party > Synergy’

2) การวาง Synergy:

– คลิกซ้ายที่ภาพใน Collection Character List เพื่อวางพวกมันลงใน Synergy Slot

เริ่มต้นท่านจะมีเพียง 2 Synergy slot ซึ่งท่านสามารถขยายอีก 4 slot รวมเป็น 6 slot ได้ด้วยการใช้ ED

 

[Synergy Effect]

1) ท่านสามารถใช้เอฟเฟกต์ Synergy ได้โดยการซื้อ El Search Party Collection – Synergy Effect Ticket จาก Ariel

2) เอฟเฟกต์ Synergy จะถูกใช้งานเฉพาะกับดันเจี้ยน (ที่กำหนด) และ PvP ซึ่งจะไม่ถูกใช้งานใน Ereda Island (เอฟเฟกต์ Synergy จะถูกทำให้เป็นปกติใน PvP)

3) เมื่อ Collection stage เพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มเอฟเฟกต์ Synergy เพิ่มเติม 1 ประเภท

Class

Collection Stage

จำนวนของ Synergy

1st, 2nd, 2nd Transcendence

Stage 1

1 ประเภท

3rd Class

Stage 2

2 ประเภท

Master Class

Stage 3

3 ประเภท

 

[ข้อควรระวัง]

1) เมื่อเปลี่ยน Class เอฟเฟกต์ Synergy จะถูกเปลี่ยนตาม Class ใหม่ของท่านทันที

2) Synergy (Character Placement, Slot, Synergy Effect Ticket) นั้นจะสามารถใช้ได้ต่อตัวละคร


ปรับปรุงแก้ไข

 ตัวละคร

[Rena]

1. แก้ไข NF ไม่ถูกรีเซ็ตเมื่อเข้าสู่ Ereda Island

[Ain]

1. แก้ไขมุมกล้องที่ผิดปกติเมื่อตัวละครตายขณะใช้ Erst · Bohren และฟื้นคืนชีพ

 อื่น ๆ

1. Elrianode Equipment Refiner จะมี “Large Magical Crystal” เพิ่มลงในรายการไอเทมที่สามารถแลกเปลี่ยนได้
ท่านสามารถแลก “Large Magical Crystal” หลายอันได้ภายในครั้งเดียว
2.
สเตตัส “ไม่สนใจ Physical/Magical Defense” จะถูกปรับให้เข้าใจง่ายขึ้น (ไม่สนใจ Physical/Magical Defense ของศัตรู)
3.
จะไม่มีการประกาศจากระบบเมื่อดรอป Magic Amulet Lv.8 จาก Ice Burners อีกแล้ว

4. แก้ไขคำอธิบายที่แสดงอยู่ทางด้านซ้ายเมื่อนำเมาส์ไปวางบนไอคอน Guild Skill Page Expansion

5. แก้ไขการที่ผู้เล่นอื่นมองไม่เห็น Motion เมื่อผู้เล่นใช้ Custom Motion ‘Elrios Park! Go Go Carousel! (For 2)’ ในสถานการณ์บางอย่าง

6. แก้ไขข้อความ ‘ไม่พบ user ในห้อง’ ที่จะปรากฏในบางครั้งเมื่อเข้าสู่ห้องที่ใช้ร่วมกัน

7. ผู้เล่นจะไม่ต้องใช้ El’s Essence เมื่อใช้ Hyperactives ระหว่าง Ereda Island tutorial อีกแล้ว


ปรับบาลานซ์

When reviving in PvP with a penalty,
characters will no longer have their unique resources full.

Rena: NF
Add: DP (When 100 or higher, revive with 100, revive with the same amount when less than 100)
Laby: Sentimental Points[Dungeon]
Sword Aura (Magical): 481% Multi Hit
Shockwave (Magical): 360% Multi Hit
Rune Explosion (Magical): 438% Multi Hit

[PvP]
Sword Aura (Magical): 164% Multi Hit
Shockwave (Magical): 123% Multi Hit
Rune Explosion (Magical): 149% Multi HitRune Explosion will not launch enemies.Guardian Strike, Power Bomb will be included in the list of Nasod Hand Skills.[Dungeon]
Additional Awakening Magical Attack Power/All Defense Increase: 6% (Max 3 Stacks)
Awakening Recharge Speed Increased While Awakening: 20%
Required Number of Attacks for Core Creation/Growth: 2
Natural Core Creation Period: 10 sec.

[PvP]
Additional Awakening Magical Attack Power/All Defense Increase: 3% (Max 3 Stacks)
Awakening Recharge Speed Increased While Awakening: 20%
Required Number of Attacks for Core Creation/Growth: 2
Natural Core Creation Period: 10 sec.Skill casting speed will increase by 50%.Skill final strike casting speed will increase by 50%.Skill casting speed will increase by 40%.
Explosion will not launch enemies.
Skill casting speed will increase by 50%.[Dungeon]
– Mana Recovery(Normal Attack): 150%
– Cooldown Changes in Sin Scissors, Iron Scraps: 1 sec./ 3 sec. Each
– Special Active Skill Damage Increase: 20%
– Nasod’s Weapon Enhancement Chance: 100%

[PvP]
– Mana Recovery(Normal Attack): 150%
– Cooldown Changes in Sin Scissors, Iron Scraps: 1 sec./ 3 sec. Each
– Special Active Skill Damage Increase: 10%
– Nasod’s Weapon Enhancement Chance: 100%ZX Super Armor will be removed.

Skill form will change.

[Dungeon]
Shockwave (Physical): 342% Multi Hit

[PvP]
Shockwave (Physical): 124% Multi Hit

Skill form will change.

[Dungeon]
Shockwave (Physical): 418% Multi Hit

[PvP]
Shockwave (Physical): 150% Multi Hit

[Dungeon]
– Magical Attack Increased Per Force Field: 6%
– MP Recovered Per Force Field when Skill is used: 5%
– Arial Movements, Additional →→↑z[x] Keys (Special Movements): +2

 

[PvP]
– Magical Attack Increased Per Force Field: 6%
– MP Recovered Per Force Field when Skill is used: 5%
– Arial Movements, Additional →→↑z[x] Keys (Special Movements): +1[Dungeon]
Sharpshooter
– Magical Attack Power Increase: 20%
– Critical Stat Increase: 20%
– Chance of Headshot Activation: 15%
– Duration: 30 sec.

[PvP]
Sharpshooter
– Magical Attack Power Increase: 10%
– Critical Stat Increase: 20%
– Chance of Headshot Activation: 15%
– Duration: 30 sec.[Dungeon]
Consecutive Pierce (Physical): 574% ×4
Deep Pierce (Physical): 256%

[PvP]
Consecutive Pierce (Physical): 207% ×4
Deep Pierce (Physical): 91%[Dungeon]
Activate [Mana Release] when using spell skills
– Special Active Skill Cooldown Acceleration: 3 times (Excludes Hyperactive/Extreme Heavenly Love)
– Skill MP Cost decrease by 20%
– Duration: 3 sec.
– Using Skill cancels [Mana Release] effect regardless of remaining duration
– Spell Skills: Spell: Storm, Spell: Thunder, Spell: Necromancy, Spell: Ellipse of Blades

Activate [Power of Darkness] on enemies hit by Shadow Skills
– Received Damage Increase: 10%
– Duration: 8 sec.
– Shadow Skills: Exorcism Stance 2: Specter Restraints, Exorcism Stance 3: Shadoweave, Exorcism Stance 4: Darkness Sever, Shadow Blast

[PvP]
Activate [Mana Release] when using spell skills
– Special Active Skill Cooldown Acceleration: 3 times (Excludes Hyperactive/Extreme Heavenly Love)
– Skill MP Cost decrease by 20%
– Duration: 3 sec.
– Using Skill cancels [Mana Release] effect regardless of remaining duration
– Spell Skills: Spell: Storm, Spell: Thunder, Spell: Necromancy, Spell: Ellipse of Blades

Activate [Power of Darkness] on enemies hit by Shadow Skills
– Received Damage Increase: 10%
– Duration: 8 sec.
– Shadow Skills: Exorcism Stance 2: Specter Restraints, Exorcism Stance 3: Shadoweave, Exorcism Stance 4: Darkness Sever, Shadow BlastZX command damage will decrease by 50%,
ZXX, ZXXX command will decrease by 60%.
[Dungeon]
Fire Magic Spear (Magical): 2367%
Magic Spear Descend (Magical): 338% Multi Hit

[PvP]
Fire Magic Spear (Magical): 721%
Magic Spear Descend (Magical): 83% Multi Hit[Dungeon]
[Laser Skill Effect]
– Natural MP Recovery Disabled
– Received Damage Increase: 10%
– Activation Chance: 50%
– Duration: 5 sec.

[Cannon Skill Effect]
– Additional Explosion Damage
– Damage: 3900%
– Activation Chance: 100%
– Cooldown: 3 sec.

[PvP]
[Laser Skill Effect]
– Natural MP Recovery Disabled
– Received Damage Increase: 10%
– Activation Chance: 50%
– Duration: 5 sec.

[Cannon Skill Effect]
– Additional Explosion Damage
– Damage: 195%
– Activation Chance: 100%
– Cooldown: 3 sec.[Dungeon]
[Time of Judgement]
Ignore Defense: 30%

[Power of the Justiciar]
Debuff Duration Decrease: 20%
Debuff Removal Chance: 50%

[Enhanced Brennen Pantasma Boden]
Knockdown Rate Decrease: 50%

[PvP]
[Time of Judgement]
Ignore Defense: 15%

[Power of the Justiciar]
Debuff Duration Decrease: 20%
Debuff Removal Chance: 50%

[Enhanced Brennen Pantasma Boden]
Knockdown Rate Decrease: 50%

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 – 17.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 – 17.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 – 17.00 น.

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า