แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 14.00 – 18.30 น.

2239

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 14.00 – 18.30 น. ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันที่ 9 กันยายน 2563


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน :
วันที่ 9 กันยายน 2563  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.30 น.
ปิดระบบเติมเงิน :
วันที่ 9 กันยายน 2563  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.30 น.


 

 อัปเดต Final Battle: Berthe Raid – Savage White-Ghost’s Castle / Altar of Invocation

– Final Battle: Berthe Raid จะถูกอัปเดตใน Pruinaum region

Berthe Raid จะมี 2 ดันเจี้ยนและการต่อสู้รวม 6 ครั้ง

ชื่อดันเจี้ยน

ต้องการ

Demon Realm Debuff

จำนวนผู้เล่น

จำกัดการคืนชีพ

Savage White-Ghost’s Castle

Lv.99

CP: 1,500,000 ขึ้นไป

80%

3~6 คน

3

Altar of Invocation

ท่านจะสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของ Raid ของสมาชิกปาร์ตี้ Raid ได้ใน Camp: Aurora

* ระบบของรางวัลของ Berthe raid เวลารีเซ็ต และระบบอันดับจะเหมือนกันกับระบบของ Varnimyr raid

ไอเทมที่เกี่ยวข้องกับ Berthe Raid เช่น Soul Trace Reset Ticket, Soul Crystal, และ Soul Mark จะถูกอัปเดต

* รายการแลกเปลี่ยน Soul Mark / Soul Crystal มีดังนี้:

<Soul Mark>

Soul Mark x2

Red-Bean Sherbet x10

Soul Mark x2

Ancient Fossil Pill x10

Soul Mark x2

Adaptation Elixir

Soul Mark x100

Pruinaum Raid Weekly Clear Reward Cube

Soul Mark x500

Soul Trace Reset Ticket

<Soul Crystal>

Soul Crystal x20

Vestige of Soul – Weapon of Requiem Cube

Soul Crystal  x10

Raid Accessory Cube

Soul Crystal x5

Soul Trace Reset Ticket

Soul Crystal x5

Mystic Stone Transfer Ticket

Soul Crystal x3

Giant Mystic Stone Transfer Ticket

Soul Crystal x2

Ancient Fossil Pill x300

Soul Crystal x1

Shining Imprint Stone (สุ่ม crimson, indigo, หรือ gold stone 1 ชิ้น)

Legendary Weapon ใหม่: Vestige of Soul – Weapon of Requiem

[Vestige of Soul – Weapon of Requiem]

– ท่านสามารถทำให้ Vestige of Soul – Weapon of Requiem ของท่านแข็งแกร่งขึ้นได้จากการทำเควส Advancement ขั้นที่ 5

– เอฟเฟกต์ตายตัวและเอฟเฟกต์ Enhancement ของ Vestige of Soul – Weapon of Requiem จะมีดังนี้:

เอฟเฟกต์ตายตัว

เอฟเฟกต์ Enhancement

Adaptation +5%

+10 enhancement– Physical, Magical Attack Power +10%

+11 enhancement- Physical, Magical Attack Power +10Lv

สามารถมีได้ 3 imprint effect

+12 enhancement– Polarize 7%

เปิด Mystic slot

+13 enhancement– Critical Damage 10%

 

 Amethystine Prophecy Color Change Ticket / Mystic Stone Transfer Ticket

[Amethystine Prophecy Color Change Ticket]

ไอเทมที่ใช้ได้

Amethystine Prophecy Top Piece, Bottom Piece, Gloves, Shoes (Vermillion, Crimson, Cerulean, Cobalt, Sage, Violet)

วิธีการใช้

ใช้ Amethystine Prophecy Color Change Ticket เพื่อเปลี่ยนสี Amethystine Prophecy armor (Vermillion, Crimson, Cerulean, Cobalt, Sage, Violet) ของท่าน สามารถหาซื้อได้ใน Item mall หลังจากการปิดปรับปรุงวันที่ 9/9

Color Change NPC

NPC Denif (Elrianode)

 

[Mystic Stone Transfer Ticket]

ไอเทมที่ใช้ได้

Flames of Judgement – Demonic Weapon, Vestige of Soul – Weapon of Requiem

วิธีการใช้

ใช้ Mystic Stone Transfer Ticket เพื่อสลับ Mystic Stone Enchant ระหว่างอาวุธ 2 ชิ้น (A  B)

Red, Blue, และ Yellow mystic stone จะย้ายทั้งแถว ขณะที่ Giant mystic stone จะย้าย 1 slot

สามารถหาซื้อได้ใน Item mall หลังจากการปิดปรับปรุงวันที่ 9/9

Mystic Stone Transfer NPC

NPC Hugo (Elysion), NPC Alchemy Refiner (Elrianode)

 

 อื่น ๆ

1. เปลี่ยนแปลงข้อความที่จะเด้งขึ้นมาเมื่อใช้ Crimson Trace Reset Ticket

– ก่อน: ของรางวัลการเคลียร์ Raid Dungeon จะถูกรีเซ็ตและจะสามารถรับได้อีกครั้ง

– หลัง: ของรางวัลการเคลียร์ Varnimyr Raid Dungeon [Normal or Story] จะถูกรีเซ็ตและจะสามารถรับได้อีกครั้ง

อัปเดต Item Mall

ด้วยการอัปเดต ‘Ice Burner: Lapis Arbiter’ ใหม่ ทำให้มีการปรับปรุงรายการไอเทมและอัตราที่จะได้รับ

(Ice Burner ที่มีแต่เดิมอยู่แล้วจะได้รับไอเทมและมีอัตราคงเดิม) 

<นำออก>

ชื่อไอเทม

จำนวน

Epic NPC Card ‘Lowe’

1

Epic NPC Card ‘Penensio’

1

Epic NPC Card ‘Noah’

1

Epic NPC Card ‘Speka’

1

Epic NPC Card ‘Lime’

1

Epic NPC Card ‘Amelia’

1

Epic NPC Card ‘Edan’

1

Epic NPC Card ‘Valak’

1

Epic NPC Card ‘Code: Q-Proto_00’

1

Epic NPC Card ‘Apple’

1

Magic Amulet Lv.7

1

Magic Amulet Lv.9

1

Magic Amulet Lv.10

1

Undying Fighting Spirit

1

Special Additional Damage Magic Stone (Normal)

1

Special Additional Damage Magic Stone (Rare)

1

Special Additional Damage Magic Stone (Unique)

1

Special Critical Magic Stone (Normal)

1

Special Critical Magic Stone (Rare)

1

Special Critical Magic Stone (Elite)

1

Special Action Speed Magic Stone (Normal)

1

Special Action Speed Magic Stone (Rare)

1

Special Action Speed Magic Stone (Unique)

1

Special Damage Reduction Magic Stone (Normal)

1

Special Damage Reduction Magic Stone (Rare)

1

Special Damage Reduction Magic Stone (Unique)

1

Trinity Force

1

Special HP Magic Stone (Normal)

1

Special HP Magic Stone (Rare)

1

Special HP Magic Stone (Unique)

1

Special Maximization Magic Stone (Normal)

1

Special Maximization Magic Stone (Rare)

1

Special Maximization Magic Stone (Unique)

1

<เพิ่มเติม>

ชื่อไอเทม

จำนวน

Elrianode Boss Cube

1

Varnimyr Boss Cube

1

Rigomor Boss Cube

1

Fighter Potion

1

Adaptation Elixir

1

Steel Spinning Reel

1

Colorful Bobber

1

Special Additional Damage Magic Stone

1

Special Critical Magic Stone

1

Special Action Speed Magic Stone

1

Special Damage Reduction Magic Stone

1

Special Maximization Magic Stone

1

Special HP Magic Stone

1

Weapon Only Magic Amulet Lv.9

1

Weapon Only Magic Amulet Lv.10

1

Armor Only Magic Amulet Lv.9

1

Armor Only Magic Amulet Lv.10

1

Sage’s Magic Stone (2) Cube

1

<เปลี่ยนแปลง>

ชื่อไอเทม

ก่อน

หลัง

El Shard (Mystery)

30

50

El Shard (Fire)

30

50

El Shard (Water)

30

50

El Shard (Wind)

30

50

El Shard (Nature)

30

50

El Shard (Dark)

30

50

El Shard (Light)

30

50

★ ตัวละคร

[Rena]
[Trapping Ramger]
1. แก้ไข Hit สุดท้ายของ Humming Wind ที่จะไม่รวบรวมศัตรูเมื่อใช้ Skill นี้ระหว่าง Awakening

[Laby]
[Radiant Soul]
1. แก้ไข Hit สุดท้ายของ Jump XZZX ที่จะโดนศัตรูแบบผิดปกติ
2. แก้ไข [Mod] Want Candy? ที่จะไม่โดนศัตรูเมื่ออยู่ระหว่าง High Action Speed

ระบบย้าย Mystic Stone

1. คุยกับ NPC ที่สามารถใช้ Mystic Enchant ได้และคลิก ‘Mystic Stone Transfer’
2. สามารถใช้ได้กับอาวุธ Flames of Judgement or Vestige of Soul +9 หรือสูงกว่า
3. เมื่อทั้ง 2 slot เต็ม ปุ่ม Exchange จะสามารถใช้งานได้
4. Mystic Stone Transfer UI จะเปิดเมื่อคลิกที่ Exchange

รายละเอียด

– ระบบที่จะทำให้ท่านสามารถสลับ Mystic stone แก่อาวุธที่เลือก 2 ชิ้น
– Mystic stone socket ของอาวุธทั้ง 2 ชิ้นนั้นจะสลับกันแบบ 1:1 (แม้ว่า slot นั้นจะเป็น slot ว่าง)
– Red, Blue, Yellow mystic stone จะสลับเป็นแถว ขณะที่ Giant mystic stone จะสลับต่อ 1 slot

Item List

Red Mystic Stone Transfer Ticket
Blue Mystic Stone Transfer Ticket
Yellow Mystic Stone Transfer Ticket
Giant Mystic Stone Transfer Ticket
[Luriel] Red Mystic Stone Transfer Ticket
[Luriel] Blue Mystic Stone Transfer Ticket
[Luriel] Yellow Mystic Stone Transfer Ticket
[Luriel] Giant Mystic Stone Transfer Ticket

Amethystine Prophecy Equipment Color Change System [Selective Change]

วิธีการ

– ไปที่ Elrianode NPC Water Master ‘Denif’
– สามารถใช้ได้ผ่านทางปุ่ม ‘Amethystine Prophecy Color Change’
– เมื่อคลิกที่ปุ่ม จะทำการเปิดช่องอุปกรณ์ขึ้นมาและอุปกรณ์ Amethystine Prophecy จะส่องแสง
– คลิกที่อุปกรณ์ที่ส่องแสงจะเป็นการเปิด Color Change UI

ฟังก์ชั่น

– จะมี 5 สีนอกเหนือจากสีของอุปกรณ์ที่ท่านเลือกให้ท่านสามารถเลือกเปลี่ยนได้
– Material UI จะเป็นสีเหลืองหากท่านมีเพียงพอ และเป็นสีแดงหากท่านมีไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยน
– การใช้งานปุ่ม ‘Change Color’ -> เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการเปลี่ยนสีหลังจากที่รวบรวมวัตถุดิบที่จำเป็นครบ
– เมื่อมีวัตถุดิบไม่ครบ หรืออุปกรณ์ไม่ได้ถูกเลือก ปุ่มจะไม่สามารถใช้งานได้

เอฟเฟกต์ที่ยังคงอยู่หลังจากเปลี่ยนสี

Durability
Soul Count
Enhancement Stage
Random Effect
Socket Slot
Socket Effect
Reforge Stage
Reforge Durability
Reforge Gauge
Elemental Attribute

ข้อมูลไอเทม

1. Amethystine Prophecy Color Change Ticket (Top Piece)
Ticket ที่สามารถทำให้ท่านเปลี่ยนสี Amethystine Prophecy Top Piece นำมันไปให้ Elrianode NPC Denif เพื่อใช้ เอฟเฟกต์ดังต่อไปนี้จะยังคงอยู่เมื่อเปลี่ยนสี (Seal Count, Durability, Enhancement Stage, Random Effect, Socket Slot, Socket Effect, Reforge Stage, Reforge Durability, Reforge Gauge, Elemental Attributes)

2. Amethystine Prophecy Color Change Ticket (Bottom Piece)
Ticket ที่สามารถทำให้ท่านเปลี่ยนสี Amethystine Prophecy Bottom Piece นำมันไปให้ Elrianode NPC Denif เพื่อใช้ เอฟเฟกต์ดังต่อไปนี้จะยังคงอยู่เมื่อเปลี่ยนสี (Seal Count, Durability, Enhancement Stage, Random Effect, Socket Slot, Socket Effect, Reforge Stage, Reforge Durability, Reforge Gauge, Elemental Attributes)

3. Amethystine Prophecy Color Change Ticket (Gloves)
Ticket ที่สามารถทำให้ท่านเปลี่ยนสี Amethystine Prophecy Gloves นำมันไปให้ Elrianode NPC Denif เพื่อใช้ เอฟเฟกต์ดังต่อไปนี้จะยังคงอยู่เมื่อเปลี่ยนสี (Seal Count, Durability, Enhancement Stage, Random Effect, Socket Slot, Socket Effect, Reforge Stage, Reforge Durability, Reforge Gauge, Elemental Attributes)

4. Amethystine Prophecy Color Change Ticket (Shoes)
Ticket ที่สามารถทำให้ท่านเปลี่ยนสี Amethystine Prophecy Shoes นำมันไปให้ Elrianode NPC Denif เพื่อใช้ เอฟเฟกต์ดังต่อไปนี้จะยังคงอยู่เมื่อเปลี่ยนสี (Seal Count, Durability, Enhancement Stage, Random Effect, Socket Slot, Socket Effect, Reforge Stage, Reforge Durability, Reforge Gauge, Elemental Attributes)


แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 14.00 – 18.30 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 14.00 – 18.30 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 14.00 – 18.30 น.

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 9 กันยายน 2563