แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 14.00 – 18.00 น.

3386

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 14.00 – 18.00 น. ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันที่ 23 กันยายน 2563


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน :
วันที่ 23 กันยายน 2563  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น.
ปิดระบบเติมเงิน :
วันที่ 23 กันยายน 2563  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น.


ตัวละคร

[Raven]

[Veteran Commander]

1. แก้ไขการที่สามารถนำดีบัฟออกได้โดยไม่ถูกต้องตามระบบของเกมโดย Last Resort skill

[Chung]

1. แก้ไขการที่รูปลักษณ์ของตัวละครไม่แสดงเมื่อ Awakening ในเวลาเดียวกันกับ Dungeon Event Scene

[Ara]

[Yama Raja]

1. แก้ไขการที่รูปลักษณ์ของตัวละครไม่แสดงเมื่อ Awakening ในเวลาเดียวกันกับ Dungeon Event Scene

2. แก้ไขการที่สามารถนำดีบัฟออกได้โดยไม่ถูกต้องตามระบบของเกมโดย Resurrection skill

[Elesis]

1. แก้ไขไอคอนบัฟ Flame Shield ของ Flame Orb skill 5 Stack และไอคอนบัฟ Flame Shield ของ [Enhanced] Flame Protection skill แสดงแยกต่างหากจากลิสต์บัฟไอคอน

[Crimson Avenger]

1. แก้ไขการที่สามารถนำดีบัฟออกได้โดยไม่ถูกต้องตามระบบของเกมโดย Blood Mastery skill

[Lu/Ciel]

1. แก้ไขการที่อาวุธของ Lu เปลี่ยนเป็นสีขางในบางครั้งเมื่อปิดออฟชั่นเอฟเฟกต์อาวุธ

[Ain]

1. แก้ไขการที่รูปลักษณ์ของตัวละครไม่แสดงเมื่อ Awakening ในเวลาเดียวกันกับ Dungeon Event Scene

[Aisha]
1. แก้ไขความผิดปกติภาพหน้าพื้นฐาน 1st path ของ Aisha

Dungeon / PvP

1. ท่านสามารถ Match ได้แม้ว่าสมาชิกปาร์ตี้ของท่านจะตกปลาอยู่

2. ปรับลดจำนวน Thorn ที่จำเป็นต้องทำลายเพื่อเคลียร์ Stage แรกของ ‘Varnimyr Raid – Never-Ending Darkness’ ลง

3. แก้ไขเอฟเฟกต์ที่แสดงผลผิดปกติบางอันใน Pruinaum Raid

Dungeon – Savage White-Ghost’s Castle

1) แก้ไขการหยุดชะงักของ Ultimate move ของ Hadron’s Copies หากพวกมันหยุดนิ่งขณะเก็บรวบรวมพลังงาน

2) แก้ไขการที่ Ultimate ของ Hadron ผลักตัวละครอย่างต่อเนื่องแม้ Stage จะเคลียร์ไปแล้วก็ตาม

3) แก้ไขมุมกล้องที่ไม่ปรับใน Haivan stage เมื่อ Hadron stage ระหว่าง Ultimate

4) แก้ไขการที่ Hadron จะถูกหยุดนิ่งที่จุดบางจุดเป็นครั้งคราวเมื่อโดน Hit ด้วย Binding skill

 

Dungeon – Altar of Invocation

1) แก้ไข Berthe คำรามซ้ำระหว่างการคำรามเนื่องจาก HP ของ Berthe เหลือ 50% หรือต่ำกว่า

2) เปลี่ยนแปลงความถี่ที่ Berthe จะใช้รูปแบบ Breath หลาย ๆ ครั้งออกมาทีเดียว

3) แก้ไขการที่ฟังก์ชั่นยับยั้งไม่ทำงานเป็นโล่เป็นครั้งคราวระหว่างการใช้ Annihilator ultimate

4) แก้ไขการที่โล่ไม่หายไปหลังจากใช้ Annihilator ultimate

5) แก้ไขการที่ตัวละครตายเนื่องจาก Pattern ที่เหลืออยู่หลังจากเคลียร์ Annihilator

Changes / Improvements

1. ข้อมูลอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (El Tear Assembly, Mystic Stone Enchant, Reforge) จะถูกเพิ่มลงใน Guide book

2. ข้อมูล El House ที่เกี่วข้องจะถูกอัปเดตเพิ่มเติมลงใน Guide book

3. เพิ่มจำนวน El Shard ที่ท่านสามารถ Extract ได้ใน 1 ครั้ง (100 300)

4. เพิ่มจำนวน Stack สูงสุดของ El’s Essence (300 1,000)

5. เมื่อใช้ไอเทม Title แบบชั่วคราวที่เหมือนกันซ้ำ จำนวนระยะเวลาของ Title จะถูกต่ออายุแม้ว่าระยะเวลาของ Title ก่อนหน้าจะยังไม่หมด

6. อัปเดต UI เปลี่ยนคลาสของ 1, 2nd

  1. แก้ไขการที่เอฟเฟกต์ของตัวละครยังคงค้างอยู่หลังจากตายในบางสถานการณ์
  2. แก้ไขวิธีการ Cooldown ที่มีผลกระทบต่อไอเทมและเอฟเฟกต์ Title ดังต่อไปนี้

– Black Mass Weapon/Accessory 4 set effect

– Amethystine Prophecy – Cerulean 4 set effect

– Versatile Polygon Accessory

– Night Parade of the White-Ghost Title

ปรับสมดุล

1   El Search Party Collection – Synergy Some El Search Party Collection – Synergy Effect will change.

2nd Path – Cloudy Sunshower cooldown time has been adjusted.
[Cloudy Sunshower]
– Cooldown: 15 sec.

2 Sniping Ranger   Rapid Shot Can no longer knockback enemies with super armor.
3 Grand Archer   Ace in the Hole [Dungeon]
Focused Arrow (Magical): 111% Multi Hit
Exploding Arrow (Magical): 537% Multi Hit
[PvP]
Focused Arrow (Magical): 41% Multi Hit
Exploding Arrow (Magical): 204% Multi Hit
[Dungeon]
Focused Arrow (Magical): 83% Multi Hit
Exploding Arrow (Magical): 456% Multi Hit
[PvP]
Focused Arrow (Magical): 31% Multi Hit
Exploding Arrow (Magical): 173% Multi Hit
4 Trapping Ranger   Eldrasil’s Fury Can no longer knockback enemies with super armor.
5 Sword Taker   Focus Level 4

[Dungeon]
Action Speed Increase: 13%
When Awakened, Physical Attack Power Increase: 6%
Awakening Duration Increase: 10%

[PvP]
Action Speed Increase: 4%
When Awakened, Physical Attack Power Increase: 2.4%
Awakening Duration Increase: 10%

Level 4

[Dungeon]
Action Speed Increase: 13%
When Awakened, Physical Attack Power Increase: 10%
Awakening Duration Increase: 10%

[PvP]
Action Speed Increase: 4%
When Awakened, Physical Attack Power Increase: 2%
Awakening Duration Increase: 10%

6 Over Taker   Victor’s Confidence Level 4

[Dungeon]
Attack Power against enemies with 40% HP or lower Increase: 20%
Knockdown Rate Decrease: 10%
Magical Attack Power Increase during Awakening: 6%
Awakening Duration Increase: 10%

[PvP]
Attack Power against enemies with 20% HP or lower Increase: 6%
Knockdown Rate Decrease: 5%
Magical Attack Power Increase during Awakening: 2.4%
Awakening Duration Increase: 10%

Level 4

[Dungeon]
Attack Power against enemies with 50% HP or lower Increase: 20%
Knockdown Rate Decrease: 10%
Magical Attack Power Increase during Awakening: 10%
Awakening Duration Increase: 10%

[PvP]
Attack Power against enemies with 10% HP or lower Increase: 6%
Knockdown Rate Decrease: 5%
Magical Attack Power Increase during Awakening: 2%
Awakening Duration Increase: 10%

7 Code: Empress   Cheat Code: Rule Breaker Required mana for Code: Recovery – Attention becomes 75%, and recovers the HP of summoned units. It also increases the attack power of summoned units for a set duration.

[Dungeon]
Summon HP Recovery Rate: 5%
Summon Attack Power Increase: 150% (Excludes Hyperactives)
Duration: 30 sec.

[PvP]
Summon HP Recovery Rate: 5%
Summon Attack Power Increase: 12.5% (Excludes Hyperactives)
Duration: 10 sec.

Required mana for Code: Recovery – Attention becomes 75%, and recovers the HP of summoned units. It also increases the attack power of summoned units for a set duration.
Summoned Oberon, Ophelia, Ferdinand each have an aura that will buff nearby allies.
[Dungeon]
Summon HP Recovery Rate: 5%
Summon Attack Power Increase: 150% (Excludes Hyperactives)
Duration: 30 sec.[Oberon Aura]
– Special Active Skill Damage Increase: 10%[Ophelia Aura]
– Physical/Magic Defense Increase: 15%
– Damage Reduction: 10%[Ferdinand Aura]
– Hyperactive Skill Damage Increase 30%

[PvP]
Summon HP Recovery Rate: 5%
Summon Attack Power Increase: 12.5% (Excludes Hyperactives)
Duration: 10 sec.

[Oberon Aura]
– Special Active Skill Damage Increase: 1%

[Ophelia Aura]
– Physical/Magic Defense Increase: 1.5%
– Damage Reduction: 1%

[Ferdinand Aura]
– Hyperactive Skill Damage Increase 3%

8 Code: Battle Seraph   Energetic Heart Skill casting speed increased by 25%.
9 Chung   Heavy Stance Damage Reduction increased by 40% in Heavy Stance Damage Reduction increased by 20% in Heavy Stance
10 Tactical Trooper   Tactical Field [Dungeon]
Field (Magical): 3433%
Super Armor within Field
Damage Reduction: 20%
MP Recovery: 6 MP per sec.
Duration: 20 sec.
[PvP]
Field (Magical): 1239%
Super Armor within Field
Damage Reduction: 10%
MP Recovery: 3 MP per sec.
Duration: 10 sec.
[Dungeon]
Field (Magical): 3433%
Super Armor within Field
Damage Reduction: 5%
MP Recovery: 6 MP per sec.
Duration: 20 sec.
[PvP]
Field (Magical): 1239%
Super Armor within Field
Damage Reduction: 2.5%
MP Recovery: 3 MP per sec.
Duration: 10 sec.
11 Tactical Trooper   [Enhanced] Tactical Field Create a tactical field.
Once the tactical field is deployed, caster’s cannonballs are refilled. (Enhanced Cannonballs Excluded)
Final Enhanced Skill
– Damage Reduction effect increased by 10%[Dungeon]
Field (Magical): 3433%
Super Armor within Field
Damage Reduction: 30%
MP Recovery: 6 MP per sec.
Duration: 20 sec.[PvP]
Field (Magical): 1239%
Super Armor within Field
Damage Reduction: 15%
MP Recovery: 3 MP per sec.
Duration: 10 sec.
Create a tactical field.
Once the tactical field is deployed, caster’s cannonballs are refilled. (Enhanced Cannonballs Excluded)
Final Enhanced Skill
– Damage Reduction effect increased by 10%[Dungeon]
Field (Magical): 3433%
Super Armor within Field
Damage Reduction: 15%
MP Recovery: 6 MP per sec.
Duration: 20 sec.[PvP]
Field (Magical): 1239%
Super Armor within Field
Damage Reduction: 7.5%
MP Recovery: 3 MP per sec.
Duration: 10 sec.
12 Little Hsien   Fire Lotus Can no longer knockback enemies with super armor.
13 Time Tracer   [Enhanced] Seal of Time – If a player is resurrected with the [Time Traveler] buff, they will have the [Time Sickness] debuff for 30 seconds (PvP: 120 sec.)

Final Enhanced Skill
– [Time Traveler] debuff duration reduced to 30 seconds in dungeons.

– If a player is resurrected with the [Time Traveler] buff, they will have the [Time Sickness] debuff for 45 seconds (PvP: 120 sec.)

Final Enhanced Skill
– [Time Traveler] debuff duration reduced to 45 seconds in dungeons.

14 Storm Trooper   Burst Grenade Fire bombs in the air and activates a laser rifle that shoots to a large area.
Bomb explodes upon contact with the laser.
Over Strike
– Upon activating Over Strike, skill attack power increases
Fire bombs in the air and activates a laser rifle that shoots to a large area.
Bomb explodes upon contact with the laser and will deal damage that ignores defense by 70%. (PvP: 20%)
Over Strike
– Upon activating Over Strike, skill attack power increases
15 Tempest Burster O [Mod] Burst Grenade Fire bombs along the path and activate a laser rifle that shoots a large area.
Bomb explodes upon contact with the laser.
Over Strike
– Upon activating Over Strike, skill attack power increases
Fire bombs along the path and activate a laser rifle that shoots a large area.
Bomb explodes upon contact with the laser and will deal damage that ignores defense by 50%. (PvP: 10%)
Over Strike
– Upon activating Over Strike, skill attack power increases
16 Crimson Rose   Frenzy [Dungeon]
[Frenzy]
– Special Active Skill Damage Increase: 13%
– Special Active cooldown decrease upon successful active skill hit: 20%
– Increase Critical Damage when attacking bleeding enemies: 10%
– Frenzy Cooldown: 20 sec.
[PvP]
[Frenzy]
– Special Active Skill Damage Increase: 13%
– Special Active cooldown decrease upon successful active skill hit: 20%
– Increase Critical Damage when attacking bleeding enemies: 10%
– Frenzy Cooldown: 30 sec.
[Dungeon]
[Frenzy]
– Special Active Skill Damage Increase: 20%
– Special Active cooldown decrease upon successful active skill hit: 20%
– Increase Critical Damage when attacking bleeding enemies: 10%
– Frenzy Cooldown: 5 sec.
[PvP]
[Frenzy]
– Special Active Skill Damage Increase: 10%
– Special Active cooldown decrease upon successful active skill hit: 20%
– Increase Critical Damage when attacking bleeding enemies: 10%
– Frenzy Cooldown: 30 sec.
17 Erbluhen Emotion   Requiem When casting Edel Eid (Rein), can no longer knockback enemies with super armor.
18 Lofty: Wanderer   Wechsel Destroy the seed of chaos and convert it into a powerful source of energy to enhance the wielder’s body.

Seed Absorption
– Increase physical/magical attack and critical for 7 sec. depending on the growth stage.

Destroy the seed of chaos and convert it into a powerful source of energy to enhance the wielder’s body.

Seed Absorption
– Increase physical/magical attack and critical for 15 sec. depending on the growth stage. (PvP: 7 sec.)

19 Apostasia   Ruler of the Abyss Level 4

Be consumed by the absolute power of Henir without being restrained by mission. Action speed is permanently increased.

Ruler of the Abyss
– Gain [Ruler of the Abyss] state after using Special Active Skills 3 times.

Encroaching Chaos
– Inflict hit target with [Encroaching Chaos] when using Command or Active Skills during Henir (Awakening) state. (1 sec. cooldown)

[Dungeon]
Action Speed Increase: 6%

[Ruler of the Abyss]
– Special Active Skill Damage Increase: 50% (1 time)
(Hyperactive/Wedding Skills Excluded)

[Encroaching Chaos]
– Magical Attack Decreased by 4% per stack (Max 5 stacks)
– Duration: 3 sec.

[PvP]
Action Speed Increase: 6%

[Ruler of the Abyss]
– Special Active Skill Damage Increase: 50% (1 time)
(Hyperactive/Wedding Skills Excluded)

[Encroaching Chaos]
– Magical Attack Decreased by 4% per stack (Max 5 stacks)
– Duration: 3 sec.

Level 4

Be consumed by the absolute power of Henir without being restrained by mission. Action speed is permanently increased.

Ruler of the Abyss
– Gain [Ruler of the Abyss] state after using Special Active Skills 2 times.

Encroaching Chaos
– Inflict hit target with [Encroaching Chaos] when using Command or Active Skills during Henir (Awakening) state. (1 sec. cooldown)

[Dungeon]
Action Speed Increase: 6%

[Ruler of the Abyss]
– Special Active Skill Damage Increase: 50% (1 time)
(Hyperactive/Wedding Skills Excluded)

[Encroaching Chaos]
– Magical Attack Decreased by 4% per stack (Max 5 stacks)
– Duration: 3 sec.

[PvP]
Action Speed Increase: 6%

[Ruler of the Abyss]
– Special Active Skill Damage Increase: 15% (1 time)
(Hyperactive/Wedding Skills Excluded)

[Encroaching Chaos]
– Magical Attack Decreased by 4% per stack (Max 5 stacks)
– Duration: 3 sec.

20 Eternity Winner   Great Birth [Dungeon]
Amazing Shot (Physical): 3240%
Duration: 40 sec.
[PvP]
Amazing Shot (Physical): 388%
Duration: 20 sec.
[Dungeon]
Amazing Shot (Physical): 4212%
Duration: 40 sec.
[PvP]
Amazing Shot (Physical): 505%
Duration: 20 sec.
21 Daydreamer   Help, Nisha! Level 4

[Dungeon]
Received Damage Reduction: 10%
All Speed Increase: 5%

[PvP]
Received Damage Reduction: 5%
All Speed Increase: 5%

Level 4

[Dungeon]
Received Damage Reduction: 18%
All Speed Increase: 5%

[PvP]
Received Damage Reduction: 3.6%
All Speed Increase: 5%

22 Nisha Labyrinth   Nisha Power Nisha’s Power influence Memories of the Forest.
Memory of the Forest reacting to [Laby’s Friend?] skill will be enhanced.
– Poco: Projectiles become 2 homing projectiles that attack multiple times
– Wooki: Cooldown Reduction Increase
– Zumyu: Spin Attack Damage Increase
– Bibi: Bleeding Debuff Decrease HP More[Dungeon]
Poco
– Pretty Flower Projectile (Physical): 130% Multi Hit (Max 20 Hits)
Wooki
– Skill Cooldown Decrease: 1.5 sec. (Max 3 sec.)
Zumyu
– Spin Attack (Physical): 2104% x 2
Bibi
– Bleeding Debuff decrease HP 1.5 times more[PvP]
Poco
– Pretty Flower Projectile (Physical): 54% Multi Hit (Max 20 Hits)
Wooki
– Skill Cooldown Decrease: 1.5 sec. (Max 3 sec.)
Zumyu
– Spin Attack (Physical): 801% x 2
Bibi
– Bleeding Debuff decrease HP 1.5 times more
Nisha’s Power influence Memories of the Forest.
Memory of the Forest gives buffs to allies and will react to [Laby’s Friend?] skill to be enhanced.
Poco:
– Upon appearance, apply [Poco Power] to decrease nearby allies’ damage received from boss monsters by 10% for a certain duration.
– Projectiles become 2 homing projectiles that attack multiple times
Wooki:
– Upon appearance, apply [Wooki Power] to increase nearby allies’ Physical Attack Power by 8% for a certain duration (PvP: 4%).
– Cooldown Reduction Increase
Zumyu:
– Upon appearance, apply [Zumyu Power] to increase nearby allies’ damage to boss monsters by 10% for a certain duration.
– Spin Attack Damage Increase
Bibi:
– Upon appearance, apply [Bibi Power] to recover nearby allies’ HP by 8% per sec. (PvP: 0.8%)
– Bleeding Debuff Decrease HP More[Dungeon]
Poco
– Pretty Flower Projectile (Physical): 130% Multi Hit (Max 20 Hits)
– Poco Power Duration: 20 sec.
Wooki
– Skill Cooldown Decrease: 1.5 sec. (Max 3 sec.)
– Wooki Power Duration: 20 sec.
Zumyu
– Spin Attack (Physical): 2104% x 2
– Zumyu Power Duration: 20 sec.
Bibi
– Bleeding Debuff decrease HP 1.5 times more
– Bibi Power Duration: 3 sec.[PvP]
Poco
– Pretty Flower Projectile (Physical): 54% Multi Hit (Max 20 Hits)
– Poco Power Duration: 20 sec.
Wooki
– Skill Cooldown Decrease: 1.5 sec. (Max 3 sec.)
– Wooki Power Duration: 20 sec.
Zumyu
– Spin Attack (Physical): 801% x 2
– Zumyu Power Duration: 20 sec.
Bibi
– Bleeding Debuff decrease HP 1.5 times more
– Bibi Power Duration: 1 sec.
23 Nisha Labyrinth   Illusia Nisha’s determination to create a perfect world for Laby is realized.
Whenever there’s a change in HP, use skills using only 80% of the usual MP.
(Only activates when HP is 20% or lower for PvP)
[Dungeon]
Duration: 10 sec. (Cooldown: 20 sec.)[PvP]
Duration: 5 sec. (Cooldown: 20 sec.)
Nisha’s determination to create a perfect world for Laby is realized.
Whenever there’s a change in HP, Special Active Skill damage increase, and use skills using only 80% of the usual MP.
(Only activates when HP is 20% or lower for PvP)
[Dungeon]
Special Active Skill Damage Increase: 10%
Duration: 10 sec. (Cooldown: 20 sec.)[PvP]
Special Active Skill Damage Increase: 3%
Duration: 5 sec. (Cooldown: 20 sec.)

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 14.00 – 18.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 14.00 – 18.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 14.00 – 18.00 น.

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 23 กันยายน 2563