แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 – 19.00 น.

1905

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 – 19.00 น. ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันที่ 26 สิงหาคม 2563


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน :
วันที่ 26 สิงหาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 19.00 น.
ปิดระบบเติมเงิน :
วันที่ 26 สิงหาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 19.00 น.


 

  อัปเดต Dungeon ใหม่ – Sanctuary of the Soul / Capital-Bound Train

ชื่อ Dungeon

ต้องการ

Demon Realm Debuff

# จำนวนผู้เล่น

ไอเทมที่ต้องการ

Sanctuary of the Soul

Lv.99

CP: 1,000,000 หรือสูงกว่า

70%

1~4 players

Aurora Operation Order (2) Required.

Capital-Bound Train

4 players

สามารถเข้าได้ฟรี 1 ครั้งต่อ 1 วัน สามารถเข้าเพิ่มเติมได้ด้วยการใช้ Ticket (Aurora Operation Order)

การเข้าฟรีจะรีเซ็ตทุกวันเมื่อเวลาเปิดอัตโนมัติ

Dungeon ใหม่ – Sanctuary of the Soul

วิธีการทำให้แท็บ Pruinaum ปรากฏใน Dungeon -> Local Map UI
– ต้องการ 1 : LV 99
– ต้องการ 2: เคลียร์ Epic Quest [Dungeon] Entering Pruinaum,
– Epic Quest [Dungeon] Entering Pruinaum จะปรากฏให้เล่นได้เมื่อเคลียร์ ‘[Dungeon] Entering       Master Road’ เรียบร้อยแล้ว’
– ต้องการ Aurora Operation Order 2 ชิ้นเพื่อเข้า (เข้าได้ฟรี 1 ครั้งต่อวัน)

Dungeon ข้อมูล
Recommended Party Size       1~4
Required Level                      99
Required Combat Power        1000000
รางวัล
Engine Cooling System
Shining Crimson Imprint Stone
Shining Indigo Imprint Stone

Dungeon ใหม่Capital-Bound Train

วิธีการทำให้แท็บ Pruinaum ปรากฏใน Dungeon -> Local Map UI
– ต้องการ 1 : LV 99
– ต้องการ 2: เคลียร์ Epic Quest [Dungeon] Entering Pruinaum,
– Epic Quest [Dungeon] Entering Pruinaum จะปรากฏให้เล่นได้เมื่อเคลียร์ ‘[Dungeon] Entering       Master Road’ เรียบร้อยแล้ว’
– ต้องการ Aurora Operation Order 2 ชิ้นเพื่อเข้า (เข้าได้ฟรี 1 ครั้งต่อวัน)

Dungeon ข้อมูล
Recommended Party Size       1~4
Required Level                      99
Required Combat Power        1000000
รางวัล
Baryon’s Fur Ornament
Shining Crimson Imprint Stone
Shining Indigo Imprint Stone
Shining Gold Imprint Stone

ตัวละคร

[Elsword]

[Rune Slayer]

1. ข้อความที่เกี่ยวข้องกับ โอกาส Critical’ จะถูกเพิ่มลงในคำอธิบายของบัฟไอคอนที่ถูกเปิดใช้งานโดยการใช้ Critical Sword skill

Dungeon / PvP

1. แก้ไข Bug ที่สามารถใช้วิธีการบางอย่างเพื่อเข้า Secret Dungeon ที่ปิดอยู่ได้

2. Grand Cavern: The Source of Demonic Energy – แก้ไขมอนสเตอร์บางตัวที่เทเลพอร์ตไปยังจุดที่ไม่ปกติในบางสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถจบ Dungeon ได้

3. Master Road – แก้ไขมุมกล้องรีเซ็ตเมื่อใช้ Skill บางอย่างที่เปลี่ยนมุมกล้องระหว่าง Master NPC’s ultimate skill

 

 อัปเดตการปรับปรุงต่าง ๆ

1. Ep.28 Restored Elrianode – The Mysterious Figure prerequisite จะถูกทำให้ต่ำลงจาก 4 El Tears บน Elrianode Armor เป็น 1


แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 – 19.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 – 19.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 – 19.00 น.

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 26 สิงหาคม 2563