ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

1086
ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์: วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560
เวลา 9.00 – 10.00 น.
รายละเอียด:ทางทีมงานขอประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่อแก้ไขปัญหาบางประการ
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

 

ทีมงาน Elsword
ประกาศ 24 พฤษภาคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า