ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

861
ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
ปิดเซิร์ฟเวอร์วันที่: วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560
เวลา: 9.00 – 11.00 น.
รายละเอียด:

ทางทีมงานขอประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่อแก้ไขปัญหาบางประการ
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

 

ทีมงาน Elsword
ประกาศ 15 พฤษภาคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า