[New Accessory] 2017 Winter Casual

497
Cash Shop Update 1 มีนาคม 2560

มาแล้ว! Accessory ใหม่! 2017 Winter Casual

ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. – 30 มีนาคม 2560 ก่อนปิดปรับปรุง


Pink Blooming Flower
ประดับ ใบหน้ากลาง (ถาวร)
ราคา 7,600 Cash

Blue Blooming Flower
ประดับ ใบหน้ากลาง (ถาวร)
ราคา 7,600 Cash

Pink Snowflake Mustache
ประดับ ใบหน้าล่าง (ถาวร)
ราคา 7,600 Cash

Black Snowflake Mustache
ประดับ ใบหน้าล่าง (ถาวร)
ราคา 7,600 Cash

Pink Flower Wing
ประดับ ชุดท่อนบน (ถาวร)
ราคา 7,600 Cash

Blue Flower Wing
ประดับ ชุดท่อนบน (ถาวร)
ราคา 7,600 Cash

ซื้อแบบแพ็คเกจเซ็ต Accessory ครบ 3 ชิ้น คุ้มกว่า!!


2017 Winter Casual Accessory – Pink
ราคา 17,100 Cash

2017 Winter Casual Accessory – Blue
ราคา 17,100 Cash

 

 

ทีมงาน Elsword
วันที่ 1 มีนาคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า