[New Accessory] 2017 Winter Casual

1138
[New Accessory] 2017 Winter Casual Cash Shop Update 1 มีนาคม 2560

มาแล้ว! Accessory ใหม่! 2017 Winter Casual

ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. – 30 มีนาคม 2560 ก่อนปิดปรับปรุง

[New Accessory] 2017 Winter Casual

[New Accessory] 2017 Winter Casual
Pink Blooming Flower
ประดับ ใบหน้ากลาง (ถาวร)
ราคา 7,600 Cash
[New Accessory] 2017 Winter Casual
Blue Blooming Flower
ประดับ ใบหน้ากลาง (ถาวร)
ราคา 7,600 Cash
[New Accessory] 2017 Winter Casual
Pink Snowflake Mustache
ประดับ ใบหน้าล่าง (ถาวร)
ราคา 7,600 Cash
[New Accessory] 2017 Winter Casual
Black Snowflake Mustache
ประดับ ใบหน้าล่าง (ถาวร)
ราคา 7,600 Cash
[New Accessory] 2017 Winter Casual
Pink Flower Wing
ประดับ ชุดท่อนบน (ถาวร)
ราคา 7,600 Cash
[New Accessory] 2017 Winter Casual
Blue Flower Wing
ประดับ ชุดท่อนบน (ถาวร)
ราคา 7,600 Cash

ซื้อแบบแพ็คเกจเซ็ต Accessory ครบ 3 ชิ้น คุ้มกว่า!!

[New Accessory] 2017 Winter Casual
2017 Winter Casual Accessory – Pink
ราคา 17,100 Cash
[New Accessory] 2017 Winter Casual
2017 Winter Casual Accessory – Blue
ราคา 17,100 Cash
[New Accessory] 2017 Winter Casual [New Accessory] 2017 Winter Casual
[New Accessory] 2017 Winter Casual

[New Accessory] 2017 Winter Casual

[New Accessory] 2017 Winter Casual  [New Accessory] 2017 Winter Casual

 

[New Accessory] 2017 Winter Casual

ทีมงาน Elsword
วันที่ 1 มีนาคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า