ตัวละครใหม่รับของรางวัลมากมายมาย 27 เม.ย. – 18 พ.ค. นี้

887
ตัวละครใหม่รับของรางวัลมากมายมาย 27 เม.ย. - 18 พ.ค. นี้

ELSWORD แจกของรางวัลสุดพิเศษสำหรับตัวละครที่สร้างใหม่ ในระหว่างวันที่ 27 เม.ย. – 18 พ.ค. นี้

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 27 เมษายน 2560 หลังปิดปรับปรุง – 18 พฤษภาคม 2560 ก่อนปิดปรับปรุง


1. New El Searcher Support Event II

เมื่อเข้าเกมครั้งแรกภายในระยะเวลากิจกรรม จะมีหน้าต่างแจ้งกิจกรรมสร้างตัวละครใหม่ เมื่อคลิก Confirm จะไปยังหน้าสร้างตัวละคร

ตัวละครใหม่รับของรางวัลมากมายมาย 27 เม.ย. - 18 พ.ค. นี้

เมื่อตัวละครใหม่ตัวแรกที่สร้างภายในระยะเวลากิจกรรม เข้าเกมมาที่ Ruben Village จะแสดงข้อความแจ้งว่าได้มอบรางวัลให้ใน Inventory ของตัวละคร

* รับรางวัลได้ 1 ครั้ง/ID 

ตัวละครใหม่รับของรางวัลมากมายมาย 27 เม.ย. - 18 พ.ค. นี้

ของรางวัล

 

Cube ประกอบด้วย
ตัวละครใหม่รับของรางวัลมากมายมาย 27 เม.ย. - 18 พ.ค. นี้
[Cobo] Adventurer Equipment Support Cube 1ea
[Cobo] Adventurer Support Weapon 1ea
[Cobo] Adventurer Support Top Piece 1ea
[Cobo] Adventurer Support Bottom Piece 1ea
[Cobo] Adventurer Support Gloves 1ea
[Cobo] Adventurer Support Shoes 1ea
ตัวละครใหม่รับของรางวัลมากมายมาย 27 เม.ย. - 18 พ.ค. นี้
[Cobo] New El Searcher Lv. 10 Support Cube 1ea
Magic Necklace II (30 วัน) 1ea
4 types of Ring of Skills (30 วัน) Cube 1ea
ตัวละครใหม่รับของรางวัลมากมายมาย 27 เม.ย. - 18 พ.ค. นี้
[Cobo] New El Searcher Lv. 20 Support Cube 1ea
[Cobo] Vincent (30 วัน) 1ea
Vigor Potion 30ea
ตัวละครใหม่รับของรางวัลมากมายมาย 27 เม.ย. - 18 พ.ค. นี้
[Cobo] New El Searcher Lv. 30 Support Cube 1ea
Stamina Potion 5ea
Advanced Vigor Potion 30ea
ตัวละครใหม่รับของรางวัลมากมายมาย 27 เม.ย. - 18 พ.ค. นี้
[Cobo] New El Searcher Lv. 40 Support Cube 1ea
Sage’s Scroll 1ea
[Cobo] Bethtera Army Assembly Orders (5ea) Box 4ea
Mana Elixir 30ea
ตัวละครใหม่รับของรางวัลมากมายมาย 27 เม.ย. - 18 พ.ค. นี้
[Cobo] New El Searcher Lv. 50 Support Cube 1ea
Sage’s Scroll 1ea
[Cobo] Extended Quick Slot (30 วัน) 1ea
[Cobo] Full Recovery Potion 30ea
ตัวละครใหม่รับของรางวัลมากมายมาย 27 เม.ย. - 18 พ.ค. นี้
[Cobo] New El Searcher Lv. 60 Support Cube 1ea
Sage’s Scroll 2ea
[Cobo] Blessed Elixir Cube 3ea
ตัวละครใหม่รับของรางวัลมากมายมาย 27 เม.ย. - 18 พ.ค. นี้
[Cobo] New El Searcher Lv. 70 Support Cube 1ea
[Cobo] Armor Only Magic Amulet Lv.8 1ea
Twisted Sage’s Magic Stone 10ea
Resurrection Stone (20ea) Cube 1ea
ตัวละครใหม่รับของรางวัลมากมายมาย 27 เม.ย. - 18 พ.ค. นี้
[Cobo] New El Searcher Lv. 80 Support Cube 1ea
[Cobo] Secret Dungeon Armor Only Magic Amulet Lv. 9 1ea
Sage’s Magic Stone 10ea

[Cobo] Adventurer Equipment Support Cube : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

[Cobo] Adventurer Support Equipment : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบวันที่ 18 พ.ค. 60 ก่อนปิดปรับปรุง
Unique / +7 / อัพเกรดไม่ได้, ใส่ธาตุไม่ได้, แยกส่วนไม่ได้

ตัวละครใหม่รับของรางวัลมากมายมาย 27 เม.ย. - 18 พ.ค. นี้

[Cobo] New El Searcher Lv. 10~80 Support Cube : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบวันที่ 18 พ.ค. 60 ก่อนปิดปรับปรุง

4 types of Ring of Skills (30 วัน) Cube : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบวันที่ 18 พ.ค. 60 ก่อนปิดปรับปรุง
เปิดรับไอเทมดังนี้
[Cobo] Flexibility Ring of Skills 1ea (30 วัน)
[Cobo] Tenacity Ring of Skills 1ea (30 วัน)
[Cobo] Strength Ring of Skills 1ea (30 วัน)
[Cobo] Bravery Ring of Skills 1ea (30 วัน)
*  แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

[Cobo] Vincent (30 วัน) : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้, ลบวันที่ 18 พ.ค. 60 ก่อนปิดปรับปรุง

[Cobo] Bethtera Army Assembly Orders (5ea) Box : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบวันที่ 18 พ.ค. 60 ก่อนปิดปรับปรุง

Resurrection Stone (20ea) Cube : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้, ลบวันที่ 18 พ.ค. 60 ก่อนปิดปรับปรุง

[Cobo] Extended Quick Slot (30 วัน) : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

Sage’s Scroll : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้, ลบวันที่ 18 พ.ค. 60ก่อนปิดปรับปรุง

[Cobo] Armor Only Magic Amulet Lv.8 : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบวันที่ 18 พ.ค. 60 ก่อนปิดปรับปรุง

[Cobo] Secret Dungeon Armor Only Magic Amulet Lv. 9 : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบวันที่ 18 พ.ค. 60 ก่อนปิดปรับปรุง

[Cobo] Blessed Elixir Cube : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้, ลบวันที่ 18 พ.ค. 60 ก่อนปิดปรับปรุง
สุ่มรับไอเทมดังนี้
[Cobo] Blessed Ventus’s Wings (Elixir) 3ea
[Cobo] Blessed Denif’s Ice Orb (Elixir) 3ea
[Cobo] Blessed Rosso’s Blazing Ring (Elixir) 3ea
[Cobo] Blessed Blazing Bomb (Elixir) 3ea
[Cobo] Blessed Giant Potion (Elixir) 3ea
[Cobo] Blessed Giant Hand Potion (Elixir) 3ea
[Cobo] Blessed Tracker’s Soul (Elixir) 3ea
[Cobo] Blessed Baby Fairy Cradle (Elixir) 3ea
* แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้


2. Start-Up Package!

ภายในระยะเวลากิจกรรม วางจำหน่ายไอเทมสุดพิเศษใน Cash Shop

* ทุกไอเทม ซื้อได้ 1 ครั้ง/ID
* ส่ง Gift ไม่ได้

2.1 Adventurer Growth Cube

Cube ประกอบด้วย ราคา
ตัวละครใหม่รับของรางวัลมากมายมาย 27 เม.ย. - 18 พ.ค. นี้
Adventurer Growth Cube – Basic
Camilla’s Secret Manual (Basic) 1ea
Camilla’s Secret Manual (Intermediate) 1ea
Camilla’s Secret Manual (Advanced) 1ea
Camilla’s Secret Manual (Expert) 1ea
Ultimate Secret Manual 1ea
1st Job Class Item 1ea
2nd Job Class Item 1ea
Skill Slot Change Medal 1ea
20,000 Cash
ตัวละครใหม่รับของรางวัลมากมายมาย 27 เม.ย. - 18 พ.ค. นี้
Adventurer Growth Cube – Transcendence
Book of Transcendence: God’s Will 1ea
Forbidden Secret Manual (I) 1ea
Forbidden Secret Manual (II) 1ea
Skill Slot Change Medal (Transcendence) 1ea
18,000 Cash

Adventurer Growth Cube – Basic / Transcendence : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

1st/ 2nd Job Class Item : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

Book of Transcendence: God’s Will : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

Forbidden Secret Manual (I) / (II) : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

Ring of Skills (II) Cube : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

2.2 Adventurer Starter Pack

Package ประกอบด้วย ราคา
ตัวละครใหม่รับของรางวัลมากมายมาย 27 เม.ย. - 18 พ.ค. นี้
Adventurer Starter Pack 1
Skill Slot Change Medal 1ea
Extended Quick Slot 1ea
Magic Necklace (II) 1ea
20,000 Cash
ตัวละครใหม่รับของรางวัลมากมายมาย 27 เม.ย. - 18 พ.ค. นี้
Adventurer Starter Pack 2
Skill Slot Change Medal 1ea
Magic Necklace (II) 1ea
Ring of Skills (II) Cube 1ea
20,000 Cash

* ไอเทมกิจกรรมแลกเปลี่ยนไม่ได้

ตัวละครใหม่รับของรางวัลมากมายมาย 27 เม.ย. - 18 พ.ค. นี้  ตัวละครใหม่รับของรางวัลมากมายมาย 27 เม.ย. - 18 พ.ค. นี้

ตัวละครใหม่รับของรางวัลมากมายมาย 27 เม.ย. - 18 พ.ค. นี้

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 26 เมษายน 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า