[New Mount] Rakshasa

902

[New Mount] Rakshasa

[New Mount] Rakshasa

ELSWORD อัพเดท Mount ใหม่! Rakshasa จับจองเป็นเจ้าของได้เลย!

ระยะเวลาจำหน่าย : 19 มกราคม 2560 หลังปิดปรับปรุงเป็นต้นไป

[New Mount] Rakshasa
Summon Stone :  Rakshasa
ราคา: 38,400 Cash

[New Mount] Rakshasa


[New Mount] Rakshasa  [New Mount] Rakshasa

 

[New Mount] Rakshasa

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 18 มกราคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า