กิจกรรมผู้เล่นใหม่ เข้าเกมรับรางวัลเพียบ!

969
กิจกรรมผู้เล่นใหม่ เข้าเกมรับรางวัลเพียบ!

ELSWORD แจกของรางวัลสุดพิเศษสำหรับผู้เล่นใหม่ เพียงสมัครไอดีใหม่แล้วเข้าเกม 12 – 27 เม.ย. นี้

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 12 เมษายน 2560 หลังปิดปรับปรุง – 27 เมษายน 2560 ก่อนปิดปรับปรุง


1. New El Searcher Support Event

– ID เกมที่สมัครใหม่ภายในระยะเวลากิจกรรม เมื่อเข้าเกมแล้วมาที่ Ruben Village จะแสดงหน้าต่างขึ้นเพื่อให้กดรับรางวัล
– รับได้ 1 ครั้ง/ID
– ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

 

Cube ประกอบด้วย
[Cobo] Adventurer Equipment Support Cube 1ea [Cobo] Adventurer Support Weapon 1ea
[Cobo] Adventurer Support Top Piece 1ea
[Cobo] Adventurer Support Bottom Piece 1ea
[Cobo] Adventurer Support Gloves 1ea
[Cobo] Adventurer Support Shoes 1ea
[Cobo] New El Searcher Lv. 10 Support Cube 1ea Magic Necklace II (30 วัน) 1ea
4 types of Ring of Skills (30 วัน) Cube 1ea
[Cobo] New El Searcher Lv. 20 Support Cube 1ea [Cobo] Vincent (30 วัน) 1ea
Vigor Potion 30ea
[Cobo] New El Searcher Lv. 30 Support Cube 1ea Stamina Potion 5ea
Advanced Vigor Potion 30ea
[Cobo] New El Searcher Lv. 40 Support Cube 1ea Sage’s Scroll 1ea
[Cobo] Bethtera Army Assembly Orders (10ea) Box 4ea
Mana Elixir 30ea
[Cobo] New El Searcher Lv. 50 Support Cube 1ea Sage’s Scroll 1ea
[Cobo] Extended Quick Slot (30 วัน) 1ea
[Cobo] Full Recovery Potion 30ea
[Cobo] New El Searcher Lv. 60 Support Cube 1ea Sage’s Scroll 2ea
[Cobo] Blessed Elixir Cube 3ea
[Cobo] New El Searcher Lv. 70 Support Cube 1ea [Cobo] Armor Only Magic Amulet Lv.8 1ea
Twisted Sage’s Magic Stone 10ea
Resurrection Stone (20ea) Cube 1ea
[Cobo] New El Searcher Lv. 80 Support Cube 1ea [Cobo] Secret Dungeon Armor Only Magic Amulet Lv. 9 1ea
Sage’s Magic Stone 10ea

[Cobo] Adventurer Equipment Support Cube : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบวันที่ 27 เม.ย. 60 ก่อนปิดปรับปรุง

[Cobo] Adventurer Support Equipment : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบวันที่ 27 เม.ย. 60 ก่อนปิดปรับปรุง
Unique / +7 / อัพเกรดไม่ได้, ใส่ธาตุไม่ได้, แยกส่วนไม่ได้

[Cobo] New El Searcher Lv. 10~80 Support Cube : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบวันที่ 27 เม.ย. 60 ก่อนปิดปรับปรุง

4 types of Ring of Skills (30 วัน) Cube : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบวันที่ 27 เม.ย. 60 ก่อนปิดปรับปรุง
เปิดรับไอเทมดังนี้
[Cobo] Flexibility Ring of Skills 1ea (30 วัน)
[Cobo] Tenacity Ring of Skills 1ea (30 วัน)
[Cobo] Strength Ring of Skills 1ea (30 วัน)
[Cobo] Bravery Ring of Skills 1ea (30 วัน)
*  แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

[Cobo] Vincent (30 วัน) : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้, ลบวันที่ 27 เม.ย. 60 ก่อนปิดปรับปรุง

[Cobo] Bethtera Army Assembly Orders (10ea) Box : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบวันที่ 27 เม.ย. 60 ก่อนปิดปรับปรุง

Resurrection Stone (20ea) Cube : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้, ลบวันที่ 27 เม.ย. 60 ก่อนปิดปรับปรุง

[Cobo] Extended Quick Slot (30 วัน) : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

Sage’s Scroll : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้, ลบวันที่ 27 เม.ย. 60 ก่อนปิดปรับปรุง

[Cobo] Armor Only Magic Amulet Lv.8 : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบวันที่ 18 พ.ค. 60 ก่อนปิดปรับปรุง

[Cobo] Secret Dungeon Armor Only Magic Amulet Lv. 9 : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบวันที่ 18 พ.ค. 60 ก่อนปิดปรับปรุง

[Cobo] Blessed Elixir Cube : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้, ลบวันที่ 27 เม.ย. 60 ก่อนปิดปรับปรุง
สุ่มรับไอเทมดังนี้
[Cobo] Blessed Ventus’s Wings (Elixir) 3ea
[Cobo] Blessed Denif’s Ice Orb (Elixir) 3ea
[Cobo] Blessed Rosso’s Blazing Ring (Elixir) 3ea
[Cobo] Blessed Blazing Bomb (Elixir) 3ea
[Cobo] Blessed Giant Potion (Elixir) 3ea
[Cobo] Blessed Giant Hand Potion (Elixir) 3ea
[Cobo] Blessed Tracker’s Soul (Elixir) 3ea
[Cobo] Blessed Baby Fairy Cradle (Elixir) 3ea
* แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้


2. El Search Party Quest

ไอดีสมัครใหม่ภายในระยะเวลากิจกรรมจะสามารถทำเควสดังต่อไปนี้

 

ประเภท Quest NPC เงื่อนไขการผ่าน รางวัล
รายวัน El Search Party Quest Ariel เลเวล 10 ขึ้นไป
เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 2 ครั้ง
Exploding Crystal Ball of Anger 5ea
[Cobo] Full Recovery Potion 10ea

Exploding Crystal Ball of Anger : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบวันที่ 27 เม.ย. 60 ก่อนปิดปรับปรุง


* ไอเทมกิจกรรมแลกเปลี่ยนไม่ได้
* กิจกรรมรายวันรีเซ็ตเวลา 9.00 น.

กิจกรรมผู้เล่นใหม่ เข้าเกมรับรางวัลเพียบ!  กิจกรรมผู้เล่นใหม่ เข้าเกมรับรางวัลเพียบ!

กิจกรรมผู้เล่นใหม่ เข้าเกมรับรางวัลเพียบ!

ทีมงาน Elsword
วันที่ 11 เมษายน 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า