แจ้งธนาคารกรุงไทยปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

2319

    PLAYPARK ขอแจ้งให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า เนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีการปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว
ส่งผลให้ไม่สามารถเติมเงินเข้าเกมผ่านธนาคารกรุงไทยช่องทาง Online Banking , QR Payment ได้

ผลกระทบจากการปิดปรับปรุงระบบ
          • ไม่สามารถเติมเงินผ่านธนาคารกรุงไทยได้ ทุกเกมและทุกระบบ

หมายเหตุ : ธนาคารอื่นสามารถเติมได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะ