ประกาศเรื่องไอเทม Dormant Ice Burner

5893

ประกาศเรื่องไอเทม Dormant Ice Burner

ประกาศเรื่องไอเทม Dormant Ice Burner

ทีมงานขอแจ้งให้ทราบว่า กิจกรรม Ice Burner Popcorn Party! จากที่ได้แจ้งไว้ในข่าวว่า
Dormant Ice Burner ที่เหลืออยู่หลังสิ้นสุดกิจกรรม จะถูกเปลี่ยนเป็น Ice Burner (Elpheus)
ระหว่างปิดปรับปรุงวันที่ 24 ส.ค. 60

ทีมงานขอแจ้งเพิ่มเติมว่า Dormant Ice Burner ซึ่งเก็บไว้ในที่ดังต่อไปนี้เท่านั้นจึงจะถูกเปลี่ยนเป็น
Ice Burner (Elpheus)

1) ช่องเก็บของตัวละคร (Character Inventory)
2) ช่องเก็บของสัตว์เลี้ยง (Pet Inventory)
3) ธนาคาร (Bank)
4) คลังรวม (Common Bank)

Dormant Ice Burner ที่ยังเก็บอยู่ใน Cash Shop จะถูกลบ และไม่ได้เปลี่ยน Ice Burner (Elpheus)
[Cobo] Dormant Ice Burner จะถูกลบ และไม่ได้เปลี่ยน Ice Burner (Elpheus)

ขอให้ท่านที่มี Dormant Ice Burner เหลืออยู่ โปรดนำออกจาก Cash Shop และเก็บไว้ใน Inventory
หรือธนาคารให้เรียบร้อยก่อนปิดปรับปรุงวันที่ 24 ส.ค. 60 โดยหากเก็บไว้นอกเหนือจากที่แจ้งไว้จะไม่ได้รับการ
ชดเชยใดๆ ค่ะ

ทีมงานต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

 

ทีมงาน Elsword
ประกาศ 21 สิงหาคม 2560