ประกาศเรื่องฉายา Eclipse

4842

ประกาศเรื่องฉายา Eclipse

ประกาศเรื่องฉายา Eclipse

ทีมงานขอแจ้งให้ทราบว่า ฉายา Eclipse จะถูกนำออกจากเกม โดยมีกำหนดการดังนี้ค่ะ

ประกาศเรื่องฉายา Eclipse

1. สามารถเปิดฉายาได้จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2560 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น โดยหลังจากนี้จะไม่สามารถเปิดฉายาได้อีกต่อไป

2. สำหรับท่านที่เปิดฉายาแล้วจะต้องทำเงื่อนไขให้สำเร็จเพื่อรับฉายาภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น โดยหลังจากนี้แม้จะเปิดฉายาแล้วก็จะไม่สามารถรับฉายาได้อีกต่อไป

ทีมงานต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

 

ทีมงาน Elsword
ประกาศ 17 สิงหาคม 2560