[Elsword] ประกาศจากทีมงาน

4296

[Elsword] ประกาศจากทีมงาน

Notice


ลดจำนวนการใช้วัตถุดิบในการสร้าง Raid Accessory

หลังการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 25 กันยายน 2019 จำนวนการใช้วัตถุดิบในการสร้าง Varnimyr Raid Accessory จะถูกปรับลดลงเป็นดังต่อไปนี้

[Elsword] ประกาศจากทีมงาน


[Elsword] ประกาศจากทีมงาน [Elsword] ประกาศจากทีมงาน [Elsword] ประกาศจากทีมงาน

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 18 กันยายน 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า