[Elsword] ประกาศจากทีมงาน

3420

Notice


ลดจำนวนการใช้วัตถุดิบในการสร้าง Raid Accessory

หลังการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 25 กันยายน 2019 จำนวนการใช้วัตถุดิบในการสร้าง Varnimyr Raid Accessory จะถูกปรับลดลงเป็นดังต่อไปนี้


ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 18 กันยายน 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า