Elsword ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำการรวมเซิร์ฟ

2633

Elsword ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำการรวมเซิร์ฟ

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำการรวมเซิร์ฟเวอร์


ทีมงาน Elsword ขอทำการแจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำการรวมเซิร์ฟเวอร์ โดยทางทีมงานจะทำการปิดเซิร์ฟเวอร์ตั้งแต่ วันที่ 07 พฤศจิกายน เวลา 8.00  น. จนถึง เวลา 22.00 น. ขอให้ผู้เล่นทุกท่าน ทำการใช้แคลชในเกมให้หมดก่อนปิด MA นะครับ


Elsword ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำการรวมเซิร์ฟ Elsword ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำการรวมเซิร์ฟ Elsword ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำการรวมเซิร์ฟ

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 06 พฤศจิกายน 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า