ประกาศกำหนดการปิด Event Dungeon

7398

ประกาศกำหนดการปิด Event Dungeon

ทีมงานขอประกาศแจ้งให้ทราบว่าจะทำการปิด Event Dungeon ส่งผลให้ผู้เล่นไม่สามารถเข้าเล่นได้อีกต่อไป โดยมีกำหนดการดังนี้ค่ะ

  • วันที่ 22 มีนาคม 2561 หลังปิดปรับปรุง จะทำการยกเลิกการจำหน่ายบัตรเข้า Event Dungeon ทั้งหมด

Private Phoru Academy Student ID
Sebastian’s Reference
Magical Treasure Map
Rusty Cemetery Key

  • วันที่ 5 เมษายน 2561 หลังปิดปรับปรุง จะทำการปิด Event Dungeon ทั้งหมด และสิ้นสุดการแลกของรางวัล

Private Phoru Academy
Serve as Edel’s Butler for a Day!
Treasure Hunter
Spooky Graveyard
Spooky Graveyard Hide-and-Seek!

ประกาศกำหนดการปิด Event Dungeon

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ค่ะ


 

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 7 มีนาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า