ประกาศเรื่องการรีเซ็ต Guild Expedition Ranking

1276

ประกาศเรื่องการรีเซ็ต Guild Expedition Ranking

ประกาศเรื่องการรีเซ็ต Guild Expedition Ranking

ทีมงานขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า เนื่องจาก Guild Expedition จะรีเซ็ตคะแนนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
ดังนั้นรางวัล Weekly Ranking ของสัปดาห์แรกในเดือนกรกฎาคม จะใช้คะแนนตั้งแต่วันที่
1 – 4 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น โดยจะไม่นำคะแนนของวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2561 มารวมด้วยค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ


 

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 29 มิถุนายน 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า