ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 5 ก.ค. 61

1701

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 5 ก.ค. 61

ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 04.00 – 12.00 น.
เพื่อปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์และแก้ไขปัญหาบางประการ

* เปิดเซิร์ฟเวอร์แล้วในเวลา 10.10 น. ค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ค่ะ


ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
อัพเดท 5 รกฎาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า