ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 6 ก.ย. 61

1590

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 6 ก.ย. 61


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 6 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.
โดยมีรายละเอียดการอัพเดทดังนี้

Demon Realm Dungeon 3RD Update Event รายละเอียดคลิ๊ก
Choose Your Reward! Event รายละเอียดคลิ๊ก
[New Costume ]Sweet dream Hood รายละเอียดคลิ๊ก
ELSWORD อัพเดทแพทช์วันที่ 6 กันยายน  2561 รายละเอียดคลิ๊ก

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ค่ะ


ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 6 ก.ย. 61 ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 6 ก.ย. 61 ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 6 ก.ย. 61

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 06 กันยาาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า