ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 1 พ.ย. 61

1586

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่  1 พ.ย. 61

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 1 พ.ย. 61


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ค่ะ


ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่  1 พ.ย. 61 ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่  1 พ.ย. 61 ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่  1 พ.ย. 61

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า