แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 – 17.00 น.

3966

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 – 17.00 น.

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ :
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น.
ปิดระบบเติมเงิน :

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น.


★ แก้ไข Bug ตัวละคร

[Eve]

[Code: Empress]

 • แก้ไข Damage การโจมตีแรกสุดเมื่อ Summoning ไม่แสดงผลของ Stats ที่กำหนดของผู้ร่าย

 

★ แก้ไขสัตว์เลี้ยง/สัตว์ขี่

 • แก้ไขการที่บางครั้ง Pet จะใช้ Skill แบบไม่ปกติ

 

★ Present

 • ระบบที่จะช่วยให้ท่านจัดการกับ อุปกรณ์สวมใส่, Skill, ERP, และ Guild page ควบคู่ไปกับโหมดที่ท่านต้องการเล่นได้

 [วิธีการใช้]

 1. เข้าไปที่ Character Info Window > Presetหรือตั้งค่า Hot key ที่หน้าต่าง Preset เพื่อใช้งาน Preset ฟังก์ชั่น
 2. เลือก อุปกรณ์สวมใส่, Skill, ERP, Guild Skill จากนั้นคลิกที่ปุ่ม [บันทึก Page] เพื่อบันทึก หลังจากนั้นคลิกที่ [ใช้งาน Preset] เพื่อใช้งานการตั้งค่าในทันที
 3. ท่านสามารถตั้งชื่อ Preset ในแต่ละหน้าได้
 4. เมื่อเริ่มต้นจะสามารถใช้หน้า Preset ได้ 2 หน้าทันที ซึ่งท่านสามารถขยายได้จนถึง 4 หน้าโดยซื้อไอเทม Preset Page Expansion จาก Item Mall

[ข้อควรระวัง]

 1. ทุกตัวละครจะสามารถใช้ฟังก์ชั่น Preset โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเลเวล
 2. ท่านสามารถตั้งค่า Preset ได้เมื่ออยู่ในหมู่บ้านเท่านั้น
 3. เพิ่มหน้าต่าง Customization และ Achievement ที่ปกติจะเข้าได้ผ่านทางหน้าต่าง Character ลงใน “Quick Menu > Character Icon” แล้ว

   ***(ท่านสามารถตั้งค่า Hot Key แก่ Customization และ Achievement ได้)***

 

★ Balance Revised

No Character Mod Skill Name Before After
1 Common   Act After Resurrection   All character can act 1 sec. after resurrection.
2 Common   Adaptation   [Adaptation] stat max stack will be limited to 45%.
3 Common   Polarize: Damage Dealt/Received Increased   [Polarize: Damage Dealt/Received Increased] stat max stack will be limited to 45%.
4 Infinity Sword   Infinite Strike   Skill casting speed increased by 40%.
5 Infinity Sword   Rage Cutter   Skill casting speed increased by 60%.
6 Infinity Sword   Phantom Sword   Skill casting speed increased by 30%.
Time stop duration will be decreased by 30%.
7 Immortal O Rage Cutter   Skill casting speed increased by 50%.
8 Elemental Master   Icicle Spear   Skill casting speed increased by 30%.
9 Elemental Master   Circle Flame   Skill casting speed increased by 50%.
10 Void Princess   Plasma Cutter   Death Ray location and moving angle will be adjusted.
11 Dimension Witch   Awakened Will: Dimension Witch [Dungeon]
[Energy Fatigue]
Physical Defense Reduction: 5%
Duration: 15 sec.
Max Stacks: 10
Cooldown: 2.5 sec.
[PvP]
[Energy Fatigue]
Physical Defense Reduction: 5%
Duration: 15 sec.
Max Stacks: 10
Cooldown: 2.5 sec.
[Dungeon]
[Energy Fatigue]
Physical Defense Reduction: 5%
Duration: 5 sec.
Max Stacks: 10
Cooldown: 2.5 sec.
[PvP]
[Energy Fatigue]
Physical Defense Reduction: 5%
Duration: 5 sec.
Max Stacks: 10
Cooldown: 2.5 sec.
12 Weapon Taker   Veteran Level 4

[Dungeon]
Knockdown Decrease: 15%
[Veteran]
Attack Power Increase: 30%
MP Recovery: 30
Duration: 5 sec.

[PvP]
Knockdown Decrease: 7.01%
[Veteran]
Attack Power Increase: 15%
MP Recovery: 15
Duration: 5 sec.

Level 4

[Dungeon]
Knockdown Decrease: 15%
[Veteran]
Attack Power Increase: 18%
MP Recovery: 30
Duration: 5 sec.

[PvP]
Knockdown Decrease: 7.01%
[Veteran]
Attack Power Increase: 9%
MP Recovery: 15
Duration: 5 sec.

13 Code: Exotic   Concentration Aura Level 4

[Dungeon]
Critical Chance Increase: 5%
Enhanced Auras
– Caster Critical Damage Increase: 10%
– Aura Duration Increase: 25 sec.
– Aura MP Cost Decrease: 25%

[PvP]
Critical Chance Increase: 5%
Enhanced Auras
– Caster Critical Damage Increase: 10%
– Aura Duration Increase: 12.5 sec.
– Aura MP Cost Decrease: 15%

Level 4

[Dungeon]
Critical Chance Increase: 5%
Enhanced Auras
– Caster Critical Damage Increase: 10%
– Aura Duration Increase: 25 sec.
– Aura MP Cost Decrease: 20%

[PvP]
Critical Chance Increase: 5%
Enhanced Auras
– Caster Critical Damage Increase: 10%
– Aura Duration Increase: 12.5 sec.
– Aura MP Cost Decrease: 5%

14 Code: Empress   Queen’s Authority Level 4

[Dungeon]
Damage Increase: 20%
MP Recovery per Summon: +1.25

[PvP]
Damage Increase: 20%
MP Recovery per Summon: +1.25

Level 4

[Dungeon]
Damage Increase: 20%
MP Recovery per Summon: +1.25

[PvP]
Damage Increase: 2%
MP Recovery per Summon: +0.25

15 Code: Empress   Awakened Will: Code Empress [Dungeon]
– MP Recovered Per Hit from Summons: 3
– Summons Duration Increase: Normal x 1.65
– -15% for Next Summon Skill Cost when Summon Skill is used (Excludes Hyperactives)
[PvP]
– MP Recovered Per Hit from Summons: 3
– Summons Duration Increase: Normal x 1.65
– -15% for Next Summon Skill Cost when Summon Skill is used (Excludes Hyperactives)
[Dungeon]
– MP Recovered Per Hit from Summons: 3
– Summons Duration Increase: Normal x 1.65
– -15% for Next Summon Skill Cost when Summon Skill is used (Excludes Hyperactives)
[PvP]
– MP Recovered Per Hit from Summons: 0.3
– Summons Duration Increase: Normal x 1.65
– -15% for Next Summon Skill Cost when Summon Skill is used (Excludes Hyperactives)
16 Code: Battle Seraph   El Energy Reactor Level 4

[Dungeon]
Magical Attack Power Increase: 8%
Physical/Magical Defense Increase: 20%
Damage Reduction: 10%
Max MP Increase: 100
MP Recovery per sec.: 2

[PvP]
Magical Attack Power Increase: 4%
Physical/Magical Defense Increase: 20%
Damage Reduction: 10%
Max MP Increase: 100
MP Recovery per sec.: 2

Level 4

[Dungeon]
Magical Attack Power Increase: 8%
Physical/Magical Defense Increase: 20%
Damage Reduction: 10%
Max MP Increase: 100
MP Recovery per sec.: 2

[PvP]
Magical Attack Power Increase: 4%
Physical/Magical Defense Increase: 5%
Damage Reduction: 10%
Max MP Increase: 100
MP Recovery per sec.: 1

17 Code: Battle Seraph   Cheat Code: Electro [Dungeon]
– Mana Conversion HP Cost Decrease: -50% (Activation Chance 100%)
– Additional MP Recovery: +20% (Activation Chance 100%)
– Mana cost Reduced for All Skills (Hyperactive Excluded): -10% (Duration: 10 sec.)
– All Skill Cooldown decreased during El Crystal Spectrum and Energetic Heart (Hyperactive Excluded / Duration: 10 sec.): 20%
– Additional MP Recovered after landing a hit with Kugel Blitz: 10
[PvP]
– Mana Conversion HP Cost Decrease: -50% (Activation Chance 100%)
– Additional MP Recovery: +20% (Activation Chance 50%)
– Mana cost Reduced for All Skills (Hyperactive Excluded): -10% (Duration: 10 sec.)
– All Skill Cooldown decreased during El Crystal Spectrum and Energetic Heart (Hyperactive Excluded / Duration: 10 sec.): 20%
– Additional MP Recovered after landing a hit with Kugel Blitz: 10
[Dungeon]
– Mana Conversion HP Cost Decrease: -50% (Activation Chance 100%)
– Additional MP Recovery: +20% (Activation Chance 100%)
– Mana cost Reduced for All Skills (Hyperactive Excluded): -10% (Duration: 10 sec.)
– All Skill Cooldown decreased during El Crystal Spectrum and Energetic Heart (Hyperactive Excluded / Duration: 10 sec.): 20%
– Additional MP Recovered after landing a hit with Kugel Blitz: 10
[PvP]
– Mana Conversion HP Cost Decrease: -50% (Activation Chance 100%)
– Additional MP Recovery: +20% (Activation Chance 10%)
– Mana cost Reduced for All Skills (Hyperactive Excluded): -10% (Duration: 10 sec.)
– All Skill Cooldown decreased during El Crystal Spectrum and Energetic Heart (Hyperactive Excluded / Duration: 10 sec.): 20%
– Additional MP Recovered after landing a hit with Kugel Blitz: 1
18 Iron Paladin   Rapid Guardian   Rapid Guardian effect will disappear when following buffs are applied.

Repose of Souls – Soul Orbs
[Mod] Windhose – Atmospheric Tornado

19 Comet Crusader O Burst Wolf [Dungeon]
[Fear]
– Deals additional 10% of total damage (Physical)
– Duration: 4 sec.
[PvP]
[Fear]
– Deals additional 5% of total damage (Physical)
– Cannot cast skills
– Duration: 2 sec.
Time stop duration will be decreased by 60%.

[Dungeon]
[Fear]
– Deals additional 10% of total damage (Physical)
– Duration: 4 sec.

[PvP]
[Fear]
– Deals additional 5% of total damage (Physical)
– Cannot cast skills
– Duration: 1 sec.

20 Asura   Repose of Souls Level 4

[Dungeon]
Damage Increase: 40%

[Soul Orbs]
MP Recovery: 10%
Special Active Skill Cooldown Accelerated 3 times
Duration: 1 sec.

[PvP]
Damage Increase: 40%

[Soul Orbs]
MP Recovery: 1%
Special Active Skill Cooldown Accelerated 3 times
Duration: 1 sec.

Level 4

[Dungeon]
Damage Increase: 40%

[Soul Orbs]
MP Recovery: 10%
Special Active Skill Cooldown Accelerated 2 times
Duration: 1 sec.

[PvP]
Damage Increase: 40%

[Soul Orbs]
MP Recovery: 1%
Special Active Skill Cooldown Accelerated 2 times
Duration: 1 sec.

21 Pyro Knight   Body of Fire Level 4

[Dungeon]
Fire Resistance Increase: 150
Flame Command Damage Increase: 50%

[PvP]
Fire Resistance Increase: 150
Flame Command Damage Increase: 50%

Flame Command Damage Increase’ effect will also apply to 3rd job commands.

Level 4

[Dungeon]
Fire Resistance Increase: 150
Flame Command Damage Increase: 50%

[PvP]
Fire Resistance Increase: 150
Flame Command Damage Increase: 15%

22 Blazing Heart   Blazing Wing   Skill casting speed increased by 60%.
23 Flame Lord O Blazing Wing   Skill casting speed increased by 60%.
24 Dark Knight   Revenge of Blood Level 4

[Dungeon]
[Revenge of Blood]
Skill Damage Increase: 10%

[PvP]
[Revenge of Blood]
Skill Damage Increase: 10%

Level 4

[Dungeon]
[Revenge of Blood]
Skill Damage Increase: 10%

[PvP]
[Revenge of Blood]
Skill Damage Increase: 4%

25 Dark Knight   Ejection Buster [Dungeon]
Evil Discharge (Physical): 336% Multi Hit
[PvP]
Evil Discharge (Physical): 128% Multi Hit
[Dungeon]
Evil Discharge (Physical): 496% Multi Hit
[PvP]
Evil Discharge (Physical): 188% Multi Hit
26 Crimson Avenger   Overflowing Blood Level 4

[Dungeon]
[Overflowing Blood]
Attack Power Increase: 20%
Duration: 5 sec.

Blood Hit HP Consumption: 90%
Debuff Removal Cooldown: 1 Removed every 10 sec.
Chance of Evil Energy Injection: 15%
– Max 5 Stacks, 5 Stacks will increase attack power by 40%
– Buff Duration: 15 sec.
– Cooldown: 1 sec.

[PvP]
[Overflowing Blood]
Attack Power Increase: 20%
Duration: 5 sec.

Blood Hit HP Consumption: 20%
Debuff Removal Cooldown: 1 Removed every 10 sec.
Chance of Evil Energy Injection: 15%
– Max 5 Stacks, 5 Stacks will increase attack power by 40%
– Buff Duration: 15 sec.
– Cooldown: 1 sec.

Level 4

[Dungeon]
[Overflowing Blood]
Attack Power Increase: 10%
Duration: 5 sec.

Blood Hit HP Consumption: 90%
Debuff Removal Cooldown: 1 Removed every 10 sec.
Chance of Evil Energy Injection: 15%
– Max 5 Stacks, 5 Stacks will increase attack power by 40%
– Buff Duration: 15 sec.
– Cooldown: 1 sec.

[PvP]
[Overflowing Blood]
Attack Power Increase: 10%
Duration: 5 sec.

Blood Hit HP Consumption: 20%
Debuff Removal Cooldown: 1 Removed every 10 sec.
Chance of Evil Energy Injection: 15%
– Max 5 Stacks, 5 Stacks will increase attack power by 40%
– Buff Duration: 15 sec.
– Cooldown: 1 sec.

27 Lu/Ciel   Switching Skill Switching Skill (Lu)
– Ciel will switch to Lu when skill is used.
– Gain n Combination Points after hitting the target as Lu after switching.
Switching Skill (Ciel)
– Lu will switch to Ciel when skill is used.
– Gain n Combination Points after hitting the target as Ciel after switching.
Switching Skill (Lu)
– Ciel will switch to Lu when skill is used.
– Gain n Combination Points after hitting the target when switching
Switching Skill (Ciel)
– Lu will switch to Ciel when skill is used.
– Gain n Combination Points after hitting the target when switching
28 Diabla   Bloodlust   “Neutralizing Effects Immunity” will no longer include ‘Hard Stun’.
29 Metal Heart   Mechanic Mastery Level 4

[Dungeon]
Upon being knocked down, chance to summon [RX-78 Land Runner]: 20%
Summoned Unit Attack Power Increase: 75%

[PvP]
Upon being knocked down, chance to summon [RX-78 Land Runner]: 20%
Summoned Unit Attack Power Increase: 50%

Level 4

[Dungeon]
Upon being knocked down, chance to summon [RX-78 Land Runner]: 20%
Summoned Unit Attack Power Increase: 50%

[PvP]
Upon being knocked down, chance to summon [RX-78 Land Runner]: 20%
Summoned Unit Attack Power Increase: 25%

 

★ ETC

 1. เมื่อแลกเปลี่ยนไอเทมที่มีการจำกัดจำนวนการแลกเปลี่ยน Exchange limit/จำนวนที่แลกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเพื่อความเข้าใจที่ง่ายยิ่งขึ้น
 2. เพิ่มฟังก์ชั่น Add/Remove Achievement ใน Achievement List
 3. เพิ่มฟังก์ชั่น on/off แก่ Weapon Effect (Enhancement, Attribute)
 4. แก้ไขการที่ตัวอักษรทะลุกรอบหากคำอธิบาย Skill ยาวเกินไป
 5. แก้ไขการที่ Title collection achievement ไม่เริ่มใหม่ทันที
 6. แก้ไขการที่ปุ่มกระทำกับ NPC ที่กำหนดไม่ทำงานเมื่อใช้กับคีย์บอร์ด

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 – 17.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 – 17.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 – 17.00 น.

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า